Pressemeddelelse -

Små forskere undersøger og hjælper naturen i Rudersdal

Skarnbasse, syvplettet mariehøne, løbebille og jagtedderkop. Alle sammen insekter, der i denne uge undersøges af børnehave- og vuggestuebørn i Rudersdal Kommune. Siden mandag har Naturhuset Bistruphus nemlig inviteret til en række krible-krable projekter, der skal øge biodiversiteten i området og samtidig gøre børnene nysgerrige på forskelle og ligheder blandt smådyr og insekter.

To børnegrupper fra børnehusene Bistrup Have og Smedebakken var torsdagens gæster hos Bistruphus. Og der var brede smil over hele linjen, da børnehavebørnene agerede insekt-forskere, sang med på Povl Kjøllers ”Skovsangen” og samtidig hjalp til med at skabe flere gode levesteder for de mange krible-krable arter i området. Maria Wright, ressourcepædagog i Smedebakken, fortæller:

”Børnene elsker at komme hertil og vi bruger Bistruphus og naturvejlederen ofte. Her har børnene mulighed for at gå på opdagelse, udforske og der er masser af plads til udfoldelse. Samtidig tager børnene altid ny viden med sig hjem, når vi har været her”.

Temaet er ”forskel-lighed”

Krible Krable ugen i Bistruphus er en del af Naturvejledning Danmark og DR Ramasjangs landsdækkende Krible Krable-projekt. Temaet er i år ”forskel-lighed” og naturvejleder Helle Fuglsang håber på, at børnene – når de deltager i de forskellige aktiviteter – inspireres til at få øje på store og små forskelle og ligheder blandt naturens mylder af smådyr og insekter. Helle Fuglsang fortæller:

”Sammen med børnene laver vi blandt andet en børne-bioblitz. Det vil sige, at vi med lup og små beholdere undersøger, hvor mange krible krable dyr vi kan finde i et afgrænset område i et afgrænset tidsrum. Derefter kigger vi på forskelle og ligheder blandt smådyrene, vi har fundet. Det gør vi ved at se på blandt andet former, farver og størrelser”.

Også musik, sang og bevægelse indgår løbende i krible-krable aktiviteterne. Musikskolelærer Adam Mckenzie fra Rudersdal Musikskole er en del af projektet og slår tonerne an, når børnene synger ”Mariehønen Evigglad”, Krible-krable land” og ”Vinbjergsnegle sangen”.

”Ved at inddrage og kombinere bevægelse, musik, rim og remser med naturaktiviteterne skaber vi et stimulerende pædagogisk læringsmiljø, som alle børnene kan indgå i. Det har været – og er – fantastisk at se, hvordan børnene nyder at være i naturen og lytte til musikken”, fortæller Helle Fuglsang.

Biodiversitet i børnehøjde

Inden krible-krable ugen løb af stablen i mandags har Vej og Park monteret stolper på naturhusets grund, der skal bruges til et kvashegn. I løbet af ugen har børnene hjulpet med at fylde grene og kvas på hegnet, så biodiversiteten øges og der etableres levesteder til områdets smådyr. Naturvejleder Helle Fuglsang forklarer:

”På den måde samarbejder vi på tværs om at hjælpe planter og dyr i Rudersdal Kommune. Ved at vise og forklare børnene, hvordan et kvashegn eksempelvis kan være med til at hjælpe naturen, håber vi, at børnene tager den viden med sig hjem i børnehuset – og i familiens have”.

Emner

  • Politik

Kategorier

  • det grønne rudersdal
  • for børn
  • natur
  • rudersdal

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Kontakt

Jens Gregersen

Pressekontakt Head of Communications 46 11 11 50

Relateret materiale