Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Kulturarvens helte hyldes til Frivilligdag på Rigsarkivet

Frivillige fra hele landet samles den 27. oktober til en Frivilligdag på Rigsarkivet i København. Frivilligdagen er en hyldest til de mange frivillige, der hver dag er med til at gøre Danmarks historie og vores fælles skriftlige kulturarv tilgængelig for alle på nettet.

Der er i disse år en stadigt stigende interesse for at arbejde som frivillig for Rigsarkivet. Her kan interesserede borgere tage aktivt del i formidlingen og tilgængeliggørelsen af danskernes fælles skriftlige kulturarv og de mange hundrede hyldekilometer arkivalier, som Rigsarkivets samlinger udgør. Rigsarkivet har længe samarbejdet med frivillige, men har i de senere år gjort det i et stadigt større omfang. I dag er der frivillige over hele landet – nogle arbejder hjemmefra og andre mødes på Rigsarkivets læsesale i Viborg, Odense, Aabenraa og København. Her arbejder de med fotografering, transkribering og frivillig vejledning.

Utrættelige indsatser og nye tasterekorder
Ser man på tallene, så gør de frivillige en stor forskel. Alene i 2016 var de medvirkende til at Rigsarkivet kunne uploade mere end 300.000 billedfiler til Arkivalieronline, og det er forventningen, at dette tal bliver endnu højere i 2017. De frivillige indtastere har også opnået en tasterekord i 2017. De har allerede tastet 30% mere end i 2016, da der er indtastet 90.000 nye poster på Rigsarkivets indtastningsportal i år.

På Rigsarkivet værdsætter og anerkender man den utrættelige indsats fra de frivillige: ”Det er takket være de flere hundrede frivillige, at Rigsarkivets unikke samling af dokumenter fra den offentlige administration og fra private bliver nemmere at bruge for alle”, fortæller Katrine Tovgaard-Olsen, der står for crowdsourcing på Rigsarkivet og som har organiseret Frivilligdagen. ”De frivilliges kæmpe indsats fortjener at blive hyldet og derfor har vi arrangeret Frivilligdagen. Det bliver en dag med god mad, hyggeligt samvær, taler og med rundvisning i magasinerne på Slotsholmen. Magasinerne er normalt lukkede for offentligheden. Dem der deltager fra provinsen bliver kørt til Slotsholmen i busser med afgange fra Rigsarkivets adresser i Viborg, Aabenraa og Odense. Vi glæder os meget til at tage imod dem!”

En af de frivillige, der er glad for samarbejdet med Rigsarkivet, er Hans-Henrik Husen fra København. Han har i tyve år interesseret sig for slægtsforskning, og havnede som frivillig fotograf ved et tilfælde: ”Interessen fik jeg, da jeg ved et tilfælde via Facebook så, at man ville starte et nyt projekt med at scanne (fotografere) dødsattester og mangfoldiggøre dem på Arkivalieronline. Jeg er netop gået på pension og er samtidig lidt af en hobbyfotograf, så da jeg så tilbuddet om at blive frivillig fotograf, syntes jeg, at det lige var mig! Der er jo kilometervis af hylder med vores fælles historie og data gemt på Rigsarkivet, og det er da en pragtfuld idé, at man ved fælles frivillig hjælp kan være med til at formidle disse oplysninger ud til den brede befolkning. Samtidig møder man en masse ligesindede og kvikke pensionister på projektet – og det gode ved det er, at man aldrig løber tør for arbejde!”


Yderligere oplysninger:

Kontaktperson: Katrine Tovgaard-Olsen, ket@sa.dk, 41 71 73 02.
Pressen kan også kontakte presseansvarlig Julie Avery på jav@sa.dk, 41 71 72 41.

Emner


Statens Arkiver er en institution under Kulturministeriet.

Vores formål er at indsamle og opbevare historiske kilder og at stille dem til rådighed for offentligheden.

Statens Arkiver er tilgængelige for alle. Samlingerne dokumenterer i ord og billeder vores fælles historie, det danske demokratis og retsvæsens udvikling, store begivenheder og personligheder der har haft historisk betydning, konger og dronninger og helt almindelige danskeres liv og levned gennem tiderne.

Vi opfordrer derfor alle til at bruge arkiverne og blive klogere på Danmarks historie.

Pressekontakt

Julie Avery

Julie Avery

Pressekontakt Presseansvarlig Presse 41 71 72 41

Rigsarkivet - vores fælles hukommelse

Rigsarkivet er videncenter for det danske samfunds udvikling. Vi indsamler, bevarer og tilgængeliggør originale kilder, der kaster lys over hvad du og vores samfund er rundet af. Vores digitale og fysiske arkiver er din og min fælles hukommelse. Når vi aktiverer historien, deler data og sammen sætter viden i spil, skaber vi nye indsigter og forståelser. Rigsarkivets samling vokser hele tiden. I dag ligger der 470 hyldekilometer arkivalier i papir, og omkring 300 TB digitalt skabte arkivalier. Vi opfordrer alle til at bruge arkiverne og blive klogere på deres egen og Danmarks historie.

Rigsarkivet
Kalvebod Brygge 34
1560 København V
Denmark