Pressemeddelelse -

Rigsarkivet står i spidsen for udviklingen af fælles standarder for digital bevaring i Europa

Det danske rigsarkiv, som er blandt de førende i Europa, når det gælder digital bevaring, står i spidsen for et projekt, der skal skabe fælles standarder for digital arkivering i Europa. Projektet skal inden 1. juni 2019 etablere en tjeneste, der giver myndigheder, virksomheder og organisationer i EU adgang til fælles standarder og værktøjer, som skal understøtte og styrke den digitale bevaring.

Det indre marked er grundstenen i EU og sikrer den frie bevægelighed af personer, tjenester, varer og kapital på tværs af landegrænserne. I dagens Europa har det indre marked en meget væsentlig digital dimension og for EU-kommissionen er arbejdet med at tilpasse det indre marked til den digitale tidsalder af strategisk betydning.

Ét af elementerne i EU strategien for det digitale indre marked er at udvikle såkaldte ”building blocks”, eller byggeklodser, som kan sikre grænseoverskridende tjenester og dermed give både borger, marked og myndigheder adgang til gevinsterne ved det indre marked - også i digital form. Dette sker inden for rammerne af CEF-programmet, hvor CEF står for ”Connecting Eurupe Facility”.

Blandt byggeklodserne er eksempelvis eID, der skaber mulighed for brug af nationale digitale ID-tjenester i andre lande eller eInvoicing, der understøtter brugen af digitale fakturaer.

Fælles EU-standarder lover stort gevinstpotentiale
Det danske rigsarkiv, som er blandt de førende i Europa, når det gælder digital bevaring, står i spidsen for et projekt, som skal skabe fælles standarder for digital arkivering i Europa. Målet er at etablere en tjeneste, der giver myndigheder, virksomheder og organisationer med behov for at bevare data på længere sigt adgang til fælles standarder og værktøjer. Dette vil spille en afgørende rolle for bevaringen af digitale informationer på tværs af EU.Tjenesten er én ud af 8 byggesten i CEF-programmet, som blev præsenteret sammen med to andre nye services for mere end 150 deltagere på et møde i Bruxelles den 7. december. Første fase af projektet skal være færdigt inden den 1. juni 2019.

”Der er en meget stor interesse for udviklingen af løsninger, der kan sikre bevaringen af digital information på længere sigt”, fortæller områdeleder Jan Dalsten Sørensen fra Rigsarkivets område for Digital Bevaring og Oparbejdning, der deltog i præsentationen på vegne af Rigsarkivet. ”Det er dyrt og komplekst at sikre den digitale bevaring, og der er derfor et stort gevinstpotentiale i fælles standarder. Gevinsterne er naturligvis umiddelbart størst for arkiverne, men også mange andre organisationer er interesserede i løsninger, der kan hjælpe dem med at bevare information. Det kan eksempelvis være forskningsinstitutioner, lægemiddelindustrien eller andre, der har behov for troværdig bevaring og mulighed for adgang til data i mange år fremover”.

Bygger videre på fælleseuropisk forskningsprojekt
Den nye eArchiving-service baserer sig på resultaterne fra et fælleseuropæisk forskningsprojekt, E-ARK, hvor Rigsarkivet også var en central deltager. I perioden 2014-17 udviklede E-ARK-projektet protoyper på de standarder og værktøjer, som i fremtiden skal indgå i eArchiving-byggestenen. Projektet, der nu skaber den nye service, har på baggrund heraf fået navnet ”E-ARK4ALL”.

For yderligere informationer kontakt venligst:
Områdeleder Jan Dalsten Sørensen, jds@sa.dk
Presseansvarlig Julie Avery, jav@sa.dk, tlf. 41 71 72 41

Supplerende materiale:
CEF’s præsentationsvideo af eArchiving: https://youtu.be/VbR-zvr45so

CEF’s websider om eArchiving: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eArchiving

Læs det danske Rigsarkivs arbejde med digital bevaring i ”The Danish National Archives leads the way on standardised digital archiving in Europe”: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/2018/09/05/The+Danish+National+Archives+leads+the+way+on+standardised+digital+archiving+in+Europe

E-ARK4ALL-projektets hjemmeside: http://e-ark4all.eu/

E-ARK-projektets hjemmeside: http://eark-project.com/

Emner

  • Medier, kommunikation

Kategorier

  • danmarksdigitalehukommelse
  • digitalkulturarv
  • digitalhukommelse
  • digitalbevaring
  • digitaledata
  • data
  • fælleshukommelse
  • rigsarkivet
  • danmarkshistorien

Rigsarkivet bygger bro mellem fortid, nutid og fremtid. Her findes de originale kilder til det danske samfunds udvikling. Som arkiv sikrer vi den skriftlige og digitale kulturarv nu og i fremtiden, så kommende generationer kan skrive og forstå deres historie. Som kultur- og forskningsinstitution formidler vi Danmarks historie og bidrager med ny forskning og viden. Som informationsformidler er vi katalysator for samfundsdebatten. Rigsarkivet har 465 hyldekilometer arkivalier på papir og 150 terabyte der svarer til 150 hyldekilometer arkivalier.

Kontakt

Julie Avery

Pressekontakt Presseansvarlig Presse 41 71 72 41

Kirstine Bonde

Pressekontakt Kommunikationskonsulent PR og Kommunikation 41 71 73 80