Gå til indhold
Danskere tager alt for let på klimakrisen, når det handler om egen adfærd
Danskere tager alt for let på klimakrisen, når det handler om egen adfærd

Pressemeddelelse -

Danske boligejeres syn på energioptimering er bekymrende

Klimaet fylder meget i mediebilledet og har efterhånden gjort det længe. Videnskaben peger på, at vi lige nu befinder os halvanden til to grader fra en klimakatastrofe, og fortsætter den globale opvarmning med samme hastighed som hidtil, vil vi opleve en varig miljømæssig ødelæggelse inden for de kommende 40 år.

I Danmark har vi sat barren højt og sigter mod en reduktion på 70 procent i udledningen af CO2 inden 2030. Ifølge en række miljøeksperter skal målet nås via en grøn omstilling på transportområdet, flere vindmøller og ikke mindst en større grad af energioptimering i danskernes private hjem. Desværre halter det kraftigt med de private danskeres bidrag til regnestykket, viser undersøgelser fra både 2019 og 2020. Undersøgelserne er foretaget af analyseinstituttet YouGov på vegne af Schneider Electric Danmark.

”Vi har brug for verdenshistoriens største adfærdsændring, hvor vi alle sammen gør en indsats for at nedbringe udledningen af CO2. Det er ikke nok at læne sig tilbage og sætte sin lid til politikere og virksomheder. Desværre kan vi ikke se en positiv udvikling i danskernes vaner og præferencer omkring energioptimering i hjemmet. I stedet ser vi stilstand og i en del tilfælde endda en negativ udvikling,” siger Thomas Andersen, Vice President hos Schneider Electric Danmark, der er global specialist i energioptimering.

I 2019 viste resultaterne af undersøgelsen, at 29 procent af danske boligejere ikke fandt energioptimering i hjemmet relevant. I den tilsvarende undersøgelse fra 2020 er tallet steget til 31 procent.

Ligeledes svarede 27 procent af danskerne i 2019, at de ikke vidste, hvor de skulle finde information om mulighederne for energioptimering i privatboligen. I den tilsvarende undersøgelse for 2020 svarer 28 procent af de adspurgte, at de ikke kender vejen til egne energioptimeringer.

Ydermere erklærede kun 32 procent af de adspurgte i 2019 sig helt enige i, at klimapotentialet for samfundet er stort, hvis danske boligejere bliver bedre til at energioptimere deres private hjem. Det tilsvarende tal for 2020 er endnu lavere og lyder på 29 procent.

”Vi kan konstatere, at der er et misforhold mellem fakta og danskernes viden, hvad angår potentialet ved egne energioptimeringer. Derfor er det enormt vigtigt at få alle til at forstå, at det er nu, vi skal reagere, og at løsningerne til at spare på energiforbruget i privatboligen allerede eksisterer i stor stil,” siger Thomas Andersen fra Schneider Electric Danmark.

Han peger på, at kun 21 procent af danske boligejere ifølge 2020-undersøgelsen har forsøgt sig med automatisering af energiforbruget, hvor der bliver slukket for lyset eller skruet ned for varmen på præindstillede tidspunkter, eller når hjemmets beboere forlader bestemte rum. Netop på dette område eksisterer der et væld af løsninger til at forhindre energispild. For eksempel er det muligt at installere en afbryder, der slukker for al stand by-strøm, som ellers bliver leveret til hjemmets elektriske apparater hele døgnet rundt uden nogen grund. Den indsats fjerner i sig selv 10-15 procent af en gennemsnitlig husstands samlede elforbrug.

Ifølge Det Internationale Miljøagentur står bygninger for 36 procent af den samlede CO2-udledning i EU. Et forhold der understreger områdets potentiale i forhold til at reducere vores klimaaftryk, og som samtidig er anledningen til, at Schneider Electric har taget initiativ til spørgeskemaundersøgelsen.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er udarbejdet af YouGov på vegne af Schneider Electric Danmark. Den omfatter et repræsentativt udsnit af den danske befolkning med enten en andels- eller ejerbolig og i alderen 18+. Spørgeskemaundersøgelsen omfatter i alt 1.208 respondenter, som er tilfældigt udvalgt på tværs af blandt andet køn, alder og geografi, således at undersøgelsen afspejler befolkningssammensætningen på disse parametre.

Emner

Kategorier


Om Schneider Electric

Schneider Electrics formål er at gøre alle i stand til at få mest muligt ud af vores energi og ressourcer, så vi alle kan forbinde udvikling og bæredygtighed. Vi kalder dette Life Is On.

Vores mission er at være din digitale partner for bæredygtighed og effektivitet.

Vi driver den digitale transformation og muliggør de fuldt integrerede digitale ledelsesværktøjer og administrationsløsninger til bygninger, datacentre, infrastruktur, private hjem og industrivirksomheder. Dette gør vi muligt ved at integrere vores førende process- og energiteknologier, ”end-point to cloud” IoT produkter, styringsenheder, software og services.

Vi er det mest lokale af de globale virksomheder. Vi er fortalere for standarder og økosystem af partnerskaber, der er åbne og, som også brænder for vores værdier: Meningsfuldt, Inkluderende og Styrkende.

www.se.com/dk/da/

Kontakt

Caroline Bülow

Caroline Bülow

Pressekontakt Internal Communication Business Partner Denmark PR and Internal Communication 28 99 15 94
Benedicte Flamand

Benedicte Flamand

Pressekontakt Marketing Communication Manager +45 88 30 20 00

Relateret materiale

Verdens mest bæredygtige virksomhed

Schneider Electric blev i januar 2021 kåret til verdens mest bæredygtige virksomhed. Det skete blandt 8.080 nominerede på det internationalt anerkendte Global 100-indeks.

Vores formål er at gøre alle i stand til at få mest muligt ud af vores energi og ressourcer, så vi alle kan forbinde udvikling og bæredygtighed. Vi kalder dette Life Is On.

Vores mission er at være din digitale partner for bæredygtighed og effektivitet. Vi driver den digitale transformation og muliggør de fuldt integrerede digitale ledelsesværktøjer og administrationsløsninger til bygninger, datacentre, infrastruktur, private hjem og industrivirksomheder. Dette gør vi muligt ved at integrere vores førende process- og energiteknologier, ”end-point to cloud” IoT produkter, styringsenheder, software og services.

Vi er det mest lokale af de globale virksomheder. Vi er fortalere for standarder og økosystem af partnerskaber, der er åbne og, som også brænder for vores værdier: Meningsfuldt, Inkluderende og Styrkende.

www.se.com/dk/da/

Schneider Electric Danmark
Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Denmark