Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Rudersdal investerer i forbedring af de fysiske rammer

Økonomiudvalget i Rudersdal Kommune behandlede på sit seneste møde (den 23. juni 2021) et oplæg til kommunens budget for 2022-25. Budgetoplægget omfatter blandt andet et investeringsprogram for perioden frem til 2025. I alt forventer Rudersdal Kommune i denne periode at investere mere end 1,4 mia. kroner blandt andet til forbedring af de fysiske rammer i kommunen.

Borgmester Jens Ive siger: ”Vi har nu taget hul på budgetprocessen. Der kan selvfølgelig ske justeringer i denne også under hensyn til, at vi endnu ikke har de endelige oplysninger om blandt andet udligning, skatteindtægter og tilskud. Jeg synes, at investeringsprogrammet er flot og med nogle meget klare prioriteringer af velfærd, klima og miljø. Jeg finder det glædeligt, at vores økonomi er så solid, at vi kan investere netop på disse områder til gavn for både vores børn, men også mere generelt for borgerne i kommunen.”

Investeringsprogrammet for 2022-25 spænder bredt både indholdsmæssigt og geografisk. Det fremgår blandt andet, at Rudersdal Kommune forventer at investere i:

  • Nye børnehuse i Birkerød og i Trørød ligesom der planlægges en tilbygning og flere legepladser til Sjælsø Børnehus.
  • Et løft af flere af kommunens skoler, som skal skabe bedre fremtidige læringsmiljøer. Der er desuden afsat til ekstraordinære renoveringer af skolerne.
  • Flere plejeboliger til de ældre, ligesom Hegnsgården vil blive renoveret med nye badeværelser mv.
  • Klima- og miljøindsatser, herunder investeringer i energibesparelser. Kloakrenoveringer af kommunale ejendomme er også højt på dagsordenen for at sikre mod overløb og forurening af søer og vandløb.
  • Fortsat udvikling af idrætsfaciliteter og trafikforbedringer.

Jens Ive supplerer: ”Jeg håber også, at vi endelig kan få en cykelsti langs Kongevejen gennem Rude Skov. Vi har afsat pengene og jeg håber, at Staten også vil støtte projektet.”

Økonomiudvalgets behandling af budgetoplæg og investeringsprogram er første del af den proces, der afsluttes med kommunalbestyrelsens endelige budgetgodkendelse i oktober.

Budgetforslaget vil blive præsenteret ved et borgermøde onsdag den 1. september, hvor borgerne samtidig har mulighed for stille spørgsmål og komme med synspunkter til kommunens budget.

Emner

Tags

Regions


Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Pressekontakt

Jens Ive

Jens Ive

Borgmester 4010 8171

Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine knap 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Vi er en aktiv erhvervskommune med mange videnvirksomheder, store veletablerede, såvel som små startups. Vi har et bredt udbud af arbejdspladser i nærheden og en let tilgængelighed til hele hovedstadsområdet. Vi er kendetegnet ved at have mange aktive borgere og et levende kultur-, forenings- og fritidsliv – noget som alt sammen gør Rudersdal til et unikt og attraktivt sted at bo og arbejde. Tæt på storbyen og meget grønnere.

Rudersdal Kommune
Rådhuset, Øverødvej 2
2840 Holte
Danmark