Gå til indhold
Mere rum’lighed og værdighed til demensramte borgere

Pressemeddelelse -

Mere rum’lighed og værdighed til demensramte borgere

I Rudersdal Kommune betyder borgerperspektivet nærmest alt i arbejdet med demensindsatsen. Det betyder, at helt nye borgernære indsatser som et rejsehold i værdighed og et projekt om RUMlighed nu sættes i værk.

Kaj smækker sig ude, Harry glemmer, hvor han bor, og Annelise går fejl af kontakterne. Det er virkelighed for de flere og flere borgere, der rammes af demens. På landsplan bor 25.000 demente alene og har behov for en hjælpende hånd, af familier, venner eller naboer.

I Rudersdal har man i de seneste år arbejdet intenst med initiativer, der skal hjælpe de demensramte borgere. For nylig mødtes arbejdsgruppen, der består af borgere, medarbejdere og civilsamfund med politikerne til en temadrøftelse og en status, hvor de besluttede, hvilke aktiviteter, der skal sættes i gang i 2020. Og det er blandt andet projektet Rum’lighed, hvor naboer og fx viceværter uddannes til at opdage og hjælpe demente beboere.

- Arbejdsgruppen har brugt tiden godt på at skaffe et nødvendigt overblik over, hvordan borgere med demens og deres familie og venner oplever det, når sygdommen rammer. Hvad er det vi kan gøre bedre, så man stadig oplever en værdig og meningsfuld hverdag, selvom man ikke længere er den samme, siger Birgitte Schjerning Povlsen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal, og fortsætter:

- Det er helt afgørende for os, at vi arbejder sammen, borgere, politikere og forvaltning, om dette område, for ellers risikerer vi at ramme forkert med vores indsatser. Derfor betyder det så uendelig meget, at vi har borgernes oplevelser med, og at vi har modet til at prøve tingene af – og ændre, hvis det ikke virker.

IB Hedegaard Sørensen fra Seniorrådet i Rudersdal supplerer:

- Enig, vi skal have modet til at spørge: Hvordan vil vi ønske os, at rammerne er for demente om 10-15 år i Rudersdal Kommune? Der er behov for endnu mere videndeling og især er der behov for at udvikle støtten til de pårørende. Her bør vi være hurtigere ude med en forebyggende indsats. Det kunne fx være en mulighed for at få råd og vejledning tidligere end hidtil set i et sygdomsforløb – endda måske før en egentlig diagnose. Det kunne også være i tilpassede boliger for demente, siger Ib Hedegaard Sørensen fra Seniorrådet.

Aktiviteterne, der er listet for 2020 er mange. Der er bl.a. et værdighedsrejsehold, projektet DemensID, ansættelse af midlertidig demenskoordinator og projekt Rumlighed.

I det fremtidige arbejde vil man også arbejde på mere videndeling og synlighed omkring alle demensinitiativer. Se kortlægning af tilbud og indsatser og aktiviteter i næste fase af demensstrategien på rudersdal.dk

Kontakt: Formand for seniorrådet i Rudersdal Ib Hedegaard Sørensen, ihsfruerlund22@gmail.com, mobil 6130 0536.

Emner


Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine knap 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Pressekontakt

Birgitte Schjerning Povlsen

Birgitte Schjerning Povlsen

Formand for Social- og Sundhedsudvalget 72 68 10 82

Relateret materiale

Relaterede nyheder