Gå til indhold
Hvad vil Rudersdal?

Pressemeddelelse -

Hvad vil Rudersdal?

Rudersdal Kommune er godt på vej med en ny strategi og vision for kommunens udvikling. Alle interesserede opfordres til at læse med og kommentere.

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune forventer at vedtage en ny strategi og vision for kommunens udvikling i oktober 2019 - den såkaldte planstrategi. Der er tale om en strategi, hvor der er mulighed for at sætte det lange lys på navnlig i forhold til kommunens overordnede fysiske udvikling.

Borgmester Jens Ive, Rudersdal Kommune, siger: "Planstrategien kan ved en første øjekast måske opleves meget overordnet, men det er her vi sætter retning på de helt grundlæggende værdier og udviklingstræk, der skal kendetegne vores kommune. I en tid med stor vækst i hovedstadsområdet ønsker vi at skærpe vores profil som den grønne attraktive kommune. Samtidig sætter vi fokus på de aktuelle udfordringer, som i høj grad har betydning for, hvordan det er at være borger i Rudersdal Kommune."

Planstrategien behandler overordnet seks forskellige temaer. Det er:

  • Borgere og boliger
  • Levende bymiljøer
  • De smukke omgivelser
  • Vand som et aktiv
  • Plads til erhverv
  • Sundhed for alle

Strategien tager afsæt i, at hovedstadsområdet står over for en meget stor befolkningstilvækst i de kommende år, og at klimaforandringerne kommer til at påvirke alle stadig mere. Ligeledes vil den stadigt mere globale internethandel udfordre de lokale bymiljøer, ligesom det forventes, at stadig flere af kommunens borgere har, eller får udfordringer med den mentale sundhed.

Planstrategi 2019 viderefører kommunalbestyrelsens langsigtede strategi om en begrænset vækst i bolig- og befolkningsudviklingen, men hæver ambitionsniveauet og forholder sig konkret til en række aktuelle udfordringer i forhold til klimaet, de grønne omgivelser, sundhed og erhverv.

Planstrategien er digital og kan tilgås direkte fra kommunens hjemmeside. Den digitale form giver en række forbedrede muligheder for brugerne og gør det også muligt at afgive høringssvar digitalt og direkte fra den side eller det afsnit svaret drejer sig om. Derved lægger planstrategien sig i forlængelse af en række andre indsatser Rudersdal Kommune gør for at tilbyde fleksible og digitale løsninger, som kan bruges 'i marken' på fx tablets eller mobiltelefoner og som frem for alt også gør det muligt at fokusere hurtigt på bestemte geografiske områder eller temaer.

I planstrategien skal kommunen også tage stilling til, i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres. Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune forventer en fuld revision af kommuneplanen i lighed med tidligere kommuneplaner.

Det er muligt for borgere eller andre interesserede at kommentere på forslaget til ny planstrategi indtil den 9. september 2019. Det gøres lettest ved at gå direkte ind på strategien her: 
https://planstrategi2019.rudersdal.dk/

Emner


Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine knap 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Pressekontakt

Jens Ive

Jens Ive

Borgmester 4010 8171