Gå til indhold
Country Sales Manager Henrik Hansen, Rittal A/S, t.v., og salgschef Klaus Ovesen, Tricon A/S, t.h., foran Tricons nye Rittal Wire Terminal WT 36.
Country Sales Manager Henrik Hansen, Rittal A/S, t.v., og salgschef Klaus Ovesen, Tricon A/S, t.h., foran Tricons nye Rittal Wire Terminal WT 36.

Pressemeddelelse -

Automatisk ledningsmaskine fra Rittal A/S skaber nyt forretningsområde for Tricon A/S

Med installationen af en Wire Terminal WT 36 fra Rittal A/S, kan Tricon A/S nu, sideløbende med levering til egenproducerede el-tavler, tilbyde eksterne kunder fuldautomatisk fremstillede, færdigkonfektionerede og mærkede ledningssæt. Wire Terminal WT kan gøre ledningsforarbejdningen otte gange hurtigere end traditionel, manuel bearbejdning og tilmed med en konsekvent høj kvalitet.

Firmaet Tricon A/S i Kolding har siden 1981 designet og bygget el-tavler og udviklet automatiske styringer til maskinbyggere/procesanlæg i alle dele af industrien. Enten på firmaets egen fabrik i Ungarn eller på hovedfabrikken i Kolding, hvor alle design- og udviklingsarbejder foregår. Tricon A/S har således mange års erfaring med at udvikle styretavler inden for mange forskellige brancher som spænder fra logistik-anlæg i lufthavne og pakkefirmaer, styringer til vind industrien, udstyr til landbrug og elektronik til lastbiler. Desuden en række andre brancher hvor fælles nævneren er, at dække kundens behov for el-styringer eller elektronik enten som konstruktionsopgaver eller produktionshotel.

Ledninger og ledningssæt til egne tavler og eksterne kunder

”For at leve op til dette, er det vigtigt, at vi hele tiden udvikler os og automatiserer uden at gå på kompromis med topkvalitet og leveringssikkerhed”, fortæller adm. direktør Kenneth Lund, Tricon A/S. ”Indtil for nylig havde vi i flere år brugt en selvudviklet maskine til klipning og bestykning af kabler til vores egenproduktion af styretavler. Den var efterhånden udtjent, og er nu demonteret og erstattet af en moderne og automatisk ledningsmaskine fra Rittal Automation Systems, der i Danmark er repræsenteret af Rittal A/S. Vi er meget glade for maskinen, der er af typen WireTerminal WT og den blot anden af denne type, der er opstillet i Danmark. Den har mangedoblet vores kapacitet med hensyn til konfektionering af ledninger, og har en kapacitet, så vi ud over at fremstille kabelsæt til vor egenproduktion af el-tavler, nu også kan tilbyde at fremstille kabel- og ledningssæt samt serier af enkeltkabler til eksterne kunder.

Med installationen af den nye Wire Terminal WT udbygger vi vort samarbejde med Rittal, fra hvem vi også får leveret hovedparten af vores skabsløsninger. På den måde er Rittal med til at optimere vor værdikæde i forhold til engineering, indkøb, produktion, drift og it”, siger Kenneth Lund.

