Gå til indhold
#privateskoler
#privateskoler

Nyhed -

Fakta: Privatskolerne løfter de udsatte elever mest

Fakta: Privatskolerne løfter de udsatte elever mest

Danmarks Private Skoler ønsker at bringe flere fakta ind i skoledebatten og har derfor undersøgt*, om der er særlige mønstre, når man ser på privatskolernes geografi, elevsammensætning og faglige løfteevne generelt, og når man sammenligner privatskolerne med deres socialt og geografisk sammenlignelige nabofolkeskoler.

Privatskolernes faglige løft af eleverne er størst for elever med en mere udsat socioøkonomisk baggrund. På alle niveauer af social baggrund opnår privatskoleelever højere karaktergennemsnit og har større sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse end folkeskoleelever, men forskellene i både karaktergennemsnit og gennemførelsesprocent er mest udtalte blandt elever med en svag socioøkonomisk baggrund.

En række undersøgelser har dokumenteret, at elever på frie grundskoler i gennemsnit opnår højere karakterer end folkeskoleelever. En forskel, der ifølge Undervisningsministeriet har været meget stabil over en årrække. Det er et mønster, der bekræftes i undersøgelser udarbejdet af Epinion for foreningen Danmarks Private Skoler. Undersøgelserne har også fokus på betydningen af elevernes socioøkonomiske baggrund, og resultaterne viser, at privatskolernes faglige løft af eleverne er størst for elever med en mere udsat socioøkonomisk baggrund. En sammenhæng, der også gør sig gældende, når der korrigeres for skolernes generelle socioøkonomiske sammensætning.

*Grundskolen i Danmark er udgangspunkt for megen debat. En debat, der til tider er præget af selvforstærkende, men udokumenterede ”fortællinger”. Det gælder både debatten om de offentlige og de private skoler. Analysefirmaet Epinion har udført undersøgelser for Danmarks Private Skoler, bl.a. ”Privatskolernes løft af elevernes faglige niveau” og senest ”Ligheder og forskelle – private skoler og folkeskoler i lokalområder”. Undersøgelserne er udarbejdet med udgangspunkt i foreningens medlemsskoler. Undersøgelserne viser en række interessante karakteristika, både i forhold til privatskolerne generelt og lokalt. Samtidig viser undersøgelserne en stor diversitet blandt de private skoler. Undersøgelsernes resultater understreger bl.a., at det er relevant at tale ind i privatskolernes værdimæssige, historiske og lokale kontekst, når skoleformerne er til debat.
Læs mere her

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Simone Dalsgaard

Simone Dalsgaard

Pressekontakt Kommunikationsansvarlig chefkonsulent +45 33 30 79 27

Relateret materiale

Danmarks Private Skoler

Danmarks Private Skoler er organisation for frie og private grundskoler og gymnasiale uddannelser fordelt over hele Danmark.
Foreningen varetager skolernes interesser over for bl.a. Folketinget og Undervisningsministeriet. Interessevaretagelsen understøttes af foreningens kommunikationsvirksomhed, projekt- og analysearbejde. Foreningens sekretariat rådgiver skolerne i juridiske, økonomiske, ledelsesmæssige, pædagogisk- og undervisningsrelaterede spørgsmål.
Foreningen har desuden en omfattende kursusvirksomhed for skolernes ledelser og bestyrelser.

Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier
Ny Kongensgade 15
1472 København K
Danmark