Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Stor forældretilfredshed med dagtilbud i Rudersdal

I november 2018 har Dagtilbudsområdet gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse for Rudersdal Kommunes daginstitutioner og dagpleje. Undersøgelsen viser generel stor tilfredshed, og vedrører ca. 3000 børn, hvoraf 67,3 % af børnenes forældre har deltaget.

Hele 89 % af forældrene er enten meget tilfredse eller tilfredse med dagtilbuddet samlet set. Det er den samme tilfredshed, som ved forrige lignende undersøgelse i 2016.

Forældrene er mest tilfredse med personalets evne til at få barnet til at føle sig tryg og glad, aktiviteterne i dagligdagen og personalets engagement i hverdagen. Den laveste tilfredshed er der med den tid, personalet har til barnet.

Samlet set er forældrene generelt tilfredse med det nære og daglige pædagogiske arbejde. Forældrene er mindre tilfredse med de strukturelle forhold som normeringen, udbuddet i pasningsformer og inddragelse af forældre i beslutninger om dagtilbuddet.

- Undersøgelsen giver endnu en anledning til at give personalet i vores dagtilbud en stor tak for den daglige indsats, de hver dag yder for at give børnene en tryg og god hverdag. Det er uden tvivl deres fortjeneste, at tilfredsheden ligger så højt, lyder det fra formand for Børne- og Skoleudvalget Daniel E. Hansen.

Arbejdet med at analysere resultaterne og udarbejde en plan for de indsatser, der skal iværksættes, bliver nu sat i gang i alle børnehusene i Rudersdal. Hvor ledelsen, ansatte, forældrebestyrelser og forældreråd alle bliver involveret.

Resultaterne for hvert enkelt dagtilbud vil inden for den næste måned være offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside under hvert enkelt dagtilbud.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er udført i november 2018 ved hjælp af Rambølls forældretilfredshedsundersøgelse.

Svarprocenten er på 67,3 %, hvilket svarer til 1.804 besvarelser ud af 2.668 mulige.

Fokus i undersøgelsen er på forældrenes oplevelse af følgende forhold i deres barns daginstitution:

Den pædagogiske indsats

Samarbejdet med personalet

Børnene imellem

De fysiske rammer

Frokostmåltidet

Fleksibilitet og valgmuligheder

Svarene kan ikke anvendes til at sammenligne daginstitutionerne i forhold til hinanden.

Spørgsmål er de samme som i andre kommuner, der har benyttet Rambølls

forældretilfredshedsundersøgelse. Derudover er der stillet fire kommunale spørgsmål, der afdækker formidling og samarbejde omkring Dialogvurderingen, Sprogvurderingen og Børneruden.

Emner


Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine knap 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Pressekontakt

Jens Gregersen

Jens Gregersen

Pressekontakt Head of Communications 46 11 11 50

Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 57.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Vi er en aktiv erhvervskommune med mange videnvirksomheder, store veletablerede, såvel som små startups. Vi har et bredt udbud af arbejdspladser i nærheden og en let tilgængelighed til hele hovedstadsområdet. Vi er kendetegnet ved at have mange aktive borgere og et levende kultur-, forenings- og fritidsliv – noget som alt sammen gør Rudersdal til et unikt og attraktivt sted at bo og arbejde. Tæt på storbyen og meget grønnere.

Rudersdal Kommune
Rådhuset, Øverødvej 2
2840 Holte
Danmark