Pressemeddelelse -

​Historisk Corona-lukning af Danmark skal dokumenteres og bevares

Rigsarkivet og landets øvrige arkiver, Det Kgl. Bibliotek, Nationalmuseet og Arbejdermuseet går sammen i en fælles indsats for at sikre en bred indsamling af dokumentation for Coronavirus-pandemiens indtog i det danske samfund. Indsamlingen skal dække både regeringens tiltag for at begrænse smitte og virkningerne på det danske samfund, virksomhederne og den enkelte borger. Materialet skal bevares som vidnesbyrd og for at sikre fremtidige generationers adgang til vigtige informationer om perioden.

I både Rigsarkivet, stads- og lokalarkiverne, på Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet er man klar over, at danskerne lige nu står i et særligt og vigtigt kapitel i Danmarks historie. Det skal bevares for fremtiden. Derfor går bevaringinstitutionerne sammen for at sikre en bred dokumentations- og bevaringsindsats. Samtidig ønsker bevaringinstitutionerne at nå bredt ud til danskerne, virksomhederne og foreningerne med budskabet om, at de kan være med til at sikre kildegrundlaget til historien.

Kulturminister Joy Mogensen udtaler:
”Vi gennemlever en svær tid lige nu. Alle dele af vores samfund er påvirket af de store konsekvenser Corona-virussen skaber. Det bliver en vigtig rolle at bearbejde og forstå følgerne, og derfor er det vigtigt, at vi hjælper hinanden med at dokumentere hverdagen under Corona-krisen. Der vil være efterspørgsel efter kilder og dokumentation af, hvordan Danmark håndterede situationen, hvad der skete og hvordan det påvirkede både borgere, organisationer og virksomheder. Derfor går de danske arkiver, Nationalmuseet og Det Kgl. Bibliotek allerede nu i gang med at indsamle materialer, der skal bevares for fremtidige generationer.”

Søges: Dokumentation fra nedlukningen af Danmark
Den nye indsamlingsindsats på tværs af bevaringinstitutionerne søger lige nu dokumentation fra nedlukningen af Danmark samt borgernes, virksomhedernes og organisationernes virkelighed under pandemien, fx i form af videoer, fotos og tekstbeskrivelser. Materiale, som er vigtigt, hvis hele det danske samfunds reaktion på nedlukningen af Danmark skal dokumenteres. I Rigsarkivet og stadsarkiverne forventer man i de kommende år også at få en masse dokumentation fra de offentlige myndigheder, der løbende afleverer til arkiverne.

Rigsarkivar Anne-Sofie Jensen udtaler:
”Corona-pandemien vil få økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser mange år frem og der har vi en vigtig opgave i at få indsamlet og sikret materialet til gavn for fremtidige generationer. Både for videnskaben, forskerne, historikerne og andre interesserede, så man i fremtiden kan forstå, hvad der skete.”

Formanden for Organisationen Danske Arkiver, Charlotte Voss, anerkender også vigtigheden heraf:
”Den landsdækkende indsamling er vigtig, og lige så vigtig er det, at vi får bevaret skildringer af erhvervs, land- og bylivet i den enkelte kommune. Rundt om I de danske kommuner er der rigtig mange lokal- og stadsarkiver, som står klar til at modtage og bevare vores fælles kommunale kulturarv.”

Daglig høst af hjemmesider, radio og TV
Det Kgl. Bibliotek indsamler som sædvanligt løbende danske tv- og radioudsendelser, websider, aviser m.m. Derudover er man i bibliotekets webarkiv, Netarkivet, gået gang i med en begivenhedshøstning, som skal supplere de daglige høstninger for at indsamle så meget indhold som muligt fra websites, der relaterer sig til Danmark og Corona. Det er fx udenlandske websites om pandemien i Danmark og udvalgt offentliggjort materiale på sociale medier som Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, TikTok m.m. Parallelt med disse høstninger høstes i øvrigt alle danske domæner på .dk, da begivenheden er så bred, at den formodes at påvirke hele det danske web.

”Vi laver en særindsamling, der er henvendt til Corona-krisen, så vi har i disse dage udvidet vores indsamling med øget vores fokus på hjemmesider og sociale medier,” fortæller Det Kgl. Biblioteks afdelingsleder for Digital Kulturarv, Ditte Laursen.

Endelig indgår Dansk Folkemindesamling som samarbejdspartner i Nationalmuseets projekt om at indsamle danskernes fortællinger om hverdagen under Coronavirus-pandemien.

