Pressemeddelelse -

Co-Teaching skaber bedre fælleskaber og læring for alle børn

Tættere voksenkontakt, struktur og vejledning. Det er nogle af nøgleordene i Co-Teaching, som fremover vil blive anvendt i Rudersdal Kommune.

Alle børn skal trives og lære. I det kommende skoleår får Rudersdal Kommune nu mulighed for at oprette 1-2 Co-Teaching-klasser, som giver trivsel og læring for alle børn.

Ledende forskere og erfaringer internationalt og i Danmark peger på Co-Teaching som en læringsmetode, der både hjælper børn med særlige behov og alle børn i klassen. I en Co-Teaching-klasse vil der være en ekstra voksen med helt særlig specialpædagogisk viden, som bliver en fast del af klasseteamet.

Specialviden flytter ind i klassen
Co-Teaching er en særlig model, som kræver tæt samarbejde med skole, PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) og forældre, fortæller leder af PPR i Rudersdal Kommune Stine Wennemoes Lundbak.

”Vi har høstet gode erfaringer fra andre kommuner. Her er børn med særlige behov, der tidligere ville gå i en specialklasse, nu en del af en klasse på en almindelig skole. Det kræver, at vi kombinerer viden fra det almene med det specialpædagogiske og har stort fokus på, hvordan alle klassens børn kan være en del af fællesskabet, så de udvikler sig fagligt, socialt og personligt”, fortæller hun.

Igennem det sidste års tid har politikerne i Sårbare Børn- og Ungeudvalget søgt inspiration og viden fra andre kommuner og set på, hvordan man i praksis kan få Co-Teaching indført på én til to af kommunens skoler.

Børn med fx autisme kan rigtigt meget, men har brug for meget struktur, vejledning og tættere voksenkontakt. Det har alle børn stor glæde af. Derfor viser resultater, at nogle børn, der ellers ville være i et specialtilbud, kan trives og lære i en Co-Teaching-klasse – og at alle børnene i klassen profiterer af dette.

”Det er en slags omvendt inklusion, hvor specialviden og ekstra voksne kommer ind i den almindelige klasse. Det er godt for alle børnene i klassen. Så i stedet for, at børnene skal flytte sig væk fra deres klassekammerater, så flytter specialviden ind i klassen.
Der vil stadig være brug for vores dygtige specialtilbud for nogle børn, men med en Co-Teaching-klasse får vi nu den specialviden ud på vores skoler”, siger formand for Børne- og Skoleudvalget Daniel E. Hansen

Bedre muligheder for differentieret undervisning

Inklusionskonsulent, Asger Kjeldgaard Jacobsen er begejstret for Co-Teachings muligheder for at give bedre trivsel og læring for alle børn:

”Med Co-teaching bliver det muligt at undervisningsdifferentiere endnu mere, og vi har mulighed for at lave en struktur, der gør at børn, der har behov for forudsigelighed i hverdagen, oplever det. Erfaringerne fra forskning og fra andre kommuner viser, at alle børn i klassen profiterer af denne pædagogik og struktur”, fortæller Asger Kjeldgaard Jacobsen

Fakta om Co-teaching

  • Flere børn får diagnoser, men specialviden og specialpædagogiske redskaber kan komme alle børn i klassen til gode.
  • Co-Teaching er en metode, som kort fortalt går ud på, at en hel klasse bliver undervist af både en lærer og en person med specialpædagogisk viden.
  • Erfaringer fra både udlandet og andre kommuner viser, at Co-Teaching er noget, som alle børn har gavn af, fordi alle børnene trives og lærer lige godt. 
  • Co-Teaching tilgodeser forskellige behov på en skole på én og samme tid.

Emner

  • Politik

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine knap 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Kontakt

Jens Gregersen

Pressekontakt Head of Communications 46 11 11 50