Pressemeddelelse -

PKA: Regeringens pensionsmodel kunne være mere effektiv

PKA finder det positivt, at regeringen har anerkendt, at det bedre skal kunne betale sig at spare op til pension, men mener samtidigt, at modellen kunne skrues mere effektivt sammen

Den 20. juni indgik regeringen sammen med Dansk Folkeparti en aftale, som indeholder en række ændringer i det danske skatte- og pensionssystem.
Et af elementerne i aftalen 20. juni var, at der skulle afsættes en pulje på 2,4 mia. kr. til løsning af samspilsproblemerne. Det forslag har regeringen i dag fremsat.

Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA, mener, at regeringen har taget et vigtigt skridt mod at gøre noget konkret ved hele samspilsproblematikken. Men modellen kunne skrues mere effektivt sammen.

”Man kunne godt få mere effekt for de samme penge ved at målrette fradraget mere mod de personer, der er hårdest ramt af samspilsproblematikken.”

Derudover mener han, at det er uheldigt, at modellen er blevet så indviklet at forstå.

”Mange af PKA’s medlemmer synes sikkert, det er svært at forstå, hvad det hele går ud på og hvad konsekvenserne er. Det kan være svært nok for os, der arbejder med det. Derfor er vi i færd med at forberede en kampagne, der viser, hvilke muligheder vores medlemmer har her og nu for at spare op på aldersopsparingen, inden de nye regler træder i kraft 1. januar 2018,” siger Peter Damgaard Jensen.

Regeringens løsning på samspilsproblemet – udspil 29. august 2017
Regeringens forslag til udmøntning af puljen til løsning af samspilsproblemet indgår i regeringens samlede skatteplan:

Skatteværdien af fradraget for indbetalinger øges med 3,9 procent for personer med mere end 15 år til folkepensionsalderen, og 7,7 procent for personer med 15 år eller derunder til pensionsalderen.

Det gøres ved at give et fradrag på 15 pct. af den del af pensionsindbetalingen, der ligger mellem 16.000 og 87.000 kr. for personer med mere end 15 år til pensionsalderen. Fradraget er på 30 pct. for pensioner med 15 år eller derunder til pensionsalderen.

Ændringerne forventes at træde i kraft 1. januar 2018.

Hvad betyder aftalen for PKA’s medlemmer?
Den nye aldersopsparing vil øge incitamentet til at spare op i livrente og ratepension for medlemmer med mindre end 5 år til pensionering, idet der sker en lavere modregning i udbetalingsperioden. Til gengæld sænkes indbetalingsgrænsen for medlemmer med mere end 5 år til folkepensionsalderen til 5.000 kr. om året.
PKA finder det positivt, at regeringen har anerkendt, at det bedre skal kunne betale sig at spare op til pension, men mener samtidig, at den samlede model kunne skrues mere effektivt sammen. Det vil PKA arbejde for.


PKA har en samlet formue på 250 mia. kr. og administrerer pensioner for tre pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet. PKA har 300.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster, og selvstændige eller privatansatte uden for overenskomst kan også blive medlem i PKA.