Skal din dagbog på museum?
Nationalmuseet opfordrer alle til at hjælpe med at dokumentere og huske. Deres projekt ”Dage med Corona”, en indsamling af danskernes fortællinger, billeder og små film fra hverdagen med Corona, er skudt i gang, Den skal her nu og for eftertiden give et indblik i danskernes oplevelse af pandemien, mens den gennemleves. Projektet vil på den måde stille danskernes egne beskrivelser og dokumentation direkte til rådighed for en række videnskabelige og museale partnere. ”Dage med Corona”-materialet skal både nu og senere indgå i forskningsprojekter og nutidig historieskrivning om fx sygdom og krisehåndtering, frivillighed og samfundsmobilisering og en almindelig hverdag i en helt ualmindelig situation.

Seniorforsker Lykke Pedersen på Nationalmuseet siger om projektet: "Vi skriver historien, mens den sker og det skal danskerne hjælpe os med. Vi skal dokumentere, hvordan hverdagen nu leves og opleves på nye måder, og vi skal beskrive, hvordan nye fællesskaber og nye måder at være sammen på opstår som svar på en verdensomspændende krise".

Indsamlingen af Corona-materialet finder sted i to faser
Først foretages en "her og nu"-indsamling af dokumentation i form af dagbøger, øjenvidneskildringer, fotos, videoer og tekstbeskrivelser mm. under nedlukningen af Danmark. Siden vil der i tiden efter Coronavirus-pandemien ske en mere struktureret og systematisk indsamling af dokumentation, blandt andet fra myndigheder, organisationer og virksomheder.

Sådan bidrager du til indsamlingen af Coronavirus-dokumentationen:
- Rigsarkivets indsamling: https://www.sa.dk/da/din-dokumentation-af-corona-krisen-er-en-vigtig-del-af-danmarkshistorien
- Det Kgl. Biblioteks indsamling: https://www.kb.dk/fortael-os-om-dit-liv-under-corona
- Kontakt dit lokale stadsarkiv: http://www.dkarkiver.dk/index.php?u=63
- Nationalmuseets projekt ”Dage med Corona”: Download museets spørgeguide. Her kan du med udgangspunkt i den sætte dine egne ord og billeder på danskernes nye hverdag under Corona-pandemien: https://natmus.dk/dagemedcorona/
- Hvis du kommer fra en faglig organisation, kan du henvende dig til Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv på: aba@arbejdermuseet.dk eller bidrage med private fotos, beretninger og film om danskernes arbejdsliv under Corona-krisen: indsamling@arbejdermuseet.dk
Læs mere: https://www.arbejdermuseet.dk/arbejdslivikrisetid/

Kontaktpersoner
- Rigsarkivets enhedschef for indsamling og bevaring, Mette Hall-Andersen, tlf. 41 71 72 15 eller presseansvarlig Julie Avery, jav@sa.dk, tlf. 41 71 72 41.
- Det Kgl. Biblioteks afdelingsleder for Digital Kulturarv, Ditte Laursen, dila@kb.dk, tlf. 91 32 44 65.
- Nationalmuseets kommunikationsmedarbejder Tine Bonde Christensen, tbc@natmus.dk, tlf. 41 20 61 44.
- Organisationen Danske Arkivers formand Charlotte Voss, csfcvo@gladsaxe.dk - hun kan hjælpe dig med at finde dit lokale stadsarkiv.
- Sammenslutningen af Lokalarkivers sekretariatsleder Mads Kyvsgaard Mogensen, mkm@danskearkiver.dk og tlf. 75 84 08 98. Hvis der ikke er et stadsarkiv i din kommune, kan du aflevere til Rigsarkivet.
- Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkivs samlingschef Margit Bech Vilstrup, mbv@arbejdermuseet.dk

Pressefotos: http://www.mynewsdesk.com/dk/rigsarkivet

Emner

 • Kunst, kultur, underholdning

Kategorier

 • detkglbibliotek
 • nationalmuseet
 • kultur
 • sammenslutningenafdanskearkiver
 • corona-krise
 • cororna-pandemi
 • arkivalier
 • danmarkshistorien
 • data
 • digitaledata
 • fælleshukommelse
 • rigsarkivet
 • forskning
 • corona
 • dokumentation
 • arbejdermuseet
 • organisationendanskearkiver
 • indsamling
 • bevaring
 • dinhistorie
 • dincoronahistorie
 • coronahistorie
 • dagemedcorona
 • indsamlingogbevaring
 • skriftligkulturarv
 • bevaringsinstituttioner
 • digitalbevaring

Rigsarkivet bygger bro mellem fortid, nutid og fremtid. Her findes de originale kilder til det danske samfunds udvikling. Som arkiv sikrer vi den skriftlige og digitale kulturarv nu og i fremtiden, så kommende generationer kan skrive og forstå deres historie. Som kultur- og forskningsinstitution formidler vi Danmarks historie og bidrager med ny forskning og viden. Som informationsformidler er vi katalysator for samfundsdebatten.

Kontakt

Julie Avery

Pressekontakt Presseansvarlig Presse 41 71 72 41

Kirstine Bonde

Pressekontakt Kommunikationskonsulent PR og Kommunikation 41 71 73 80