Gå til indhold
Sustainability Report fra OKQ8 Scandinavia
Sustainability Report fra OKQ8 Scandinavia

Pressemeddelelse -

Q8 vil være klimaneutrale i 2030

I 2030 skal CO2-udledningen fra Q8’s egen drift være et rundt 0. Et ambitiøst mål, der kræver fuld fokus på de godt og vel 1000 stationer på tværs af Danmark og Sverige, på selskabets kontorer og lagre, på leverandørledet, emballageforbruget og på at minimere madspild.

I forbindelse med Q8’s nye sustainability rapport præsenterer brændstof- og energivirksomheden et ambitiøst mål for klimapåvirkningen af egen drift. I 2030 skal CO2-udledningen være 0,0. Q8 vil med to andre bæredygtighedsmål også styrke fokus på at udvikle fremtidens bæredygtige mobilitet, på aktivt at biddrage til lokalsamfundet og samtidigt sikre en økonomisk vækst, der gør det muligt fortsat at investere i alt fra nye stationer, ny teknologi og dygtige medarbejdere.

”Det starter med os selv, og der, hvor vi nu og her for alvor kan gøre en positiv forskel, er ved at eliminere CO2-udledningen fra egen drift. Den bedrift kræver stor fokus, og vi har sat baren højt. Vi er fuldt ud bevidste om, at vi opererer i en branche, der i sagens natur er med til at påvirke klimaet. Derfor er vi som selskab også aktive i kampen om at reducere udledningen af CO2 mest muligt,” siger Annette Hansen, bæredygtighedschef hos Q8.

Allerede nu er Q8 godt på vej med at reducere klimapåvirkningen. 10 nye bæredygtige stationer fordelt i Danmark og Sverige. En reduktion af energiforbruget med 15 % og en reduktion af CO2e-udledning med 13 % siden 2017/18. Opkøb af Sveriges førende solcelleaktør; Kraftpojkarna, og et samarbejde med Too Good To Go, der i Danmark indtil videre har mindsket madspildet med 40.849 måltider svarende til 98 ton sparet CO2. Det er alle resultater af en målrettet indsats, der nu skal danne fundament for det ambitiøse mål om at blive klimaneutral i 2030, og som kan være med til at rykke omstillingen fra fossilt brændstof til vedvarende energikilder.

Det lange lys er tændt

Flere tiltag skal indfri målet. Herunder anvendelse af energi fra vedvarende energikilder på alle stationer, lagre og kontorer, leverandørforpligtigelser, der sikrer en bæredygtig transport af selskabets produkter fra A til Z, klimakompensering i forbindelse med forretningsrejser med fly, en omstilling fra brug af plastik til brug af bæredygtige alternativer og et fortsat fokus på at reducere madspildet.

”Vi har sat et ambitiøst mål, fordi vi ikke bare vil bidrage – vi vil gå forrest i branchen. Og et så ambitiøst mål tager tid at nå, og derfor har vi tændt det lange lys. Undervejs skal der nok komme mange sejre at fejre, og det ser vi frem til,” siger Annette Hansen og fortsætter:

”Samlet set er vi en virksomhed med omkring 1000 servicestationer i Skandinavien, så selv små initiativer frem mod 2030 vil spredt på en så stor driftsvirksomhed kunne skabe store resultater.”

Målet om at være klimaneutrale gælder for hele selskabet, som i henholdsvis Danmark og Sverige dækker over Q8 Danmark A/S og OK-Q8 AB.

--

Yderligere information, kontakt venligst

Marie Sheye Lund, Communication Manager i Q8

Telefon: 4212 6419

Mail: presse@Q8.dk

Emner

Kategorier


Bæredygtig muliggører for mennesker i bevægelse

OKQ8 Scandinavia består af OK-Q8 AB i Sverige og Q8 Danmark A/S i Danmark og er et af Skandinaviens største brændstofselskaber med ca. 1000 servicestationer tilpasset separat til personbiler og tung trafik.

På vores stationer tilbyder vi produkter og services, som gør det let at være i bevægelse.

Læs mere her

Læs hele Sustainability-rapporten her

Kontakt

Marie Sheye Lund

Marie Sheye Lund

Pressekontakt Kommunikationschef 20978707

Velkommen til Q8 Danmark A/S!

Q8 er et brændstof- og energiselskab og en detailhandelskæde, der er drevet af engagement for vores kunder, medarbejdere, ejere og omverden. Vi ønsker at blive "den foretrukne muliggører for bæredygtig bevægelse” og arbejder kontinuerligt med bæredygtige løsninger.

Q8 er en del af OKQ8 Scandinavia.

Q8 Danmark A/S og OK-Q8 AB i Sverige blev i 2012 slået sammen til ét skandinavisk selskab; OKQ8 Scandinavia. Vi arbejder under to forskellige varemærker, men med en fælles organisation, vision og værdier. Virksomheden ejes af OK ekonomisk förening og Kuwait Petroleum International, som ejer 50 % hver.

Q8 Danmark A/S
Arne Jacobsens Allé 7
2300 København S
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum