Gå til indhold
Der blev diskuteret interesseret da Verdensmålsudvalget snakkede bæredygtighed i Rebild Kommune med elever fra Støvring gymnasium
Der blev diskuteret interesseret da Verdensmålsudvalget snakkede bæredygtighed i Rebild Kommune med elever fra Støvring gymnasium

Pressemeddelelse -

Styrk, inddrag og engager os unge…

Så klar var udmeldingen fra de elever fra Støvring Gymnasium, som Verdensmålsudvalget i Rebild Kommune havde sat stævne på deres 3. møde tirsdag den 28. januar 2020.

Mødet foregik på gymnasiet hvor ni unge havde sagt ja til at møde op. Formålet var at lade de unge gøre deres stemme gældende i forhold til bæredygtighed og verdensmålene. Verdensmålsudvalget har en række anbefalinger de skal præsentere for byrådet inden sommeren 2020. Inddragelsen af for eksempel eleverne på Støvring Gymnasium er med til at supplere disse anbefalinger og give udvalget nye input og ideer.

Drøftelserne var livlige fra starten og mødet mellem generationerne satte tankerne i gang. Både hos de unge og udvalget.

- Det var utrolig inspirerende. Vi kan sagtens sidde i Verdensmålsudvalget og tro, at vi har nok erfaring, viden og indsigt til at komme med anbefalinger til byrådet. Men mødet på Støvring gymnasium bekræfter mig i, at det er vigtigt at få inspiration fra andre sider. Skønt med nogle unge mennesker, der engagerer sig, og er klar til at gøre en ekstra indsats, siger Anni Hyldgaard, borgermedlem af Verdensmålsudvalget.

Unge er fulde af ideer og vil inddrages

Noget af det, der kom frem i drøftelserne mellem de unge og medlemmerne af Verdensmålsudvalget, var blandt andet de unges lyst til at blive inddraget og bidrage. Det kunne for eksempel være gennem en nytænkning af Rebild Ungeråd, hvor fokus kan være på at få lidt ældre kræfter med i rådet, som kan være sparringpartner for det politiske niveau. De unge vil gerne engagere sig politisk og lægger op til at kommunen inddrager dem noget mere.

Et andet emne, der fylder meget hos de unge, er de miljøudfordringer, som hele verden står overfor. De unge fortalte om, hvordan det påvirker både deres handlinger som enkeltpersoner og som del af et fællesskab. Det kom blandt andet til udtryk ved, at de unge har valgt at tage tog i stedet for fly, når de skal på studietur. De unge fortæller også, at de arbejder med en idé om samkørsel. Det vil bidrage til miljøet og til at skabe nye relationer og fællesskaber på tværs både mellem de unge, men også med andre, der kan se værdien i samkørsel.

Udvalg søger flere input udefra

Verdensmålsudvalget går fra mødet med ny energi og lysten til at inddrage andre til dialog og partnerskaber i forbindelse med deres arbejde. Dialogen og den forskellige input er vigtig og derfor vil de gerne snakke med forskellige mennesker som har forskellige vinkler. Udvalget skal blandt andet derfor deltage på et fælles lokalrådsmøde den 4. februar. På det 4. møde i selve udvalget den 5. marts 2020, ønsker de at invitere erhvervslivet ind til dialog.

Foreningerne er også på listen over hvem man gerne vil invitere til dialog. Verdensmålsudvalget opfordrer til at kontakte Peter Hansen, byrådsmedlem og formand for udvalget, hvis man har ideer og anbefalinger til udvalget og ønsker at være med til at præge bæredygtighedspolitikken i Rebild Kommune. 

Emner

Regions


---------------------

Du er som journalist eller borger altid velkommen til at kontakte os for en udtalelse, baggrundsviden eller andet, du måtte have brug for. Vi har samlet kontaktoplysninger, vores sociale medier og nyttige links til blandt andet dagsordner og høringer.

Kontakt

Peter Hansen

Peter Hansen

Byrådsmedlem 28 30 40 44

Relateret materiale

Om os

Med lidt over 30.000 indbyggere er Rebild Kommune en af de mindre kommuner i Danmark. Vi er placeret i hjertet af Himmerland midt i en enestående smuk natur og tæt på det nye regionscenter i Aalborg. Via motorvejen og tognettet med nærbane og lyntog er der gode forbindelser til både regionscentret og til resten af Danmark, så det er nemt at pendle både til og fra.

Rebild Kommune har cirka 12.000 arbejdspladser. Blandt andet i kraft af et driftigt erhvervsliv, moderne innovations-virksomheder, landbrug og en veludbygget turistindustri. Området oplever desuden en stor efterspørgsel på grunde til både boliger og erhverv.

Rebild Kommune er karakteriseret ved stærke og levende by- og landsbysamfund med kulturel mangfoldighed og et aktivt foreningsliv. Der er blandt borgerne en stor lyst og vilje til at engagere sig i forskellige fritidsaktiviteter og til at benytte kultur- og idrætstilbud Her er særdeles gode handelsmuligheder med et bredt udbud af specialbutikker. Det kuperede terræn, unik natur og Danmarks største sammenhængende (Rold) skov, gør området (#Triatland) til et valfartsted for outdoor sportsturisme og der afholdes årligt mere end 30 outdoor sportsevents på tværs af kommunen: https://www.facebook.com/triatlandrebild