Pressemeddelelse -

​Grøn kirke varmer op til hvid jul uden energispild

Præstø Kirke dæmmer op det store varmeforbrug, der generelt gør landets folkekirker til en stor energisluger sammenlignet med andre af statens bygninger. Samtidig skåner Præstø kirke sine kulturskatte og sikrer høj komfort til glæde for de mange kirkegængere, der ikke mindst besøger middelalderkirken i den kommende juletid.

Langt de fleste af landets ca. 2.300 folkekirker er fra en tid, hvor kirkegængerne beholdt overtøjet på for at holde vinterkulden på afstand under julegudstjenesten. I dag stilles helt andre krav til komfort og styring af indeklima for at undgå skade på uerstattelige altertavler, orgler, tekstiler mv., der typisk udtørrer ved stuetemperatur og lav luftfugtighed. Samtidig ligger mange folkekirker i den allerøverste ende, når det gælder varmeforbruget sammenlignet med de statslige bygninger som helhed. Det har man gjort noget ved i Præstø.

"Det høje varmeforbrug skyldes jo nok især kirkernes alder, fredningshensyn­­­ og deres særlige funktion - men renoveringen af Præstø Kirke kan måske inspirere andre menighedsråd, som jo står med samme udfordringer som os", lyder det fra Axel Bo Jensen, næstformand i menighedsrådet.


Fra 12 til 19 grader på mindre end tre timer
Komfort og bevaring af kulturarv kan nemlig godt gå i spænd og tilmed forbedre energiregnskabet, som det er sket i Præstø Kirke på Sydsjælland. Her styres indeklimaet nu via temperaturmålere placeret i kirkerummet og afvikles fra en samlet, online baseret platform med en grafisk brugerflade fra energivirksomheden Schneider Electric.

Det skaber overblik og mulighed for at udnytte skiftende ude temperaturer og opvarme kirkerummet fra 12 til 19 grader på mindre end tre timer. Samtidig gør fugtighedsmålere det muligt at opretholde den rette balance mellem temperatur og luftfugtighed i kirkerummet.

Varmeforbruget sænkes varigt
Det er resultatet af en samlet energirenovering af den sen-gotiske kirke, hvor rådgivende ingeniør Moe A/S i samarbejde med Schneider Electric har implementeret den samlede automatikløsning.

Bygningsrenoveringen har stået på i tre år og beløber sig alt i til 9 mio. kr., hvor den tekniske styring af CTS, belysning og sikring tjener flere formål:

"Den tekniske løsning fra Schneider Electric betyder, at vi har en god komfort under kirkehandlingerne uanset årstid og samtidig tager vare på kulturarven. Desuden har vi udsigt til at sænke forbruget på el og varme med 15-20 %. og effektivisere driften via en platform, der også omfatter automatisk styring af lys, automatisk låse funktion samt alarmer for vand og brand", siger Axel Bo Jensen, næstformand i menighedsrådet.

Nu kan forskellige lysscenarier i kirken nemt styres via en fjernbetjening eller via et timer modul placeret direkte i CTS-anlægget.

Fjernbetjening af kirken
Den online-baserede løsning og en grafisk brugerflade gør også hverdagen lidt nemmere for graveren Palle Hedegaard, der har det daglige ansvar for kirkens drift.


"Jeg kan åbne og lukke kirken hjemmefra og via SMS-beskeder straks reagere på f.eks. vandalarmer, som kan forårsage betydelige skader. Desuden er det langt nemmere at opvarme kirken uden at skabe problemer med luftfugtighed og træk takket være en samlet CTS-styring, ligesom en effektiv vekslercentral fordeler varmen via konvektorer under kirkebænke og radiatorer uden at skade altertavler og andre ting ", siger Palle Hedegaard.

Fakta
Folkekirkens udfordring: Det høje varmeforbrug
Med et årligt varmeforbrug på ca. 171 kWh/m2 ligger de mange folkekirker fortsat i den øverste ende sammenlignet med statslige bygninger som helhed, der ifølge Energistyrelsen bruger 102 kWh/m2.

Det er bl.a. baggrunden for "Initiativet Grøn Kirke", som har til formål at sænke CO2-udslippet fra landets kirker. Foreløbig har ca. hver 10. kirke på Sjælland tilsluttet sig, hvorimod kun en pct. af de ca. 1.000 kirker i Viborg, Ribe, Haderslev og Aalborg Stift har gjort det samme. Se de grønne kirker på: www.gronkirke.dk

Emner

  • Miljø, energi

Kategorier

  • folkekirken
  • indeklima
  • energibesparelser
  • case-historier
  • bygninger

Som global specialist i energioptimering i over 100 lande tilbyder Schneider Electric integrerede løsninger, der gør strømmen sikker, effektiv, pålidelig og grøn. Schneider Electric er bl.a. førende inden for energiforsyning og infrastruktur, industri og produktion, bygningsautomation, datacentre og netværk samt i løsninger til privatboligen. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det kendte brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende inden for el-materiel, intelligente systemer og løsninger til data og kommunikation. I 2013 opnåede de over 150.000 medarbejdere en omsætning på 24 mia. euro ved at fokusere på at hjælpe omverdenen med at få mest muligt ud af deres energi. 

Kontakt

Caroline Bülow

Pressekontakt Internal Communication Business Partner Denmark PR and Internal Communication 28 99 15 94

Benedicte Flamand

Pressekontakt Marketing Communication Manager +45 88 30 20 00

Relateret materiale