Pressemeddelelse -

Smitten stiger i Bistrup og Birkerød

Smitten er stigende i Rudersdal Kommune, men navnlig i Bistrup og Birkerød sogne. Ny model for automatisk nedlukning af sogne kan betyde, at et eller flere af disse sogne skal lukkes, hvis smittespredningen ikke stoppes.

Borgmester Jens Ive, Rudersdal Kommune, har en meget klar opfordring til borgerne i Rudersdal Kommune, men navnlig til borgerne i Bistrup og Birkerød sogne. Han siger: 

”Vi oplever netop nu en voldsom stigning i smitten navnlig omkring Birkerød. Derfor er det vigtigt, at vi alle gør vores for at bryde smittekæderne og stoppe smitten – blandt andet ved i dagligdagen at respektere og overholde de generelle råd om afstand, håndhygiejne og have opmærksomhed på, hvem, hvor mange og hvor vi møder andre.”

Opfordring til forældre

En del af smitten sker lige nu blandt unge. Derfor opfordrer Jens Ive også navnlig forældre til at være opmærksomme på deres unge hjemmeboende børn og unges sociale kontakter, og han beder forældrene om at hjælpe deres børn og unge med at begrænse både antallet og omfanget af sociale kontakter – i hvert fald i en periode.

Jens Ive siger: ”Jeg kan ikke sige det tydeligt nok. Der er alt for mange smittede i den unge aldersgruppe. Vi må alle påtage os et ansvar for at hjælpe dem med at mødes mindre og med færre i den nærmeste tid. Det er svært, men det er en overgang, og det er nødvendigt, for, at restriktionerne ikke skal blive skrappere.”

Den nye automatiske model for lokal nedlukning betyder, at kommunen skal lukke blandt andet grundskoler, SFO samt kultur og fritidsliv i hele kommunen, hvis den såkaldte incidens er over 200 testkorrigeret. Testkorrektionen betyder, at man ikke umiddelbart kan sammenligne med de tal, som oplyses i Statens Serum Instituts daglige overvågning, der er antal af smittede pr. 100.000 indbyggere.

Det samme gør sig gældende på sogneniveau, hvor kommunen skal lukke grundskoler, SFO samt kultur og fritidsliv i sognet, hvis incidensen i sognet er over 400 pr. 100.000 indbyggere. Samtidig skal der være registreret flere end 20 smittede i de seneste syv dage, og positivprocenten skal være over to.

Stigende smitte i dele af kommunen

I dag (den 23. april) er incidensen for hele kommunen 144, mens incidensen for Bistrup sogn er 326, der er 29 smittede og en positivprocent på 1,9. For Birkerød sogn er incidensen aktuelt 297, der er 34 smittede og en positivprocent på 1,4.

Jens Ive siger: ”Desværre ser vi netop i disse to sogne lige nu en vækst i smitten. Vi er stadig lidt fra en situation, hvor vi bliver pålagt at lukke sogne. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi alle i den kommende tid hjælper med at vende udviklingen. Ingen ønsker eller har en interesse i, at vi er tvunget til nedlukning.”

Det er derfor også vigtigt at lade sig teste så evt. smittede kan isolere sig og begrænse yderligere smitte. 

Midlertidigt testcenter på Birkerød Skole

Der etableres et midlertidigt testcenter på Birkerød Skole, Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød søndag den 25. april kl. 16.00-22.00 og mandag den 26. april kl. 07.30-13.30. Det midlertidige testcenter benytter PCR-test, hvor man bliver podet i halsen. Det er ikke muligt at bestille tid. 

Foruden testcentrene i Rudersdal Kommune (www.rudersdal.dk/coronatest) er der også mulighed for hurtigtest både i Virum Hallen og Farum Hallen.

Hvad lukker ?

Hvis Rudersdal Kommune får et pålæg om at lukke et sogn, skal kommunen inden for 24 timer lukke:

  • Grundskoler
  • SFO og klubtilbud
  • Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner
  • Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter
  • Lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- eller foreningsaktiviteter.

Kravet om nedlukning omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud.

Nedlukningen vil vare mindst syv dage.

Yderligere information: 

Se overblik over sogne her: www.rudersdal.dk/sogne 

Se hvor du kan blive testet her: www.rudersdal.dk/coronatest 


Emner

  • Politik

Kategorier

  • coronavirus

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Kontakt

Jens Ive (V)

Kommunalbestyrelsesmedlem Medl. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget 4010 8171