Skip to main content

Tidlig indsats skal hjælpe nye forældre godt på vej

Pressemeddelelse   •   Nov 14, 2019 10:51 CET

Alle førstegangsfødende i Rudersdal vil fremover allerede i graviditeten modtage et tilbud om besøg af sundhedsplejersken. Ny forskning om tidlig indsats har fået kommunen til at tilbyde førstegangsfødende besøg og øget opmærksomhed både under graviditeten og i barnets første år.

En tidligere og tættere kontakt mellem forældrene og sundhedsplejersken kan forebygge, at eventuelle mindre helbreds- eller trivselsmæssige problemer vokser sig til større problemer i familien. Det er en af Sårbare Børn- og Ungeudvalgets anbefalinger i arbejdet med at styrke det specialiserede børneområde, som Børne- og Skoleudvalget nu har taget beslutning om at gennemføre, fortæller formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen (V).

”Sårbare Børn- og Unge-udvalget har siden april 2018 fået en dyb faglig indsigt i området i samarbejde med skoler, daginstitutioner og fagfolk. Alle er blevet klogere på, hvor der er behov for at sætte ind, så vi mere systematisk kan tilbyde hjælp til de familier, som har behov for støtte. Børne- og Skoleudvalget er rigtig tilfredse med dette nye tiltag”, siger formanden.

Når familien forøges fra to til tre, kan der være behov for særlig støtte, fortæller chef for Sundhedstjenesten i Rudersdal, Annette Nordgaard:

”At blive forældre første gang er en fantastisk stor glæde, men samtidig kan det være både sårbart og svært. Det kommer bag på mange, at livet som nybagte forældre ikke altid lever op til de billeder, som man ser på de sociale medier. Gennem den tidlige kontakt med de kommende forældre har vi et rigtig fint udgangspunkt for at lære hinanden at kende. Det er en stor fordel, også hvis der opstår problemer senere. Igennem støtte og vejledning ønsker vi at ruste de nybagte forældre til at give barnet den bedste start på livet”.

De små signaler skal opfanges

Der er i de seneste år sket meget inden for forskning i tidlig indsats, og i Rudersdal Kommune har man valgt at opkvalificere kommunens sundhedsplejersker, der nu er uddannet i de metoder, som den nyeste forskning anbefaler.

”Vi er med den nye viden blevet mere strukturerede i vores undersøgelser af spædbørn og i dialogen med forældrene. Det betyder, at vi kan opfange flere små signaler og tegn hos spædbørnene og i tæt samarbejde med forældrene vejlede langt mere målrettet,” fortæller Annette Nordgaard

Med en tidlig indsats skal sundhedsplejersken derfor reagere og afhjælpe de små vanskeligheder i opløbet, så man så godt som muligt forebygger et lille barns trivsels- og udviklingsproblemer.

En god opstart i dagtilbud

Gennem sundhedsplejerskens løbende besøg, bliver der ofte skabt en relation til forældrene, som gør, at sundhedsplejersken også er en god sparringspartner for familien, når barnet skal starte i dagtilbud. Børn er forskellige, og nogle er mere sensitive end andre og har derfor brug for hjælp i opstarten. Her kan sundhedsplejersken være bindeleddet mellem daginstitutionen og forældrene og skabe grundlaget for et godt fremtidigt samarbejde. 

”Sundhedsplejersken har dialog med forældrene og taler med dagtilbud omkring, hvad dagtilbuddet skal have særligt fokus på for at sikre den bedst mulige start for barnet. I den tidlige indsats skaber vi et bedre samarbejde med de fagpersoner, som er omkring barnet som eksempelvis dagtilbud og PPR”, fortæller Annette Nordgaard.

Kontakt

Annette Nordgaard, chef for Sundhedstjenesten Tlf.: 72 68 40 30 og e-mail: ang@rudersdal.dk

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine knap 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.