Gå til indhold
Opsigelse af serviceordninger
Opsigelse af serviceordninger

Pressemeddelelse -

Vellykket proces for opsigelse af serviceaftaler

Med stor hjælp fra en lokal ildsjæl har en række private fællesveje og grundejerforeninger overtaget opgaven med istandsættelse og vintertjeneste på deres veje.

Hidtil har Ruderdal Kommune stået for serviceordningerne på de private fællesveje. Grundejere, der bor langs private fællesveje, har kunnet tilslutte sig to forskellige serviceordninger: En for vintervedligeholdelse og en for vejvedligeholdelse.

85 private fællesveje / foreninger har hidtil benyttet sig af tilbuddet, som betød, at kommunen bl.a. reparerede huller i asfalten, fejede med maskine og ryddede sne.

Men nu er det slut, og fællesveje og foreninger skal selv stå for kontakten til asfaltfirma m.v.

Årsagen er en afgørelse, Ankestyrelsen har truffet over for Lyngby-Taarbæk Kommune. Styrelsen afgjorde, at kommunens serviceaftaler med vejejerne, blandt andet om vinterbekæmpelse, er ulovlig. En kommune må ikke påtage sig denne type opgaver på private fællesveje.

Fremover skal foreninger og vejlaug derfor selv stå for opgaven, og det formelle ansvar for de private vejes tilstand vil stadig ligge hos dem.

Nu kan foreninger og vejlaug selv indgå aftaler

Det er Lars Kristensen, formand for Søllerød Grundejerforening, der har spillet en stor rolle i processen med at gøre grundejerforeninger og vejlaug klar til den nye virkelighed.

Kommunen har hjulpet med udbuddet, så der kunne trækkes på de tidligere erfaringer, men Lars Kristensen har trukket det store læs med en lang række forhold, fx de juridiske forhold ved tinglysning af servitut, afholdelse af udbud, etablering af vejlaug etc.

Det har betydet, at mange flere veje nu har fået oprettet vejlaug - en besværlig proces, som er gjort endnu vanskeligere af Coronakrisens forbud mod at samle mennesker.

Mange steder i kommunen har grundejerne brugt mange kræfter på at lave vedtægter, indkalde til generalforsamlinger, lave budgetter – og ikke mindst på at få overbevist alle grundejere på vejen om at være med i et nyt vejlaug - en proces, der fortsætter mange steder i kommunen.

Som led i arbejdet med udbuddet blev Fællesudvalget for grundejerforeninger bragt på banen til at varetage udbudsprocessen og forhandling med de bydende leverandører.

76 private fællesveje / foreninger var interesseret i at deltage i et fællesudbud. Som resultat blev der indgået aftale med to leverandører, og de enkelte grundejerforeninger / vejlaug kan nu indgå særskilte aftaler med de to firmaer på et fælles og ens aftalegrundlag og baseret på enhedspriser.

Også for den entreprenør, der blev valgt til at varetage snerydning, saltning, ukrudtsbekæmpelse og fejning, har det været et stort arbejde at indgå kontrakter med indtil nu 73 forskellige vejlaug og grundejerforeninger.

En god proces og et godt eksempel på samarbejde

- Det har været en vanskelig proces, og jeg er glad for, at det er lykkedes at komme i mål med at kunne overtage opgaven, siger Lars Kristensen. Vores forventning var, at vi kunne etablere en ny ordning til nogenlunde samme pris, og det har også holdt stik. Faktisk har det vist sig, at den nye ordning er en del billigere end den kommunale ordning.

På Søllerød Grundejerforenings hjemmeside kan man finde et omfattende materiale om arbejdet med de nye serviceordninger.

- Vi tror, det er vigtigt, at man som vejlaug ved, hvordan man skal forholde sig, siger Lars Kristensen videre. Derfor har vi gjort meget ud at informere undervejs. Ser vi fx på reparation af asfalt, så har alle vejlaug fået en mail med instruks om, hvordan de skal forholde sig, hvis de skal have repareret huller i vejen. Det samme gælder snerydning og saltning, hvor alle har fået kontaktoplysninger inkl. et døgnbetjent telefonnummer, hvis man skal i kontakt med entreprenøren.

Også formand for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller, er meget tilfreds med forløbet, og at grundejerne nu selv er rustet til at håndtere opgaven:

- Jeg ser det som et godt eksempel på samarbejde mellem borgere og kommune, og jeg synes, det er rigtig flot gået af de forskellige vejlaug og foreninger – også fordi man jo skal forholde sig til en del jura undervejs. Særligt vil jeg også gerne takke Lars Kristensen og Fællesudvalget for den store indsats og konstruktive tilgang til opgaven, siger Court Møller.

Emner


Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Pressekontakt

Court Møller (B)

Court Møller (B)

Formand Klima- og Miljøudvalget 72 68 10 90

Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 57.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Vi er en aktiv erhvervskommune med mange videnvirksomheder, store veletablerede, såvel som små startups. Vi har et bredt udbud af arbejdspladser i nærheden og en let tilgængelighed til hele hovedstadsområdet. Vi er kendetegnet ved at have mange aktive borgere og et levende kultur-, forenings- og fritidsliv – noget som alt sammen gør Rudersdal til et unikt og attraktivt sted at bo og arbejde. Tæt på storbyen og meget grønnere.

Rudersdal Kommune
Rådhuset, Øverødvej 2
2840 Holte
Danmark