Pressemeddelelse -

Fokus på energioptimering giver ny ISO-blåstempling

”Et af de stærkeste certifikater, som vi har været med til at udstede”, udtalte auditor efter endt ISO50001-gennemgang og godkendelse af energispecialisten Schneider Electrics danske hovedsæde i Ballerup.

En ny ISO-standard, der handler om energiledelse og fokus på energieffektivisering, har set dagens lys, og Schneider Electric Danmark er en af de allerførste danske virksomheder, der målrettet er gået efter certifikatet og har fået sin energihåndtering blåstemplet med den eftertragtede ISO50001-certificering.

- Vi har arbejdet målrettet og fokuseret med energioptimering i vores hovedkvarter og har på bare to år reduceret vores samlede energiforbrug med 30 %. Vi havde allerede certificerede kvalitets- og miljøledelsessystemer, så derfor var det helt naturligt for os også at gå efter energicertifikatet, forklarer Søren Eriksen, der er forretnings­udviklings­direktør i Schneider Electric Danmark og har været en af initiativtagerne til virksomhedens interne energispareprojekt. Et projekt, der til dato har reduceret energiudgifterne med 340.000 kr.

- Schneider Electrics arbejde med energiledelse er super-overbevisende, og ISO-gennemgangen er en af de stærkeste, jeg har set til dato. Jeg synes, at Schneider Electric ved at tage sin egen medicin og at sende deres energifokus til eksamen beviser, at de er eksperter inden for energioptimering, udtaler Hans Henrik Wismer, Lead Auditor og programchef hos Intertek Danmark, der har haft rollen som ”eksaminator” og har stået for audit og udarbejdelsen af den efterfølgende rapport.

Den nye, internationale ISO50001-standard definerer kravene til udvikling, implementering, vedligeholdelse og forbedring af energistyringssystemer. Den er designet til at hjælpe organisationer og virksomheder med løbende at forbedre deres energimæssige fodaftryk med hensyn til såvel miljøbelastning som driftsomkostninger. Standarden blev officielt frigivet i december 2011.

For at imødekomme kravene i den nye standard, begyndte Schneider Electric allerede i 2011 at tilpasse sin indsats på energioptimering og få sat det i faste rammer og processer, så tilgangen var systematisk og struktureret nok til at kunne blive ISO-certificeret. Og det er den indsats, der nu er blevet belønnet.

- Vi er ikke religiøse omkring energi, det er simpelt hen sund fornuft og god forretning. Vi skærper vores grønnere profil ved den markante nedbringelse af vores CO2-udslip, vi forbedrer indeklimaet for vores ansatte og sidst men ikke mindst forbedrer vi bundlinjen med investeringer, der er tilbagebetalt på et år. Det er på alle måder en win-win situation, siger Søren Eriksen og fortsætter:

- Vores kontinuerlige jagt på energibesparelser udspringer af, at vi i direktionen omsatte vores vision om en mindre miljøbelastning og energiomkostning til et specifikt mål for den økonomiske besparelse og CO2-reduktion, vi ønskede. Herefter nedsatte vi en energi- og miljøgruppe på tværs af vores organisation til at løse opgaven. Gruppen foreslog forskellige initiativer, som vi har taget hul på en efter en alt efter investeringsstørrelse, effekt og tilbagebetalingstid. Aha-oplevelsen ved at begynde at kigge på og overvåge energiforbruget bringer helt automatisk ændret adfærd og engagement i hele organisationen med sig.

Emner

  • Miljø, energi

Kategorier

  • indeklima
  • schneider electric
  • energioptimering
  • energibesparelser

Schneider Electric: Som global specialist i energioptimering i over 100 lande tilbyder Schneider Electric integrerede løsninger, der gør strømmen sikker, effektiv, pålidelig og grøn. Schneider Electric er bl.a. førende inden for energi og infrastruktur, industri og produktion, bygningsautomation, datacentre og netværk samt i løsninger til privatboligen. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det kendte brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende inden for el-materiel, intelligente systemer og løsninger til data og kommunikation. I 2011 opnåede de over 130.000 medarbejdere en omsætning på 22,4 mia. euro ved at fokusere på at hjælpe omverdenen med at få mest muligt ud af deres energi.

Kontakt

Caroline Bülow

Pressekontakt Internal Communication Business Partner Denmark PR and Internal Communication 28 99 15 94

Benedicte Flamand

Pressekontakt Marketing Communication Manager +45 88 30 20 00

Relateret materiale