Gå til indhold
Nyt sundhedsprojekt i Islev

Pressemeddelelse -

Nyt sundhedsprojekt i Islev

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt handleplanen for sundhedsindsatsen for det kommende år. Et fokusområde i 2019-2020 er projektet ’Vores Sunde Hverdag’. Projektet er en del af et større kommunalt sundhedsfremmeprojekt, som Region Hovedstadens Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Steno Diabetes Center Copenhagen og Aalborg Universitet står bag. Målet er at udvikle en model, der fremmer borgenes sundhed og trivsel. Udover Rødovre deltager tre andre kommuner i projektet.

I ’Vores Sunde Hverdag’ bliver der sat fokus på det sociale og fysisk aktive hverdagsliv i Rødovre. Det vil være indsatser om mental sundhed, trivsel, ensomhed, sociale fællesskaber og bevægelse. Islev er udvalgt som lokalområde, da forskere har vurderet, at der her er god grobund for at sikre effektive og bæredygtige indsatser. I Islev er der en stærk fællesskabsånd i lokalområdet, som giver et godt grundlag for borgere, foreninger, erhvervslivet, de kommunale institutioner og forskere om at arbejde sammen om sundhed.

”Islev er et helt oplagt valg, da der er et stærkt sammenhold og mange aktive borgere, som kan gå foran og vise vejen for resten af Rødovre. Der sker mange spændende ting i Islev, og lokalområdet er en vigtig frontløber i forhold til at udvikle Rødovres samlede sundhedsindsats. Vi er spændte på at høre, hvad Islevborgerne ser af muligheder på et så afgørende område som sundhed”, siger Britt Jensen, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Projektet hænger sammen med kommunens visioner i udviklingsprojektet ’Sammen om Rødovre’, da man vil afklare behov og udfordringer gennem interviews i lokalområdet. Derefter bliver de nye lokale løsninger skabt i fællesskab, fortæller Mette Aadahl, der er seniorforsker ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden og en del af forskergruppen i ’Vores Sunde Hverdag’:

”De konkrete indsatser er ikke defineret på forhånd, men bliver udviklet undervejs i et samskabende forløb sammen med lokale og kommunale kræfter. ’Vores Sunde Hverdag’ skal bidrage til at skabe positive og målbare forandringer i borgernes sundhed, trivsel og livskvalitet. Målet er at fremme borgernes motivation og handlekraft til at træffe sunde valg i hverdagen, og holde fast i dem, på trods af hverdagslivets mange gøremål og udfordringer.”

Der vil også blive igangsat en ny sundhedsindsats for Rødovre som helhed. Første skridt er en workshop i efteråret, hvor foreninger, interesseorganisationer, kulturinstitutioner, virksomheder og kommunale institutioner bliver inviteret til at udvikle konkrete indsatser i forhold til det sociale og fysisk aktive hverdagsliv.

”Målet med projektet er, at det vil medvirke til at mindske uligheden i sundhed, som vi desværre stadig er udfordret af i Rødovre. Vi glæder os til at til at se, hvordan projektet kan gøre en forskel”, siger Britt Jensen.

Fakta om projekt ’Vores Sunde Hverdag’:

  • Et sundhedsfremme- og samskabelsesprojekt med fokus på sundhed og trivsel for borgerne gennem samarbejde på tværs af kommunen og med inddragelse af borgere og andre aktører.
  • Rødovre Kommune samarbejder om projektet med Region Hovedstadens Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Steno Diabetes Center Copenhagen og Aalborg Universitet. Trygfonden og Helsefonden støtter projektet.
  • Udover Rødovre Kommune deltager tre andre kommuner i projektet, hvor målet er at udvikle en model, kommunerne kan bruge i arbejdet med at fremme borgernes sundhed og trivsel.
  • Projektet er startet i 2018 og løber frem til 2022.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Britt Jensen

Britt Jensen

Borgmester i Rødovre Kommune 20 28 63 62
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
Danmark