Gå til indhold
Skoleleder, Casper Madsen, får overrakt diplomet
Skoleleder, Casper Madsen, får overrakt diplomet

Nyhed -

Fokus på tysk forbereder til fremtiden

Antallet af tyskstuderende i gymnasierne og på universiteterne er faldende, mens dansk erhvervsliv i stigende grad efterspørger medarbejdere med gode tyskkundskaber. Derfor er der behov for at fremme det tyske sprog i grundskolen, så eleverne bliver motiveret til at fortsætte med at bruge og studere det tyske sprog.

Sorø Privatskole er én blandt to grundskoler i Danmark, der er certificeret Deutsches Sprachdiplom. Skolen modtog i går diplom på, at den er blevet godkendt som Sprachdiplomschule.

På mange skoler skal eleverne vælge mellem tysk, fransk eller et helt andet sprog. På Sorø Privatskole har de valgt. De har valgt tysk. Det har de, fordi de ser det som et vigtigt sprog historisk, kulturelt, uddannelsesmæssigt og samfundsmæssigt. Skolen underviser i tysk fra 4. klasse, med niveaudeling i 8.og 9. klasse, og i 9. klasse rejser skolens elever på studietur til Berlin. Derudover går eleverne med tysk på A-niveau til prøven i Deutsches Sprachdiplom.

Globalt initiativ

Deutsches Sprachdiplom (DSD) er et initiativ, som skal styrke tyskkundskaberne i skolerne verden over. DSD er sammenligneligt med det tyske afgangsbevis og følger standarderne i Common European Framework of Reference for Language (CEFR). Det vil sige, at eleverne går til den samme tyskprøve, uanset om skolen befinder sig i Seattle, Singapore eller Sorø. På verdensplan tager omkring 50.000 elever, i alderen 14-19 år, prøven om året.

”Det handler ikke kun om at tilbyde de sprogligt interesserede elever en ekstra udfordring. For flere af eleverne er det et logisk skridt i retning af den uddannelse, som de gerne vil tage. Skolens fokus på tysk forbereder ganske enkelt eleverne til en global fremtid,” udtaler skoleleder Casper Madsen.

Diplomoverrækkelsen fandt sted på opfordring af Den Tyske Ambassade, København, som Sorø Privatskole har været i tæt dialog med, siden den blev Sprachdiplomschule.

Ønsker hjælp fra erhvervslivet

Sorø Privatskole håber, at diplomoverrækkelsen kan hjælpe skolen videre i processen med at finde samarbejdspartnere fra det danske erhvervsliv, der kan være med til at sprede interessen for sproget og kulturen hos de danske skoleelever. Skolen anser erhvervslivet, som en afgørende faktor, når de danske skoleelever skal forstå, hvorfor de skal lære tysk.

”Det kunne være rigtigt interessant, hvis vi kunne få nogle af alle de virksomheder, som har kontakt med Tyskland på den ene eller anden måde, til at hjælpe med at motivere eleverne til at lære tysk. Hvad enten det er et gæsteforedrag, virksomhedsbesøg eller praktikophold eller en overrækkelse af Deutsches Sprachdiplom til afgangseleverne,” supplerer Casper Madsen.

Én ud af to skoler

Sorø Privatskole fik overrakt en såkaldt PASCH-plakette, som bevis på, at skolen er blevet Deutsches Sprachdiplomschule og en del af initiativet Schulen: Partner der Zukunft. Et initiativ som på grundskoleniveau i Danmark indtil videre inkluderer Sorø Privatskole og Sankt Petri Skole, der er en tysk-dansk privatskole i København.

Emner

Tags


Danmarks Private Skoler er organisationen for private grundskoler, gymnasier og studenterkurser fordelt over hele Danmark. På vores skoler har godt 70.000 elever deres daglige gang og undervisning. Vi udvikler muligheden for at drive frie skoler, der uddanner og danner børn og unge til fremtidens fællesskaber.

Pressekontakt

Simone Dalsgaard

Simone Dalsgaard

Pressekontakt Kommunikationsansvarlig chefkonsulent +45 33 30 79 27

Relaterede nyheder