Gå til indhold
Ekstra penge til næste skoleår

Pressemeddelelse -

Ekstra penge til næste skoleår

Kommunalbestyrelsen vil gerne støtte en god sammenlægning på de nye skoler i Rudersdal. Derfor er der afsat 1 mio. kr. i 2020 og 2021. Børne- og Skoleudvalget har nu fordelt pengene mellem skolerne. Dertil får nogle skoler også penge fra en ekstraordinær pulje på 5 mio. kr til at sikre en god økonomi.

Skolesammenlægningerne giver her og nu ekstra administration og flere opgaver på den nye skole. Det er også en stor opgave for de skoler, som skal samle udskolingen på én matrikel. Det får skolerne nu ekstra penge til at løfte.

Det kræver en ekstra indsats at få skabt en god sammenlægning – både for ledelse og medarbejdere. Det hjælper vi med ved at tilføre lidt ekstra penge til at løfte en stor og vigtig opgave. Det gør vi naturligvis, fordi vi gerne vil hjælpe skolerne godt på vej i den nye skolestruktur. Ambitionen er stadig, at den nye skolestruktur skal skabe et solidt fundament for skoleudvikling,” siger formand for Børne- og Skoleudvalget Daniel E. Hansen.

Fordeling af penge til en god sammenlægning

Pengene har Børne- og Skoleudvalget fordelt sådan:

  • Søholmskolen og Ravnholm Skole tildeles 265.000 kr. i 2020 og 2021 til støtte af merarbejde og medarbejderprocesser med den nye skole, samt til arbejdsgrupper m.m. ved fysiske sammenlægning af udskolingen
  • Rude Skov Skole tildeles 225.000 kr. i 2020 og 2021 og Holte Skole tildeles 245.000 kr. i 2020 og 2021 til støtte af merarbejde og medarbejderprocesser med den nye skole. Forskellen i tildelingen er på grund af skolernes størrelser.

Ekstra penge til Ravnholm Skole, Søholmskolen og Skovlyskolen

”Kommunalbestyrelsen har også afsat en ekstra pulje på 5 mio. kr. til at håndtere de underskud, som nogle af skolerne har bragt ind i sammenlægningen. På den måde får de nye skoler et godt økonomisk fundament, og de hjælpes af med et eventuelt underskud.” fortsætter Daniel E. Hansen.

Børne- og Skoleudvalget har nu besluttet, at Ravnholm Skole tildeles 3,0 mio. kr. i 2021, Skovlyskolen 1,5 mio. kr. i 2021 og Søholmskolen 0,5 mio. kr. i 2021.

Skovlyskolen får penge, fordi de i de kommende år har en lav klassekvotient.

Fakta

Ved skolestrukturændringen blev Nærum og Vangeboskolen sammenlagt til Ravnholm Skole, Høsterkøb og Sjælsøskolen blev til Rude Skov Skole, Bistrup og Toftevangsskolen blev til Søholmskolen og Dronnninggård og Ny Holte Skole blev til Holte Skole. 

Emner


Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Kontakt

Jens Gregersen

Jens Gregersen

Pressekontakt Head of Communications 46 11 11 50

Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 57.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Vi er en aktiv erhvervskommune med mange videnvirksomheder, store veletablerede, såvel som små startups. Vi har et bredt udbud af arbejdspladser i nærheden og en let tilgængelighed til hele hovedstadsområdet. Vi er kendetegnet ved at have mange aktive borgere og et levende kultur-, forenings- og fritidsliv – noget som alt sammen gør Rudersdal til et unikt og attraktivt sted at bo og arbejde. Tæt på storbyen og meget grønnere.

Rudersdal Kommune
Rådhuset, Øverødvej 2
2840 Holte
Danmark