Dækker et behov i markedet

”Foreløbig har vi ikke gjort noget aktivt vedrørende markedsføring af salget af konfektionerede ledninger til eksterne kunder – det har indtil nu været ”mund -til-øre” metoden”, supplerer salgschef Klaus Ovesen, Tricon A/S. ”Det er imidlertid nu sat i system, og vi har oprettet en særskilt ledningsafdeling, hvor vi foretager både manuel og automatisk ledningskonfektionering samt udfører montageopgaver af funktionsenheder til apparater og maskiner. Allerede nu producerer vor ledningsafdeling cirka 60% til eksterne kunder og 40% til vore egne produkter, hvilket viser os, at der er et behov i markedet. Ledningsmaskinen udfører konfektioneringerne i henhold til de specifikationer, som vi modtager fra kunden. Enten som en færdig datafil - et regneark - eller som en datafil, som vi udarbejder ud fra kundens specifikationer”, siger Klaus Ovesen. Hurtig og sikker ledningsforarbejdning med Rittal Wire Terminal WT Ledningshåndtering er en af de mest arbejdsintensive processer for maskin- og tavlebyggere, hvorfor en automatisering af denne proces er af stor værdi. ”De forskellige trin, der kræves for at behandle, tegne og forbinde en ledning, svarer til ca. 50% af det samlede arbejde i opbygningen af en el-tavle. Wire Terminal WT kan gøre ledningsforarbejdningen otte gange hurtigere end traditionel, manuel bearbejdning. Den tidsmæssige gevinst og den konsekvent høje kvalitet, som den automatiske proces tilbyder, betyder ved større tavleanlæg, at investeringen, afhængig af kompleksiteten af ens tavler, er indtjent i løbet af få år”, fortæller Country Sales Manager Henrik Hansen, Rittal A/S, og fortsætter: ”Den Wire Terminal, der er installeret hos Tricon A/S er af typen WT 36, der automatisk og uden efterbehandling kan håndtere 36 forskellige ledninger med et tværsnit på 0,5 mm² til 2,5 mm². Maskinen foretager skæring til ønsket længde samt afisolering og krympning, der udføres helt uden manuel indblanding. Ved hjælp af maskinens printsystem kan ledningerne mærkes med sort eller hvid skrift, afhængig af ledningernes farve. Det forhindrer fejlmontage og højner kvaliteten. Når ledningerne er færdige, fordeles de som ledningssæt i specielle ledningsstativer, der tilhører de enkelte tavler. Vi kan også levere færdige ledningssæt fra tavle til maskine og færdige ledningssæt til eksempelvis maskinbyggere. Specielt, når der kun skal produceres et enkelt ledningssæt med opmærkede ledninger, er maskinen meget tidsbesparende”, fremhæver Henrik Hansen.

Billeder:

Billede Tricon 1: Salgschef Klaus Ovesen, Tricon A/S, t.v., Country Sales Manager Henrik Hansen, Rittal A/S, m.f., og adm. direktør Kenneth Lund, Tricon A/S, t.h., ved Rittal Wire Terminal WT 36.

Billede Tricon 3: De forskellige ledningstyper indfødes i Rittal Wire Terminal WT 36 direkte fra transportemballagerne.

Billede Tricon 4: Salgschef Klaus Ovesen, Tricon A/S, viser et eksempel på en udført montageopgave af funktionsenheder til apparat.

Related links

Emner

Kategorier


Rittal, som indgår i den tyske koncern Friedhelm Loh Group, er verdensledende inden for indkapslinger til industriel automatisering og fysisk IT-sikkerhed. Rittals produktsortiment omfatter indkapslinger, strømfordeling, klimateknik, IT- infrastruktur og software & service. Rittal blev grundlagt i 1961 og har 10 højteknologiske produktionssteder, 63 datterselskaber og over 40 agenturer over hele verden. Med over 10.000 medarbejdere er Rittal det største selskab i Friedhelm Loh Group.

Kontakt

Henrik Hansen

Henrik Hansen

Sales Manager +45 36 92 48 50

Faster - Better - Everywhere

Rittal A/S er et dansk datterselskab, som indgår i den tyske koncern Friedhelm Loh Group. Rittal er verdensledende inden for indkapslinger til industriel automatisering og fysisk IT-sikkerhed. Rittals produktsortiment omfatter indkapslinger, strømfordeling, klimateknik, IT- infrastruktur og software & service. Rittal blev grundlagt i 1961 og har 10 højteknologiske produktionssteder, 63 datterselskaber og over 40 agenturer over hele verden. Med over 10.000 medarbejdere er Rittal det største selskab i Friedhelm Loh Group.

Rittal A/S dækker hele det danske markedsbehov for salg, rådgivning og service, og de danske medarbejdere sikrer dig optimal salgs- og kundeservice med hurtig og kvalificeret rådgivning.

Rittal A/S
Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand
Danmark