Gå til indhold
Første spadestik i en af de tømte Mastrup Søer
Første spadestik i en af de tømte Mastrup Søer

Pressemeddelelse -

Stort klimatilpasningsprojekt sættes i gang i Støvring - Mastrup Søerne er tømt og gravearbejdet starter

Rebild Kommune og Rebild Forsyning satte gang i gravearbejdet for det store klimatilpasningsprojekt ved Mastrup Søerne og Mastrup Bæk i Støvring tirsdag den 29. marts. Her tog Jesper Greth, borgmester i Rebild Kommune og Leon Sebbelin, bestyrelsesformand for Forsyningen, sammen det første spadestik. Det gjorde de for at symbolisere det gode samarbejde mellem Rebild Kommune og Rebild Forsyning, der har gjort projektet muligt.

”Det er fantastisk, at man i Mastrup-projektet har tænkt rekreative områder ind, så borgere får mulighed for at komme helt tæt på naturen inde i byen. Der bliver både skabt plads til klimasikring og regnvandshåndtering sammen med højere biodiversitet, forbedret vandkvalitet og rekreative områder.” Jesper Greth, borgmester i Rebild Kommune

Mastrup-projektet er et samarbejde mellem Rebild Kommune og Rebild Forsyning. Det er et godt eksempel på, hvordan der kan findes synergier ved samarbejdet omkring regnvandshåndtering og klimatilpasning. Projektet er designet til at håndtere fremtidens klimaudfordringer og området forventes at kunne håndtere en 20 årshændelse. Området skal både håndtere regn- og klimavand fra omkring 20 % af Støvring by. Det kommer blandt andet til at betyde færre oversvømmelser ved Ledvogtervej og at klimavandet ikke overbelaster bækken, da det tilbageholdes i området og langsomt ledes videre.

Det er efterhånden en del år siden, at de første tanker om klimaprojektet ved Mastrup Søerne blev tænkt, og der er løbet meget vand i bækken siden da. Rammerne for projektet skulle skabes gennem en lokalplan, og der skulle være tid til at finde en god helhedsorienteret løsning. I den proces har borgerne været på banen og delt gode idéer med Rebild Kommune og Rebild Forsyning. Og processen betaler sig, for der skrues op for biodiversiteten og ned for risikoen for oversvømmelser, når regnvandet fremover skyller ned i området i Støvring.

”Imponerende at vi med dette projekt både løser regnvandshåndteringen for 20 % af Støvring og samtidig får plads til en stor mængde klimavand. Det er bestemt ikke en nem opgave, men det gode samarbejde har gjort det muligt.” Leon Sebbelin, bestyrelsesformand for Rebild Forsyning

Mastrup-projektet består af to delprojekter, et vandløbsprojekt for Mastrup Bæk og et klimatilpasningsprojekt for det omkringliggende område. Tilsammen omfatter det både etablering af to regnvandsbassiner og en rentvandssø, en ændring af Mastrup Bæks forløb til det oprindelige samt etablering af rekreative områder med stier og opholdspladser. Det bliver en grøn oase med vildtvoksende beplantning, der også kan bruges til naturundervisning af omkringliggende skoler. SWECO og WSP har slået stregerne til det storstilede projekt.

Vandløbsprojektet forventes allerede afsluttet efter sommerferien 2022, hvor der igen åbnes for vandet til søerne. Men der kommer til at gå et års tid før det samlede projektet er realiseret – og selvfølgelig lidt længere før det grønne er vokset til.

Området har høj prioritet på den eksisterende klimatilpasningsplan. Projektet er et stort skridt på vejen mod at blive klimarobuste i 2050 og bidrager dermed til det overordnede mål fra DK2020, som Rebild Kommunes kommende klimahandlingsplan skal leve op til.

Du kan høre mere om klimatilpasningsprojektet ved Mastrup Søerne under de årlige klimauger ’Klima Rebild’, hvor der er guidet rundvisning torsdag den 12. maj. Læs mere om begivenheden på Facebook.Kategorier


Du er som journalist eller borger altid velkommen til at kontakte os for en udtalelse, baggrundsviden eller andet, du måtte have brug for. Kig også forbi vores hjemmeside og følg os på Facebook, LinkedIn og Instagram.

Kontakt

Jesper Greth

Jesper Greth

Pressekontakt Borgmester +45 40 62 78 52
Zoe Ovesen

Zoe Ovesen

Projektleder +45 41 77 62 17
Allan Pinnerup

Allan Pinnerup

Pressekontakt Kommunikationskonsulent Presse, hjemmeside, krisekommunikation, sociale medier, video +45 24 96 07 32

Relateret materiale

Om os

Med lidt over 30.000 indbyggere er Rebild Kommune en af de mindre kommuner i Danmark. Vi er placeret i hjertet af Himmerland midt i en enestående smuk natur og tæt på det nye regionscenter i Aalborg. Via motorvejen og tognettet med nærbane og lyntog er der gode forbindelser til både regionscentret og til resten af Danmark, så det er nemt at pendle både til og fra.

Rebild Kommune har cirka 12.000 arbejdspladser. Blandt andet i kraft af et driftigt erhvervsliv, moderne innovations-virksomheder, landbrug og en veludbygget turistindustri. Området oplever desuden en stor efterspørgsel på grunde til både boliger og erhverv.

Rebild Kommune er karakteriseret ved stærke og levende by- og landsbysamfund med kulturel mangfoldighed og et aktivt foreningsliv. Der er blandt borgerne en stor lyst og vilje til at engagere sig i forskellige fritidsaktiviteter og til at benytte kultur- og idrætstilbud Her er særdeles gode handelsmuligheder med et bredt udbud af specialbutikker. Det kuperede terræn, unik natur og Danmarks største sammenhængende (Rold) skov, gør området (#Triatland) til et valfartsted for outdoor sportsturisme og der afholdes årligt mere end 30 outdoor sportsevents på tværs af kommunen: https://www.facebook.com/triatlandrebild