Pressemeddelelse -

​Herlev Kommune tager hånd om unødigt energispild

Skoler, trafiklys og kommunale pc’er i Herlev bruger nu mindre energi takket være et partnerskab med energivirksomheden Schneider Electric. Jagten på det skjulte energispild medfinansierer en tiltrængt opdatering af skoler, idrætshaller og andre kommunale anlæg

Indendørs drejer el-måleren også lidt langsommere i Herlevs kommunale ejendomme. Takket være central stand by-styring af ca. 1.800 pc’er sparer kommunen årligt 400.000-500.000 kr.

Den konstante jagt på det unødvendige energiforbrug i kommunen betyder blandt andet også, at samtlige trafiklys i Herlev Kommune er blevet udskiftet med ny LED-teknologi og automatiske styrebokse. Det sker som led i det ESCO-samarbejde, Herlev Kommune har indgået med Schneider Electric. Det sænker elforbruget og giver et mere robust og fejlsikkert trafiksystem med færre udgifter til udskiftning af pærer og vedligeholdelse af udtjent teknik.

Tilgangen til renoveringsopgaven er systematisk og betyder, at der i år frigives 25 mio. af den samlede investeringsramme på 125 mio. kr. til renovering af bl.a. Herlev Byskole og Herlev Hallerne. Når renoveringerne af de 50 kommunale ejendomme og anlæg er gennemført og tilbagebetalt, tilfalder besparelsen ubeskåret Herlev Kommune.

Samarbejde med effekt
Herlevs politiske ledelse har valgt at løse opgaverne i et ESCO-samarbejde med Schneider Electric som privat partner og lade de garanterede energibesparelser finansiere en del af udgifterne. Et godt eksempel på et velfungerende OPS (offentlig-privat-samarbejde)

"Det ESCO-projekt, vi har sat i gang, er med til at løfte standarden i vores skoler, institutioner, kontorer og idrætshaller mv., så de lever op til de stigende krav til indeklima og komfort. Samtidig kan vi drive vores kommunale bygninger langt mere effektivt, så vi nedbringer vores energiforbrug varigt”, siger borgmester Thomas Gyldal Petersen (S).

Gevinst for begge parter
Men hvorfor løser kommunen ikke opgaven på egen hånd og høster hele gevinsten frem for at dele med en privat partner? ”Det vil hverken være rentabelt eller realistisk for en kommune af vores størrelse selv at skulle ansætte energispecialister m.v. til at løse opgaven, så ESCO-samarbejdet med en privat energipartner er en god løsning for os”, siger Thomas Gyldal Petersen.

”Den private partner bidrager med sin ekspertise til, at vi i fællesskab som minimum realiserer de forventede besparelser – og frem for alt fastholder en effektiv bygningsdrift år efter år”, siger Ole Bjørn Petersen, der er projektleder i Herlev Kommune.

Akkurat som en række andre kommuner har Herlev valgt at lade Schneider Electric stille garanti for besparelser og involvere sig i et langsigtet samarbejde baseret på et grundigt analysearbejde, forventningsafstemning og fælles vilje til at fjerne udfordringer undervejs. Dermed bliver partnerskabet til glæde for begge parter, vurderer salgschef Casper Højgaard, Schneider Electric.

"Hvis tilbagebetalingstid, beløbsramme og garanterede besparelser ikke kan justeres undervejs, risikerer vi at fastlåse projektet og gå glip af de nye besparelsesmuligheder, der typisk dukker op undervejs”, siger Casper Højgaard.

Økonomisk investering med god effekt
Samarbejdet startede med et stort og tidskrævende analysearbejde og udarbejdelse af brugbare kontrakter. Dette arbejde er grundlaget for det gode samarbejde og driver det fælles ønske om at sætte ind, hvor den langsigtede og varige effekt er størst og investeringen kan forsvares økonomisk. Det betones samstemmende af Ole Bjørn Petersen og Casper Højgaard.

De er enige om, at parterne i samarbejdet skal være villige til i fællesskab at tackle udfordringerne undervejs og løbende optimere processen, når nye muligheder opstår. Den systematiske tilgang til opgaven, hvor partneren er medspiller, giver gode resultater.

Netop samarbejdet og det store forarbejde der er lagt i kontrakterne er den erfaring der var væsentlig at dele med de baltiske kolleger på konferencen i Warszawa.

Desuden skaber samarbejdet med Schneider Electric ifølge borgmesteren en del arbejde til lokale håndværkere og virksomheder, ligesom ESCO-modellen gør det muligt at finansiere et særdeles tiltrængt efterslæb i vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Vel at mærke i en skala, som ellers ikke ville være mulig på så kort tid. 

Fakta:
Herlev Kommune er på 125 mio. kr. og Danmarks næststørste kommunale ESCO-projekt. Projektet omfatter en systematisk renovering af 50 kommunale ejendomme indenfor 5 år.

Samarbejdet mellem Herlev Kommune og Schneider Electric vækker genklang i de baltiske lande, hvor man kæmper med en nedslidt offentlig bygningsmasse. Derfor træder man nye stier i denne region og skeler bl.a. til Herlevs ESCO-samarbejde med Schneider Electric som eksempel på et vellykket offentligt – privat samarbejde (OPS).

Herlev Kommune var i oktober 2015 værter ved et baltisk besøg. Delegationen besøgte bl.a. Kildegårdsskolen Øst 

Herlev og Schneider Electric bidrog med flere indlæg på den baltiske OPS (PPP) konference den 17. november 2015 i Warszawa.

Emner

  • Miljø, energi

Kategorier

  • esco
  • bygninger
  • case-historier

Om Schneider Electric:
Schneider Electric er global specialist inden for energistyring og automatisering. Med en omsætning i 2014 på 25 mia. euro i ryggen betjener vores 170.000 medarbejdere kunder i mere end 100 lande, og hjælper dem til at administrere deres energiforbrug og på en sikker, pålidelig, effektiv og bæredygtig måde. Fra de mest simple el-kontakter til komplekse driftssystemer – optimerer vores teknologi, software og tjenester den måde, vores kunder styrer og automatiserer deres forretning på. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det kendte brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende brand inden for el-materiel. Vi arbejder konstant på at forbinde verden i intelligente løsninger, der forvandler industrier, transformerer byer og digitaliserer forretninger. Vi sørger for, at Life is ON.

Kontakt

Caroline Bülow

Pressekontakt Internal Communication Business Partner Denmark PR and Internal Communication 28 99 15 94

Benedicte Flamand

Pressekontakt Marketing Communication Manager +45 88 30 20 00

Relateret materiale