Pressemeddelelse -

Energiens Topmøde satte fokus på fremtidens intelligente energiforsyning

Dansk Energi satte branchen stævne ved Energiens Topmøde i sidste uge, hvor fremtidens intelligente distributionsnet var på dagsordenen under overskriften 'Sikker forsyning i en usikker verden'. Dagen tog naturligt afsæt i den danske smart grid-strategi, som er en af de første af sin slags. Den er resultatet af et målrettet samarbejde mellem klima-, Energi- og Bygningsministeriet og centrale aktører med interesse for fremtidens intelligente distributionsnet. Strategien er netop blevet rost for dens konkrete initiativer, der skal være med til at opnå de danske klimamål om en fremtid uden fossile energikilder.

Energispecialisten Schneider Electric er førende inden for løsninger til smart grid, og firmaet har taget positivt strategien og ikke mindst det fokus, som branchen rettede mod udviklingen af det danske smart grid på Energiens Topmøde i TAP 1 på den gamle Carlsberg-grund i København.

- Potentialet i smart grid er enormt og favner meget bredt. Strategien er modig og ambitiøs og kan være med til at cementere, at vi i Danmark har visionerne og viljen til at tage nogle valg, der skal gøre det intelligente el-system muligt i en nær fremtid. Selvfølgelig favner de nuværende forslag ikke alt, men det er en start, og vi er glade for, at vi er kommet så langt, siger Claus Steengaard, VP Energy Business og ansvarlig for Schneider Electrics initiativer og løsninger til smart grid i Danmark.

En vigtig pointe i strategien er, at smart grid skal tænkes bredere end el-systemet, så energibranche, erhvervsliv, forskning og organisationer i fællesskab udvikler svar på energisystemets fremtidige udfordringer. Et kommende partnerskab for smart energy, skal samle branchens aktører og fremme demonstrationsaktiviteter og systematisk vidensopsamling:

- Når vi udvikler et smart grid skal vi have blik for hele energisystemet – vi skal fremme ”Smart Energy”. Et sammenhængende og smart energisystem ligger lidt ude i fremtiden, men energibranchen og det politiske system skal sørge for, at de rette løsninger bliver udviklet i tide, skriver klimaminister Martin Lidegaard i sit forord til smart grid-strategien, der blev præsenteret i april.

- Det er samtidig positivt, at strategien også allerede gør klar til at gøre smart grid til smart energy, netop fordi det her handler om andet og mere end el. Hele nøglen til at løse udfordringen med lagring af el løser vi jo ved at integrere el-systemet med varme- og gassystemet - en transformation, vi allerede nu er ved at omsætte til virkelighed i forbindelse med Schneider Electrics andel i smart city-projektet i Kalundborg, forklarer Claus Steengaard og fortsætter:

- Energibesparelser og optimering af energiforbruget er centrale elementer i at kunne håndtere og styre energien i fremtiden. Derfor er vi især glade for det fokus, strategien har på de tekniske installationer og på at få bygninger og huse gjort smart grid-parate. Strategien understreger, at der er størst potentiale i at inddrage virksomhedernes el-forbrug i et smart grid. Lige nu er fokus dog på, at varmepumperne er styrbare, men der er jo mange andre tekniske komponenter i en bygning ­– alt sammen dele, der kan samles i et fælles intelligent system, der kan styre hele bygningen og dermed gøre den smart grid-parat.

Strategien lægger konkret op til, at alle husstande skal have installeret timeaflæste el-målere. Disse vil i kombination med variable tariffer og en datahub gøre det muligt for forbrugerne at indrette forbruget efter de perioder, hvor strømmen er billigst. Et væsentligt element i strategien er nemlig at gøre forbrugerne interesserede i at bruge energien effektivt.

- Jeg er ikke i tvivl om, at smart grid for alvor bliver en realitet, når timeaflæsning, tarifstyring og intelligente målere bliver hverdag i de danske hjem. Vi følger processen tæt, for at sikre at intelligensen ikke stopper ved el-måleren, men rent faktisk tænkes længere ind i huset og kommer til at omfatte hele el-installationen - først der bliver huset og styringen smart grid-parat, slutter Claus Steengaard.

Det var Dansk Energi, som stod bag Energiens Topmøde, der under overskriften ”Sikker energi i en usikker verden” den 6. juni blev afholdt i TAP1 på Carlsbergs gamle grund i Valby. Her satte parterne i den danske energibranche blandt andet fokus på, hvilke veje Danmark kan gå i årene 2020-2035 på vejen mod et fossilfrit 


Emner

  • Miljø, energi

Kategorier

  • claus steengaard
  • energiens topmøde
  • energibesparelser
  • energi
  • smart grid

Som global specialist i energioptimering i over 100 lande tilbyder Schneider Electric integrerede løsninger, der gør strømmen sikker, effektiv, pålidelig og grøn. Schneider Electric er bl.a. førende inden for energiforsyning og infrastruktur, industri og produktion, bygningsautomation, datacentre og netværk samt i løsninger til privatboligen. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det kendte brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende inden for el-materiel, intelligente systemer og løsninger til data og kommunikation. I 2012 opnåede de over 140.000 medarbejdere en omsætning på 24 mia. euro ved at fokusere på at hjælpe omverdenen med at få mest muligt ud af deres energi. 

Kontakt

Caroline Bülow

Pressekontakt Internal Communication Business Partner Denmark PR and Internal Communication 28 99 15 94

Benedicte Flamand

Pressekontakt Marketing Communication Manager +45 88 30 20 00