Gå til indhold
Det nye børnehus åbner sig ud imod landskabet og udsigten til det grønne.
Det nye børnehus åbner sig ud imod landskabet og udsigten til det grønne.

Pressemeddelelse -

Bæredygtigt børnehus åbner op til naturen

Det bliver BBP Arkitekter A/S og C.C. Brun Entreprise A/S, som skal stå for opførelsen af et nyt børnehus på Ravnsnæsvej 103A. Det står klart, efter at Økonomiudvalget i Rudersdal Kommune på sit seneste møde fik præsenteret fire af i alt fem modtagne projekter. Det femte projekt levede desværre ikke op til kommunens økonomiske krav.

Det vindende projekt tager afsæt i en bevarende tilgang, hvor blandt andet grundens eksisterende natur og naturens muligheder vil blive brugt mest muligt. Projektet arbejder ud fra ønsket om at skabe et børnehus, der mest muligt ligner en skovbørnehave: Den bærende idé er derfor, at børnene skal være ude i det fri, i naturen, mest muligt, men med mulighed for at trække indenfor, hvor der vil være nicher og hyggekroge, som både kan rumme de få og de lidt flere.

Ude og inde på samme tid

Børnehuset bliver udformet som tre bygninger, der forbindes med hinanden, og hvor der gennem store vinduespartier er gennemsyn. Børnehuset åbner sig ud imod landskabet og udsigten til det grønne, så børnene har oplevelsen af at være tæt på naturen dagen igennem. Foran de to forbindende mellembygninger etableres et overdækket område mod vest, som danner en beskyttet overgangszone mellem ude og inde. Her kan børnene spise, lege, male og så videre året rundt, beskyttet mod regn, vind og sol.

På udeområdet etableres en række sansestimulerende og motorisk udfordrende legearealer tilpasset børnenes alder og behov. Adgangen til børnehuset sker gennem en hovedindgang ud mod Ravnsnæsvej, hvor der vil være en forplads til blandt andet cykelparkering, ligesom der vil være stiforbindelse ud til en P-plads ved Ravnsnæsvej.

Krav om bæredygtighed

Rudersdal Kommune har blandt andet stillet krav om, at projektet skal kunne opnå en såkaldt DGNB-certificering (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen). Dermed vil byggeriet og den efterfølgende drift kunne leve op til 14 ud af 17 FN’s verdensmål for bæredygtighed. Det gør det valgte projekt naturligvis, og Økonomiudvalget kunne således med stor tilfredshed notere sig, at projektet forventer at kunne genanvende en lang række af materialerne fra Sjælsøhallen, der står foran nedrivning. Det gælder fx vinduer, limtræsbjælker, akustiklofter, belægningssten og inventar. Samtidig opføres børnehuset primært i træ, hvilket reducerer CO2-aftrykket, men frem for alt understøtter indtrykket af en skovbørnehave som en del af den omgivende natur. Der vil desuden blive placeret solceller på alle sydvendte tagflader.

Borgmester Jens Ive glæder sig over valget og udsigten til et helt nyt børnehus: ”Jeg synes, vi har truffet det helt rigtige valg. Den grundlæggende idé om at lave et børnehus som en skovbørnehave og at trække børnehuset ud i naturen er fantastisk. Tegninger og visualiseringer viser et børnehus, som vil give børn og personale masser af muligheder i små, trygge, men pædagogisk udfordrende rammer. Og så er det helt klart også en kvalitet, at projektet kan genbruge materialer og opføres så vidt muligt klimaneutralt.”

Nyt børnehus i sommeren 2023

Den egentlige projekteringsfase begynder nu, herunder med en betydelig borger- og brugerinvolvering. Det er forventningen, at det nye børnehus kan stå klart til at modtage børn i løbet af sommeren 2023.

Valget af BBP Arkitekter og C.C. Brun Enterprises projekt sker, efter at kommunalbestyrelsen den 26. maj 2021 havde godkendt et offentligt udbud af opgaven, herunder godkendt rammer og økonomi for denne.

Emner

Kategorier

Regions


Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Kontakt

Jens Gregersen

Jens Gregersen

Pressekontakt Head of Communications 46 11 11 50

Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 57.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Vi er en aktiv erhvervskommune med mange videnvirksomheder, store veletablerede, såvel som små startups. Vi har et bredt udbud af arbejdspladser i nærheden og en let tilgængelighed til hele hovedstadsområdet. Vi er kendetegnet ved at have mange aktive borgere og et levende kultur-, forenings- og fritidsliv – noget som alt sammen gør Rudersdal til et unikt og attraktivt sted at bo og arbejde. Tæt på storbyen og meget grønnere.

Rudersdal Kommune
Rådhuset, Øverødvej 2
2840 Holte
Danmark