Gå til indhold
I Børnehuset Pilegården har erfaringer vist, at de nye afleverings- og henterutiner har givet mere ro for børnene. Derfor skal fremtidens samarbejdspraksis nu drøftes med forældrene.
I Børnehuset Pilegården har erfaringer vist, at de nye afleverings- og henterutiner har givet mere ro for børnene. Derfor skal fremtidens samarbejdspraksis nu drøftes med forældrene.

Pressemeddelelse -

Børnehuse vil tage corona-pandemiens positive erfaringer med sig

I midten af juni blev der åbnet op for en mere eller mindre normal hverdag i landets børnehuse. Erfaringer fra Rudersdal Kommunes børnehuse viser, at der er dele af de nye rutiner, som pandemien førte med sig, der med fordel kan tages med videre. Personale og forældre opfordres derfor til at drøfte mulighederne for at bibeholde de dele af praksis, som har været en forbedring for både børn og voksne.

Hvor forældrene tidligere kom ind i børnehuset, krammede farvel på stuen, snakkede med pædagogerne og efterfølgende vinkede i vinduet, har der det seneste års tid været regler om, at afleveringen skulle foregå udendørs. Erfaringer fra flere af kommunens børnehuse viser, at det – set fra et børneperspektiv – har betydet mere ro og gjort afleveringen nemmere. Derfor vil børnehusene i den kommende tid, i dialog med forældrene, også se på, hvordan denne erfaring kan tages med videre.

Klare afleverings- og henterutiner med barnet i fokus

Ét af de børnehuse, der er i gang med at se på, hvordan de positive erfaringer fra de nye afleverings- og henterutiner kan tages med videre, er Børnehuset Pilegården. Daglig leder Charlotte Maria Kjeldgaard Møller fortæller:

”Afleveringen forløber i tidsrummet 7.00-9.00, og når forældrene kommer ind på stuen, betyder det, at der er rigtig mange brud i den nærhed med børnene, som personalet prioriterer højt. Vi har derfor i Pilegården også oplevet, at det seneste års fravær af mange mennesker på stuerne har givet mere ro til børnene og en tydeligere rollefordeling”.

Maria Lundskær, medlem af forældrerådet og mor til et børnehavebarn i Pilegården, er enig:

”Selvom det selvfølgelig var en omvæltning, at vi pludselig skulle aflevere og hente vores barn ved lågen, har det vist sig at fungere rigtig godt. At der har været en klar defineret afleveringssituation, hvor én pædagog stod klar til at tage imod, har skabt nogle helt klare og tydelige rammer for både jeg selv og mit barn.”

Involvering af forældre

I Børnehuset Pilegården er daglig leder Charlotte Maria Kjeldgaard Møller klar over, at de nye rutiner har betydet, at forældre har haft mindre kontakt med personalet. Hun forklarer:

”Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at forældrene gerne vil lære personalet bedre at kende gennem dialog om hverdagens praksis. Derfor skal vi også i samarbejde med forældrene finde frem til, hvad der giver den nødvendige indsigt og sammen danne en ny samarbejdskultur.”

Maria Lundskær istemmer sig, at forældrene skal involveres. Hun er selv forælder til et af de store børnehavebørn og har derfor ikke haft samme behov for den daglige kontakt, som hun forestiller sig, at nye forældre med små vuggestuebørn har. Og derfor skal alle forældreperspektiver høres:

”I Pilegården har vi allerede haft en god drøftelse i forældrerådet. Vi er enige om, at personalet skal se på – ud fra deres faglige vurdering og med udgangspunkt i børneperspektivet – hvordan erfaringerne kan tages med videre. Herefter skal det drøftes med resten af forældregruppen. Jeg tror dog på, at så længe personalets erfaringerne viser, at de nye rutiner har haft en positiv effekt på børnene, vil forældrene bakke op.”

Drøftelse af fremtidens samarbejdspraksis

Efter sommerferien vil forældre i Børnehuset Pilegården kunne komme ind på stuen hver fredag eftermiddag. Her vil de kunne få indblik i forløb og materialer, som børnene arbejder med. Derudover vil der blive afholdt forældremøder i september, hvor fremtidens samarbejdspraksis skal drøftes:

”Vi skal finde ud af, hvad der har været godt det seneste år set fra børneperspektivet. Og hvad savnet er fra forældreperspektivet. Sammen med forældrene skal vi altså finde ud af, hvordan vi skaber en ny samarbejdspraksis, der får det vigtigste fra begge perspektiver med ind i en fælles fremtid”, afslutter Charlotte Maria Kjeldgaard Møller.

Og det er ikke bare i Børnehuset Pilegården at denne drøftelse vil foregå. Alle børnehuse i Rudersdal Kommune er blevet opfordret til se på – sammen med forældrene – hvordan man fremadrettet vil organisere afleveringen og afhentningen, så de positive erfaringer kan tages med videre.

Emner

Tags


Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Pressekontakt

Kirsti Schou Tornøe

Dagtilbudschef Dagstilbudsområdet

Relateret materiale

Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine knap 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Vi er en aktiv erhvervskommune med mange videnvirksomheder, store veletablerede, såvel som små startups. Vi har et bredt udbud af arbejdspladser i nærheden og en let tilgængelighed til hele hovedstadsområdet. Vi er kendetegnet ved at have mange aktive borgere og et levende kultur-, forenings- og fritidsliv – noget som alt sammen gør Rudersdal til et unikt og attraktivt sted at bo og arbejde. Tæt på storbyen og meget grønnere.

Rudersdal Kommune
Rådhuset, Øverødvej 2
2840 Holte
Danmark