Gå til indhold
Pisé-teknikken findes flere steder i verden i forskellige varianter - den tørre lerjord stampes ned i en træforskalling. Illustration:
Pisé-teknikken findes flere steder i verden i forskellige varianter - den tørre lerjord stampes ned i en træforskalling. Illustration:

Pressemeddelelse -

HUSE OPFØRT AF LERJORD

Roskilde Museumsforening og Historisk Samfund for Roskilde Amt inviterer til foredrag v/ arkitekt Flemming Østergård om en ganske særlig byggeteknik. Det foregår tirsdag den 29. januar 2019 kl. 19.30 på Rådhuset. Også en tur til Ribe og den årlige generalforsamling indgår i forårets program.

Vi kender alle huse opført med bindingsværk, hvor felterne mellem tømmeret (tavl) er udført i lerjord – klinet op mellem pinde opsat mellem tømmeret.

I 1796 blev der introduceret en ny byggemetode i Danmark. Skovene var næsten forsvundet, der var derfor behov for en byggemetode hvor træ ikke indgik, den nye metode hed Pisé og stammede fra Frankrig – metoden bestod i at den tørre lerjord blev stampet ned i en træforskalling - murene blev tykke – op til 50 cm.

I perioden fra 1800 til ca. 1860 blev der opført ca. 4000 huse/bygninger med massive tykke lervægge. Hvor mange af disse bygninger, der stadig er bevaret, vides ikke - herudover er det interessant, at mange af de bevarede huse er opført i en anden teknik – en teknik hvor man ikke stamper den tørre lerjord i en forskalling, men blander lerjorden med halm og i våd /plastisk tilstand skovler lerjorden op, stadig til tykke vægge.

Flemming Østergård er arkitekt og har siden 1980 undersøgt mange af de tilbageværende huse, ingen af disse er stampede – undtagen eet – nemlig Gartnerhuset på Sankt Hans Hospital. I perioden fra 1994 til 2004 boede han selv i Gartnerhuset. I foredraget vil han gennemgå de forskellige teknikker, vise eksempler såvel fra Danmark som fra udlandet, ligesom han vil komme ind på Gartnerhuset mulige fremtid. Flemming Østergård har projekteret lerjordshuse, og aktuelt er han involveret i genopbygningen af en stor fredet lade/stald fra 1840 ved Folehavegård i Hørsholm. Han har desuden skrevet en vejledning i lerjordsbyggeri for Boligministeriet, ligesom han har været på studierejser i Frankrig, Tyskland, Egypten og Yemen.

Foredraget finder sted tirsdag den 29. januar kl. 19.30 i Auditoriet på Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. Pris 25 kr. Foredraget er gratis for medlemmer af Roskilde Museumsforening og Historisk Samfund for Roskilde Amt.

FORÅRETS ØVRIGE PROGRAM

Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.30: Ribes placering i Danmarkshistorien

Som en optakt til museumsforeningens tur til Ribe og omegn arbejder vi på at kunne tilbyde et foredrag om de seneste års arkæologiske undersøgelser i Ribe.

Onsdag den 24. april 2019 kl. 19.00: Generalforsamling

Den årlige generalforsamling finder som vanligt sted på Roskilde Gymnasium. Dagsorden udsendes i starten af marts måned.

Emner


Museumskoncernen ROMU blev etableret i 2015 og udgøres i dag af besøgsstederne Roskilde Museum, Frederikssund Museum, Lejre Museum, RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur, Lützhøfts Købmandsgård, Håndværksmuseet, Sankt Laurentius, Gl. Kongsgård, Tadre Mølle og Domkirkemuseet.

Pressekontakt

Louise Dahl Christensen

Louise Dahl Christensen

46 31 65 11

Historien er din!

ROMUs nyhedsrum her bliver ikke længere opdateret.
Find os i stedet på nyhedsplatformen Via Ritzau: https://via.ritzau.dk/nyhedsrum/romu

Velkommen til ROMU
”ROMU har en ambition om stadig bevægelse og rummelighed, hvor ROMU opfattes og forstås som en levende kulturel kurator hvor moderne faglige funktioner selektere, udstiller og deler viden med skarpt øje for brugerne. En koncern der tør stille spørgsmål, gå nye veje, afsøge nye muligheder og bruge vores faglighed til at formidle fortid, nutid og fremtid”.