Gå til indhold
Det gamle hotel Marina ved Vedbæk Strandvej og Vedbæk Havn
Det gamle hotel Marina ved Vedbæk Strandvej og Vedbæk Havn

Pressemeddelelse -

Høring om Marina-grunden udskydes

Rudersdal Kommune har efter ønske fra ejerne af den såkaldte Marina-grund i Vedbæk, CPM Invest A/S, valgt at udskyde den planlagte borgerproces om et nyt udviklingsprojekt for Marina-grunden.

Ønsket om udskydelse skyldes dels de ønsker og spørgsmål, som fremkom i forbindelse med den politiske behandling af projektet i januar, dels den debat der efterfølgende har været både i de lokale medier og blandt borgere og andre interesserede i Vedbæk.

Nye oplæg og borgerinvolvering

På baggrund heraf har CPM Invest A/S bedt Henning Larsen Architects om at udarbejde to eller evt. tre overordnede forslag til arkitektoniske løsninger, som skaber en bedre sammenhæng til Gøngehusvej og Olesvej, tager højde for trafik- og parkeringsforhold, udformningen af erhvervsmulighederne på Marina-grunden og som ikke mindst skaber en naturlig sammenhæng til Vedbæk Havn og Vedbæk Nordstrand. CPM Invest ønsker samtidig at involvere en bred kreds af interessenter for at sikre, at det fremtidige projekt på den ene side lever op til målsætningen om at skabe et unikt byggeri og på den anden side afspejler naboer, brugere og lokales behov og forventninger.

Kommune afventer nye forslag

Formanden for Byplanudvalget, Anne Christiansen, siger: ”Vi tager ejerens beslutning til efterretning. Det betyder, at vi fra Byplanudvalget må se kommuneplanrammerne for Marina-grunden som uændrede, indtil en evt. ny proces måtte kræve et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan. Ejeren skal være mere end velkommen til at henvende sig, når der foreligger et eller flere nye skitseprojekter, som vi konkret kan forholde os til.”

Borgmester Jens Ive uddyber: ”Jeg noterer mig, at ejeren af Marina-grunden har konstateret, at der skal ske en bearbejdning og tydeliggørelse af projektet for at skabe den fornødne lokale opbakning. Det er helt naturligt og glædeligt, at CPM Invest på baggrund af den hidtidige proces og de mange tilbagemeldinger har genovervejet både projekt og proces, så der kan ske en bredere involvering af de mange parter. Marina-grunden har på grund af sin historie og placering ved Strandvejen og lige over for Vedbæk Havn en stor lokal betydning og det skal respekteres. Vi ser frem til en evt. ny henvendelse om ændring af kommuneplan og lokalplan for området og vil behandle denne, når vi modtager den.”

Emner

Tags


Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Pressekontakt

Anne Christiansen

Anne Christiansen

Formand for Byplanudvalget 72 68 10 81
Jens Ive

Jens Ive

Borgmester 4010 8171

Relateret materiale