Gå til indhold
Rebild Kommune: Godkendt regnskab viser økonomisk fremgang efter en udfordrende periode

Pressemeddelelse -

Rebild Kommune: Godkendt regnskab viser økonomisk fremgang efter en udfordrende periode

I 2023 gennemførte Rebild Kommune en række forskellige budgettilpasninger, og efter byrådets godkendelse af regnskabet på byrådsmødet den 25. april, kan Borgmester Jesper Greth berette om forbedring i kommunens økonomi.

- 2023 har uden tvivl været et udfordrende år, men takket være en ekstraordinær indsats fra vores medarbejdere og stram økonomisk styring kan vi glæde os over et regnskab, der viser en bedre økonomisk balance end vores vurdering efter 3. kvartal. Alle der har taget opgaven på sig og håndteret besparelser samt fundet løsninger til de udfordringer, vi stod overfor, fortjener en stor tak. Deres indsats har været afgørende for, at vi nu har en økonomi i bedre balance. Udtaler Jesper Greth.

Flertal i byrådet blev enige om budgetjusteringer i juni 2023

I løbet af 2023 indførte et flertal i byrådet et anlægsstop og en delvis genåbning af budgettet, hvilket har medvirket til at stabilisere kommunens økonomi. Dette baner vejen for investeringer i udviklingsprojekter, som forventes at bringe yderligere vækst og forbedringer til kommunens tilbud og service.

I de to seneste budgetaftaler har byrådet således lagt fundamentet for en mere stabil og robust økonomisk fremtid for Rebild Kommune. Budgetaftalerne indeholder langsigtede økonomiske planer for de fleste af kommunens store serviceområder, blandt andet modernisering af ældreområdet samt en mere fremtidssikret organisering af skole- og dagtilbudsområdet.

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Du er som journalist eller borger altid velkommen til at kontakte os for en udtalelse, baggrundsviden eller andet, du måtte have brug for. Kig også forbi vores hjemmeside og følg os på Facebook, LinkedIn og Instagram.

Kontakt

Jesper Greth

Jesper Greth

Pressekontakt Borgmester +45 40 62 78 52

Relateret materiale

Om os

Med lidt over 30.000 indbyggere er Rebild Kommune en af de mindre kommuner i Danmark. Vi er placeret i hjertet af Himmerland midt i en enestående smuk natur og tæt på det nye regionscenter i Aalborg. Via motorvejen og tognettet med nærbane og lyntog er der gode forbindelser til både regionscentret og til resten af Danmark, så det er nemt at pendle både til og fra.

Rebild Kommune har cirka 12.000 arbejdspladser. Blandt andet i kraft af et driftigt erhvervsliv, moderne innovations-virksomheder, landbrug og en veludbygget turistindustri. Området oplever desuden en stor efterspørgsel på grunde til både boliger og erhverv.

Rebild Kommune er karakteriseret ved stærke og levende by- og landsbysamfund med kulturel mangfoldighed og et aktivt foreningsliv. Der er blandt borgerne en stor lyst og vilje til at engagere sig i forskellige fritidsaktiviteter og til at benytte kultur- og idrætstilbud Her er særdeles gode handelsmuligheder med et bredt udbud af specialbutikker. Det kuperede terræn, unik natur og Danmarks største sammenhængende skov, Rold Skov, gør området til et valfartsted for outdoor sportsturisme og der afholdes årligt mere end 30 outdoor sportsevents på tværs af kommunen.