Gå til indhold
Visualisering af letbanen i Rødovre
Visualisering af letbanen i Rødovre

Pressemeddelelse -

Letbane endeligt vedtaget

Hovedstadens Letbane har været i udbud, og økonomien holder. Kommunalbestyrelsen i Rødovre har netop godkendt grundlaget, så byggeriet kan gå i gang. Letbanen forventes at være på skinner i 2025.

Det bliver nemmere at komme rundt i hovedstadsområdet, når letbanen mellem Lyngby i nord til Ishøj i syd står færdig. Islev i Rødovre bliver koblet op på det nye stationsnet med direkte og hurtig transport til bl.a. DTU i Lyngby og hospitalerne i Glostrup og Herlev. Stationen får navnet ”Rødovre Nord”.

Hovedstadens Letbane har gennemført et udbud af anlægs- og driftskontrakterne, og det giver ikke anledning til ændringer i Rødovre Kommunes udgifter til letbanen. Rødovre Kommune skal dog gennemføre en række byggerier for at tilpasse vejnettet til letbanen. Det omfatter bl.a. en forplads til den nye letbanestation, som bliver placeret på Slotsherrensvej 400.

”Nu er den endelige beslutning taget, og letbanen skal på skinner. Vi kommer til at leve med byggeri i en del år, men det kommer til at give et stort løft til hele Islev, når den står færdig. Det spiller perfekt sammen med den byfornyelse, vi allerede er i gang med på Islevbrovej”, siger borgmester Erik Nielsen.

Den nye letbane forventes at få 13-14 mio. årlige passagerer. Ifølge en rapport fra konsulenthuset Incentive er der allerede nu foretaget eller planlagt investeringer for 32 mia. kr. i kommunerne langs den kommende letbane. Det vil ifølge rapporten skabe 36.500 nye arbejdspladser og tiltrække op mod 32.000 nye borgere i områderne inden for 1,2 km fra de kommende 29 letbanestationer.

”Letbanen bliver en driver for vækst og beskæftigelse i hele hovedstadsområdet. Derfor kan man undre sig over, at der er partier på Christiansborg, som pludselig taler om, at staten skal trække sig tidligere ud af projektet end planlagt. Det virker desværre som om, at man mest er optaget af den transport, som handler om at flytte arbejdspladser og familier væk fra hovedstadsområdet. Men der er altså et stort behov for at bringe den offentlige infrastruktur for pendlerne i hovedstadskommunerne ind i det 21. århundrede. Derfor må staten naturligvis påtage sig det ansvar, som hele tiden har været meningen – ellers render man jo af pladsen”, siger Erik Nielsen.

Fakta

  • Det forventes, at letbanen åbner i 2025
  • Budgettet for letbanen er blevet opdateret efter udbud af kontrakter, og det giver ikke anledning til ændringer i Rødovre Kommunes forventede betalinger
  • I den samlede økonomi for letbanen er der fastholdt økonomiske reserver på mere end det anbefalede niveau
  • Det forventes, at det samlede letbaneprojekt kommer til at koste ca. 6,2 mia.kr.
  • Når alle i ejerkredsen har godkendt økonomien, kan byggeriet starte. Det omfatter: staten, Region Hovedstaden og kommunerne Rødovre, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Albertslund, Glostrup, Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj og Høje-Taastrup.

Emner

Kategorier

Relateret materiale

Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
Danmark