Gå til indhold
Markant styrkelse af velfærden

Pressemeddelelse -

Markant styrkelse af velfærden

Rødovre Kommune bruger markant flere penge på ældre, handicappede samt udsatte børn og voksne næste år. Budgettet er netop blevet vedtaget af Kommunalbestyrelsen, og der er afsat i alt 42 mio.kr. ekstra i 2020. Alle partierne står bag budgettet.

"Velfærden er førsteprioritet, når vi laver budget i Rødovre Kommune. Det er lykkedes os at lave et budget uden besparelser i den nære velfærd. Tværtimod bruger vi markant flere penge på ældre, handicappede og udsatte børn og voksne. Der er også blevet plads til, at vi fortsat kan bruge penge på f.eks. kunst i byens rum og afsætte flere penge til idrætten", siger borgmester Erik Nielsen.

Rødovre Kommune har efter udarbejdelsen af budgetforslaget modtaget finansieringstilskud og midler fra hovedstadsudligningen. Det har givet mulighed for at investere ekstraordinært i skolerne med 19 mio.kr. i 2020. Det kommer oven i de 163 mio.kr., som Kommunalbestyrelsen sidste år besluttede at investere over en fireårig periode i udbygning og renovering af skoler og dagsinstitutioner. Der bliver bl.a. afsat flere midler til at forbedre indeklimaet på skolerne. Der er også afsat penge til at fortsætte den lokale satsning på teknologi og innovation, der er et selvstændigt fag i Rødovres skoler. Der er således afsat 2,8 mio.kr. årligt til at sende alle 8. klasser på studietur til München, som er et af de steder i Europa, hvor der lige nu er mest at lære på området.

Hvert år effektiviserer Rødovre Kommune for store millionbeløb. I 2020 har kommunen bl.a. besluttet, at tøjvasken til hjemmeboende ældre skal udliciteres. I dag løser kommunens hjemmepleje opgaven. Det skal de ikke gøre fremover, fordi opgaven bliver overtaget af et privat firma. Det giver en mindreudgift i hjemmeplejen, som ikke længere skal bruge tid på at vaske. Kommunen forventer dermed at kunne spare ca. 600.000 kr., uden at servicen bliver forringet for borgerne. Borgerne skal ikke længere selv betale for vaskepulver, el, vand eller vaskeri, men i stedet betale for transport af tøjet.

Kommuneskatten og grundskyld bliver holdt i ro.


Fakta: Flere penge til ældre, handicappede og udsatte børn og voksne

Så mange flere penge er der afsat til ældre, handicappede og udsatte børn og voksne i 2020 i forhold til 2019:

Ældre- og handicappede: 22 mio.kr.

Specialområdet for børn og unge: 9 mio.kr.

Specialområdet for voksne: 11 mio.kr.


Fakta: Udvalgte investeringer i 2020

 • Rødovre Kommune investerer 52 mio.kr. ekstra i skoler og daginstitutioner i de kommende fire år. Det kommer oven i de 163 mio. kr. som Kommunalbestyrelsen sidste år besluttede at investere. De nye investeringer til skoler og daginstitutioner omfatter bl.a. nye vand-, varme- og ventilationsanlæg på kommunens folkeskoler, og investeringer i børneinstitutionerne Broparken, Elvergården og Skibet.
 • Ny musikskole og café ved Viften (33 mio.kr.)
 • Indretning af lokaler og udearealer til Islev Taekwondo Klub (4,3 mio. kr.)
 • Nye flexbander og storskærme til Rødovre Skøjte Arena (i alt 4,3 mio. kr.)
 • Renovering af fortove i Rødovre Syd (3,2 mio. kr.)
 • Studietur for alle 8. klasser i kommunens folkeskoler til München (2,8 mio. kr.)
 • Kompetenceudvikling for hele organisationen (2 mio.kr).
 • Målerskabe til vejbelysning (1,7 mio. kr.)
 • Ekstra midler til Folkeoplysning (1 mio.kr.) og til Krigshistorisk Festival (0,15 mio. kr.)
 • Der er effektiviseringer og besparelser for 14 mio.kr. i 2020 stigende til 18 mio.kr. i 2023.


Fakta: Budgetresolutioner

Parterne har i forbindelse med budgetaftalen aftalt en række budgetresolutioner:

 • Der fastlægges et politisk kvalitetsniveau for aflastning til familier ved pasning af handicappet barn
 • Trekanten/Islev Bibliotek bliver bevaret, og der skal udvikles et medborgerhus
 • Kommunens brug af plastik skal reduceres – plastikflasker skal udfases
 • FN’s verdensmål er ved at blive indarbejdet i den kommende kommuneplanstrategi, og de politiske udvalg skal udvikle idéer til bæredygtig omstilling sammen med borgere, organisationer og institutioner
 • Der skal laves beregning af besparelsen/udgiften ved at etablere solceller ved større byggerier
 • Der skal laves udvidet kontrol af kommunens byggepladser for at modvirke social dumping
 • Bus 848 (servicebussen) skal gøres emissionsfri
 • Behovet for senioregnede boliger skal afdækkes i forbindelse med byudvikling
 • Kommunalbestyrelsen er positivt stemt over for profilskoler og indstillet på at afsætte økonomi til nye profilskoler
 • Der skal laves en undersøgelse af behov og omkostning til cykelstier på Viemosevej, Sommerfuglevej og Nørrevangen.

Emner

Kategorier

Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
Danmark