Pressemeddelelse -

​Gadeteams styrkes i Rudersdal

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte onsdag et forslag til en styrkelse af den pædagogiske indsats for unge på gadeplan i Rudersdal Kommune.


Rudersdal Kommunes indsats med opsøgende arbejde i forhold til unge i det offentlige rum sker bl.a. ved Ung i Rudersdals pædagogiske, opsøgende, mobile team.

Denne indsats skal nu styrkes. Teamets opgave er at danne relationer til de unge, som ikke er en del af i forvejen sunde fællesskaber, og derfor er i risikozonen for at udvikle, eller allerede udviser, risikoadfærd.

Formand for Kultur og Fritidsudvalget, Kristine Thrane (S), siger:

”Gadeteamet skaber brobygning til de unge, der har brug for støtte til at blive engageret i sunde fællesskaber i deres frie tid. Det er vigtigt for os at støtte op om de unge, ikke mindst dem, der har brug for en ekstra hånd, og det gør vi rigtig godt via vores gadeteam.”

Gadeteamets opgave er at lave kriminalitetsforebyggelse gennem relationer, ikke at løse politiopgaver eller det, der kategoriseres som vagtopgaver.

Skaber relationer

”Det at danne relationer til de unge tager jo tid, så vi mærker muligvis ikke en kæmpe forandring fra den ene dag til den anden, men vi tror på det forebyggende arbejde har en stor virkning på den lange bane,” siger formanden.

I budgettet for 2020-23 er der afsat midler til en styrkelse af ungeindsatsen på gadeplan, og til etablering af et ungetilbud i Vedbæk. Der er afsat 200.000 kr. i 2020, samt 400.000 kr. årligt på driften i 2021 og 2022.

De ekstra tildelte ressourcer skal anvendes til at styrke indsatsen, særligt i weekender.

”På denne måde kan man arbejde i teams og igangsætte aktiviteter, som fx fodbold for dem, som mangler noget at lave samtidig med, at vi ikke går på kompromis med de andre opgaver, der skal løses på gadeplan,” slutter Kristine Thrane.

Fakta:

Ung i Rudersdal er en afdeling under Kulturområdet i Rudersdal Kommune. De varetager bl.a. ungdomsskoler, klubber, SSP, rådgivning og projektstøtte til unge. 

Emner

  • Politik

Regions

  • Hovedstaden

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine knap 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Kontakt

Jens Gregersen

Pressekontakt Head of Communications 46 11 11 50