Gå til indhold
Holte Helhedsplan - illustration af torv
Holte Helhedsplan - illustration af torv

Pressemeddelelse -

Fremtiden for Holte bymidte venter på dit input

Nyt forslag til helhedsplan for Holte bymidte og det omkringliggende område er nu i høring – kom med din mening og vær med på borgermøde den 5. november.

Bycenterudvalget nikkede midt i september til forslag til ”Helhedsplan for Holte bymidte”, og det er nu klar til at blive vurderet og kommenteret af alle med interesse i, hvordan Holte skal udvikle sig – både på den korte og den lidt længere bane.

Fra tirsdag den 1. oktober til og med tirsdag den 10. december kan du give din mening til kende og måske påvirke indholdet i planen. Læs mere på:

rudersdal.dk/helhedsplan-Holte-bycenter

Et bytorv i Holtes hjerte

Et af de store ønsker for Holte er at understøtte byliv og hyggelige steder at mødes, når de daglige indkøb skal ordnes. Dette kunne bl.a. ske ved, at Holte Midtpunkt får en ny facade med butikker og/eller cafe i stueetagen og boliger ovenpå samt et nyt bytorv i midten, hvor der i dag er parkeringspladser.

Måske kunne biblioteket eller en anden publikumsrettet funktion placeres i gadeplan og danne en ny bymæssig sammenhæng og nyt mødested? Arealet bag Holte Midtpunkt fungerer i dag som Holtes mødested, men parkeringspladserne fylder meget og kan måske indrettes på en ny og mere hensigtsmæssig måde. Det er bare en af de ting, som helhedsplanen tager fat på.

Et andet vigtigt formål er at knytte stationsområdet bedre sammen med centerområdet og videre også at skabe en bedre forbindelse med Vejle Sø og Geels Skov.

Andre elementer i planen er:

  • Flere boliger i bymidten – blandt andet til singler, yngre og seniorer
  • Flere steder at mødes og være sammen, - både ude og inde
  • Mere byliv og kultur for alle aldersgrupper – også efter kl. 18.00
  • En levedygtig, attraktiv, grøn og bæredygtig bymidte
  • Bedre forbindelser gennem bymidten og på tværs af vej og bane
  • Mere effektiv udnyttelse af parkeringsarealer
  • Større kundegrundlag for detailhandel og serviceerhverv og bredere udvalg af butikker og spisesteder
  • Et styrket samarbejde mellem de lokale aktører om byliv, handel og kultur.

Plan viser rettidig omhu

Det er kommunens Bycenterudvalg, som har arbejdet med planen i dialog med butikker og ejendomsejere og interesserede borgere. Formanden for Bycenterudvalget Erik Mollerup siger:

- Det er vigtigt at udvise rettidig omhu og understøtte et langsigtet bæredygtigt butiksliv i Holte. Vi har gennem årene fået mange henvendelser fra ejendomsejere, der ønsker at udvikle deres ejendomme med flere butikker og flere boliger. Derfor er det nødvendigt med en langsigtet plan, der giver en ramme, som vi kan arbejde videre inden for. Det er det, vi har gjort med en helhedsplan, som vi nu fremlægger i høring.

Rådgiver på planen har været konsulentfirmaet Hauxner:

- I disse år etablerer nye familier sig i Holte, og der opstår nye behov og ønsker til byliv, butikker og boliger, siger bystrategisk rådgiver Katinka Hauxner. Samtidig ændrer detailhandlen sig i takt med den stigende nethandel, og ligesom i mange af landets andre bymidter er der risiko for tomme butikslokaler. Det er derfor vigtigt, som Rudersdal Kommune nu gør; at understøtte en debat om den ønskede fremtidige udvikling.

Det videre forløb - borgermøde

Dialogen med borgere og butikker blev indledt med gå hjem-møder og byvandring i februar og marts. I høringsperioden bliver der afholdt et informationsmøde om helhedsplanen tirsdag den 5. november på Dronninggårdskolen.

Det forventes, at helhedsplanen kan vedtages i februar 2020. Herefter skal man se på, hvordan de forskellige projekter kan realiseres, der skal måske være en arkitektkonkurrence, og der skal sandsynligvis udarbejdes forslag til en ny lokalplan.

En ny lokalplan vil skulle i høring, og derfor vil væsentlige byggerier ikke kunne begynde før allertidligst om en halvandet års tid.

Fin retning for at udvikle Holte bymidte

- Vi er glade for, at de mange input, vi har fået med store og små ønsker, nu er samlet i et helhedsforslag, siger formand for Bycenterudvalget Erik Mollerup. Det er jo en langsigtet proces og vi må være lidt tålmodige med, hvornår der sker noget konkret. Men planen, som den ligger nu, sætter en fin retning for udviklingen af Holte bymidte.

- Vi har forsøgt at finde den rette skala og de rette værdier at styre efter, så bymidten på lang sigt udvikler sig, som både borgere og forretningsdrivende ønsker. Holte skal ikke tage konkurrencen op med Lyngby, men være et lokalt mødested og centerområde med fokus på kvalitet og byliv.

Emner


Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine knap 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Pressekontakt

Erik Mollerup

Erik Mollerup

Formand for Bycenterudvalget 72 68 10 85

Relateret materiale