Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Nye rammer for samarbejdet med borgerne

Rudersdal Kommune vil med nye rammer for samarbejdet med borgerne understøtte, at indsatserne inden for social- og sundhedsområdet er mere fleksible og tager udgangspunkt i borgernes behov. Rammerne – i form af nye såkaldte kvalitetstandarder – indgår som en del af strategien ”Sammen med borgeren”, og skal medvirke til at fremme et stærkt og tæt samarbejde med borgerne.

Social- og Sundhedsudvalget har nu godkendt de første 13 af i alt ca. 30 nye kvalitetsstandarder gældende for social- og sundhedsområdet. De nye kvalitetsstandarder skal fremme dialogen med borgeren om fleksible og tilpassede løsninger, som har udgangspunkt i borgerens individuelle behov. De nye kvalitetsstandarder bliver fremover tilgængelige for borgerne i ét, samlet katalog. Dermed skal den enkelte borger ikke lede flere steder efter de forskellige muligheder for støtte, men får i kataloget mulighed for at skabe sig et enkelt og godt overblik.

Et stærkt og tæt samarbejde med borgeren
Med de nye kvalitetsstandarder ønsker kommunen at give borgerne et bedre overblik over, hvilke muligheder man har for støtte som borger i Rudersdal Kommune. Kvalitetsstandarderne er samtidig en invitation til samarbejde og dialog med borgerne om, hvordan kommunen kan indrette støtten på en måde, så den bedst imødekommer borgernes behov, men samtidig sikrer, at kommunens støtte er både fagligt og økonomisk bæredygtig.

Der er ikke ændret på de økonomiske rammer i de nye kvalitetsstandarder, men formålene og fleksibiliteten omkring selve støtten er med de nye standarder blevet tydeligere.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Birgitte Schjerning Povlsen, siger:

”Vi tror på, at de bedste løsninger bliver skabt i samarbejde med borgeren, og de nye kvalitetsstandarder er et godt udgangspunkt for både den gode dialog og det nære samarbejde mellem borger og medarbejder, der skal sikre, at borgerne får den løsning, som passer til dem. Kvalitetsstandarderne er dermed endnu et skridt på vejen til at indfri vores ambition om et stærkt og godt samarbejde mellem borger og kommune, som er de klare intentioner i ”Sammen med borgeren”.

Kvalitetsstandarderne er udarbejdet i tæt samarbejde med både Handicaprådet og Seniorrådet i Rudersdal Kommune, som gennem dialogmøder har været inddraget i hele processen. Rådene har bl.a. givet input til både format og sprog, så standarderne kan understøtte det tillidsfulde samarbejde mellem borger og medarbejder, der er nødvendigt for den individuelle løsning.

Med godkendelsen af de første 13 ud af i alt ca. 30 kvalitetsstandarder fortsætter arbejdet med de resterende standarder henover foråret og sommeren og forventes at være klar i efteråret 2021.

Emner

Regions


Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Pressekontakt

Jens Gregersen

Jens Gregersen

Pressekontakt Head of Communications 46 11 11 50

Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 57.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Vi er en aktiv erhvervskommune med mange videnvirksomheder, store veletablerede, såvel som små startups. Vi har et bredt udbud af arbejdspladser i nærheden og en let tilgængelighed til hele hovedstadsområdet. Vi er kendetegnet ved at have mange aktive borgere og et levende kultur-, forenings- og fritidsliv – noget som alt sammen gør Rudersdal til et unikt og attraktivt sted at bo og arbejde. Tæt på storbyen og meget grønnere.

Rudersdal Kommune
Rådhuset, Øverødvej 2
2840 Holte
Danmark