Gå til indhold
Janne og Søren Johansen, erhvervsudvalgsformand Randi Mondorf og miljø- og teknikformand Court Møller foran en 20 år gammel hibiscus, der som alle planter hos Deichmann bliver næret og passet med rene, biologiske produkter
Janne og Søren Johansen, erhvervsudvalgsformand Randi Mondorf og miljø- og teknikformand Court Møller foran en 20 år gammel hibiscus, der som alle planter hos Deichmann bliver næret og passet med rene, biologiske produkter

Pressemeddelelse -

Få hjælp til grøn omstilling af din virksomhed

Rudersdal Kommune støtter lokale virksomheder med viden om grøn omstilling og bæredygtig vækst. Plantevirksomheden Deichmann har fået nye vinkler på den grønne rejse efter et besøg af kommunens miljøfolk.

Kommunen besøger jævnligt virksomheder i kommunen og hjælper med den grønne omstilling. Initiativet hedder 'grønne besøg' og en af virksomhederne, der har taget imod sparring med kommunen er Deichmann Planter ApS i Gl. Holte, en innovativ familievirksomhed med knap 30 ansatte, som allerede er inde på den grønne omstillingsvej:

- Vi prøver at tænke energi og bæredygtighed ind i alle forhold, fx har vi længe arbejdet med at få alle kemikalier og pesticider ud af drivhusene, og bruger nu kun rene biologiske sæber og en homøopatisk plantenæring og også nyttedyr til at passe planterne med, siger Janne Johansen, der ejer Deichmann Planter sammen med sin mand Søren Johansen.

- Der, hvor vi prøver at gøre det bedre og energioptimere er på vores opvarmning, hvor vi jo selvfølgelig er ressourcekrævende, i og med at planterne kræver meget varme. Vi har sat varmegardiner op og placeret drivhusene, så vi sparer mest muligt på energien. Samtidig har vi kigget på mulighederne for at udskifte vores oliefyr med en mere miljøvenlig opvarmningsform, hvilket dog kan være en udfordring i forhold til vores varmebehov og lokalisering, da vi fx ikke kan få fjernvarme, siger Janne Johansen.

Virksomheden har også skiftet til LED-belysning inden for det sidste halve år og regner med en tydelig besparelse, når årsregnskabet skal gøres op. Deichmann vil også gerne se på mulighederne for miljøforbedringer i forhold til deres vognpark og på mulighederne for at opsamle regnvandet.

- Vi holder lige nu meget øje med hele sorteringen af plastaffaldet, for vi er jo storforbrugere af plastpotter. Vores medarbejdere er meget opmærksomme på at sortere i relevante fraktioner; fx sorterer vi i både klart og farvet blødt plast og i forskellige typer hård plast, siger Søren Johansen.

Deichmann har været glade for det grønne besøg, for 'vi kan godt blive lidt låst i vores egen verden og viden - besøget har givet os nye øjne og vinkler på ting', slutter Janne og Søren.

Bestil et grønt besøg

Vil du også have et grønt besøg og bruge kommunen som sparringspartner omkring affaldssortering, energi- og ressourceoptimering, fx opvarmning, belysning, vognpark, vandforbrug og kemikalier, kan du bestille et på rudersdal.dk

Kommunen som sparringspartner i den grønne omstilling

- Jeg synes, det er helt naturligt, at vi som myndighed går ind og er med til at hjælpe den grønne udvikling godt på vej, som vi netop gør ved grønne besøg, understreger Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget. Virksomhederne har en stor del af det samlede energiforbrug og den totale CO2-udledning. Derfor er det et fælles ansvar og afgørende, at også virksomhederne gør en indsats for at mindske deres energiforbrug. Samtidig er et innovativt erhvervsliv med fokus på grøn vækst en forudsætning for styrkelse af den grønne identitet og den grønne omstilling.

Formanden for kommunens erhvervsudvalg Randi Mondorf er enig:

- Mange af vores lokale virksomheder er allerede godt i gang med grøn forretningsudvikling. Men især de små og de mellemstore virksomheder kan have svært ved at afsætte ressourcer og skabe sig et overblik over mulighederne. Derfor er det godt, at vi kan fungere som sparringspartner i denne omstilling, der er så vital for vores samfund.

Fakta om grønne besøg og klimaarbejdet i Rudersdal

I 2018 fik 48 virksomheder i Rudersdal et grønt besøg, bl.a. lager- og engrosvirksomheder og hestehold, gartnerier/planteskoler og blomsterhandlere. I 2019 har indtil videre 42 virksomheder fået et grønt besøg, fx butikker, kontorer og klinikker i Holte Midtpunkt.

Kommunen arbejder for et gift- og pesticidfrit Rudersdal. Det betyder, at kommunens egne arealer i fremtiden skal drives uden brug af pesticider, og borgerne skal motiveres til at tage samme beslutning.

Rudersdal Kommune indgår som partner i Gate 21-projekterne Styr Energien 2.0 og Bæredygtig Bundlinje 2.0, hvor virksomhederne kan få gratis konsulenthjælp og processtøtte til at komme i gang med bæredygtig forretningsudvikling. Kommunen og Deichmann Planter arbejder sammen videre om indsatsen for bæredygtig forretningsudvikling gennem disse partnerskaber.

Som borger og virksomhed er du med til at påvirke den grønne omstilling i Rudersdal. Se kommunens grønne portal, hvor du kan finde inspiration til, hvad du kan gøre.

Fakta om Deichmann

Familievirksomheden Deichmann Planter blev grundlagt allerede 1927 og er i dag Ørestadsområdets største specialfirma inden for indretning med unikke og eksotiske planter og træer for virksomheder.

Deichmann vedligeholder planter hos ca. 800 virksomheder i Danmark og passer fx plantevægge hos Bella Sky. De lejer også store planter ud til fester og events på fx Lokomotivværkstedet, hvilket hænger godt sammen med en cirkulær økonomitankegang.

Deichmann beskæftiger i øjeblikket knap 30 medarbejdere og har et også samarbejde med Rudersdals rekrutteringsafdeling.

hos ca. 800 virksomheder i Danmark og passer fx plantevægge hos Bella Sky. De lejer også store planter ud til fester og events på fx Lokomotivværkstedet, hvilket hænger godt sammen med en cirkulær økonomitankegang.

Deichmann beskæftiger i øjeblikket knap 30 medarbejdere og har et også samarbejde med Rudersdals rekrutteringsafdeling.


Emner


Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine knap 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Pressekontakt

Randi Mondorf

Randi Mondorf

Formand for Erhvervsudvalget 60 76 88 25
Court Møller

Court Møller

Formand for Miljø- og Teknikudvalget 72 68 10 90

Relateret materiale