Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Rudersdal Kommune protesterer mod centerplaner i Fredensborg

Kommunens indsigelse begrundes med, at planforslag for ny bymidte i Kokkedal vil skade detailhandlen især i Birkerød, Holte og Nærum.

I et høringssvar sender Rudersdal Kommune en indsigelse til Fredensborg Kommune mod dennes forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017.

Tillægget skal opdatere kommunens planlægning for detailhandel og helt konkret sætte rammen for en ny bymidte i Kokkedal med i alt ca. 30.000 m2 butiksareal

Overordnet går indsigelsen på, at planforslaget har væsentlig betydning for Rudersdal Kommune.

”Vi er bekymrede for, at realiseringen af planerne vil skade detailhandlen, siger borgmester Jens Ive (V). Fra starten, da disse planer kom frem, har vi sagt, at det var en dårlig idé at bygge et så stort butikscenter ved motorvejen i Kokkedal. Det vil påvirke udvalgsvarehandlen i flere nabokommuner negativt, og selv om det forventede tab i Rudersdal er begrænset til mellem fire og seks pct., vil denne tilbagegang være særdeles uheldig. Selv små procenter i tilbagegang kan betyde butiksdød i vores bycentre.

Ikke tilstrækkelig redegørelse for konsekvenser

Det er vurderingen, at planerne i væsentlig grad vil ændre forudsætningerne for detailhandelen, særligt i Birkerød, Holte og Nærum.

Rudersdal Kommune finder det meget uheldigt, at der hverken i planforslaget, den tilhørende miljøvurdering eller i den redegørelse for detailhandlen, som Fredensborg Kommune har fået udarbejdet, er redegjort tilstrækkeligt for de forventede konsekvenser af detailhandelen i Rudersdal.

Ud fra tal i Rudersdal Kommunes seneste detailhandelsanalyse (ICP 2021) kan der beregnes en forventet mindre omsætning på udvalgsvarer på ca. seks pct. Det vil være en betydelig mærkbar konsekvens på et område, hvor der i forvejen i gennem en længere årrække har været tilbagegang på handelsbalancen.

Risiko for butiksdød og ringere udbud af butikker

De forventede konsekvenser vil stride mod Rudersdal Kommunes målsætninger for levende bymiljøer og detailhandel og mod målsætningen i planloven om blandt andet at fremme et varieret butiksudbud i de enkelte bydele.

Planen vil også modarbejde, at der i de store byer sikres en god tilgængelighed for alle handlende med kort transportafstand ved indkøb. Der er nemlig ikke indtænkt understøttelse af kollektiv trafik i området.

”Konsekvenserne af en ny bymidte ved motorvejen i Kokkedal vil betyde en risiko for butiksdød i vores kommune og vil dermed resultere i en dårligere service og et ringede udbud af lokal detailhandel til skade for borgere og forbrugere”, siger Erik Mollerup (V), 1. viceborgmester og formand for Bycenterudvalget.

Han tilføjer, at Fredensborg Kommunes planer også risikerer at forringe det øvrige erhverv i bycentrene, fx service- og oplevelseserhverv, og vil begrænse bylivet til skade for bymiljøerne på grund af de færre besøgende.

Positiv udvikling kan vende

”I Bycenterudvalget har vi nu i flere år arbejdet målrettet for at understøtte vores bycentre i at kunne fastholde detailhandlen, hvor ikke mindst udvalgsvareområdet har været udfordret, fortsætter Erik Mollerup. Og det er faktisk lykkedes at få en positiv udvikling i gang, ikke mindst fordi vi har stærke lokale kræfter og borgere, der kæmper for det lokale by- og butiksmiljø. Nu frygter jeg, at det nye butikscenter i Kokkedal vil gå ud over især bymidten i Birkerød, men også Holte og Nærum kan blive påvirket negativt.

Økonomiudvalget godkendte i dag den 23. juni det høringssvar, som skal sendes til Fredensborg Kommune. Udvalget besluttede ikke at give indsigelsen vetovirkning.

Emner


Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Pressekontakt

Erik Mollerup

Erik Mollerup

Formand for Bycenterudvalget 72 68 10 85
Jens Ive

Jens Ive

Borgmester 4010 8171

Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine knap 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Vi er en aktiv erhvervskommune med mange videnvirksomheder, store veletablerede, såvel som små startups. Vi har et bredt udbud af arbejdspladser i nærheden og en let tilgængelighed til hele hovedstadsområdet. Vi er kendetegnet ved at have mange aktive borgere og et levende kultur-, forenings- og fritidsliv – noget som alt sammen gør Rudersdal til et unikt og attraktivt sted at bo og arbejde. Tæt på storbyen og meget grønnere.

Rudersdal Kommune
Rådhuset, Øverødvej 2
2840 Holte
Danmark