Skip to main content

Rebild Vandværk vinder Rebild Natur og Miljøpris 2019

Pressemeddelelse   •   Jan 10, 2020 09:03 CET

Rebild Vandværk modtager Rebild Natur- og Miljøpris 2019. Fra venstre: formand for Det Grønne Råd Andreas Bekker, formand for Rebild Vandværk Jens Henriksen, Teknik- og Miljøudvalgsformand Kim Edberg Andersen og kasserer i vandværket Hans Johansen.

En stolt og glad formand for vandværket, Jens Henriksen modtog onsdag den 8. januar prisen på 5000 kr. med håbet om at det kan inspirere andre vandværker i deres arbejde med at sikre grundvandet.

Rebild Vandværk blev indstillet af Annemarie Eybye, der i indstillingen blandt andet skriver at vandværket har ”handlet håndfast og hurtigt” ved at købe jord i vandindvindingsområdet, afvikle en juletræskultur på jorden, og sikre at arealet fremadrettet bliver anvendt miljørigtigt til gavn for grundvandet og dermed drikkevandet i Rebild.

Formanden for Det Grønne Råd, Anders Bekker overrakte på vegne af rådet og Teknik- og Miljøudvalget i Rebild Kommune diplom og præmie med ordene:

- Rebild Vandværk har handlet med rettidig omhu, og der er fundet en god løsning for at beskytte drikkevandet.

Kim Edberg Andersen, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget supplerede:

- Der bliver større og større fokus på fremtidssikring af vores drikkevandsressourcer i en tid hvor der jævnligt lukkes vandboringer på grund af nye fund af pesticider, og her har Rebild Vandværk fat i den lange ende.

Det Grønne Råd består af repræsentanter fra kommunens grønne foreninger og myndigheder. De uddeler hvert år Rebild Natur- og Miljøpris i samarbejde med Udvalget for Teknik og Miljø. Til prisen kan indstilles en eller flere privatpersoner, en forening eller organisation, en virksomhed eller en institution, der har gjort en særlig indsats for at fremme en natur- og miljømæssig bæredygtig udvikling i Rebild Kommune. Man kan læse mere om prisen og se hvem der tidligere har modtaget den på kommunes hjemmeside: rebild.dk/naturpris.

I priskomiteen sad i år Andreas Bekker og Kim Mark fra Det Grønne Råd, samt Kim Edberg Andersen og Anna Oosterhof fra Teknik- og Miljøudvalget i Rebild Kommune.

Udover Rebild Vandværk var Landsbyrådet og Kersten Bonnen indstillet for deres arbejde med ”Naturfællesskab i Landsbyen”, og Miljøudvalget på Støvring Gymnasium var indstillet for deres arbejde med blandt andet klima.

Mere information

Karen Clausager, biolog og sekretær for Det Grønne Råd, telefon 99 88 76 63.

Jens Henriksen, formand for Rebild Vandværk, telefon 24 24 99 71.


---------------------

Du er som journalist eller borger altid velkommen til at kontakte os for en udtalelse, baggrundsviden eller andet, du måtte have brug for. Vi har samlet kontaktoplysninger, vores sociale medier og nyttige links til blandt andet dagsordner og høringer.