Pressemeddelelse -

Hver tredje dansker finder energioptimering i hjemmet irrelevant

Da Folketinget i 2020 vedtog en klimalov, forpligtede politikerne sig til at reducere landets samlede udledning af CO2 med 70 procent i 2030 og at gøre Danmark CO2-neutral i 2050. I den forbindelse pegede en række miljøeksperter på, at målene kun kan nås via en grøn omstilling på transportområdet, flere vindmøller og en større grad af energioptimering i danskernes private hjem.

Hvad angår status på danskernes vilje til at spare på energien i privatboligen er der svar at hente i en spørgeskemaundersøgelse fra analysebureauet YouGov på vegne af Schneider Electric, der er global specialist i energioptimering. Undersøgelsen er gennemført én gang årligt siden 2019, og de spritnye resultater er nedslående læsning, idet 29 procent af danske boligejere finder muligheden for at spare på energien i privatboligen irrelevant.

”Skal Danmark kunne nå sit mål om en 70 procent reduktion i udledningen af CO2 i 2030, er der brug for en grøn omstilling på tværs af samfundet. Derfor duer det simpelthen ikke, at så mange danskere ikke beskæftiger sig med energioptimering i eget hjem. Tiden er løbet fra at forlade sig på, at politikere og virksomheder alene løser problemerne. Den enkelte borger er i høj grad nødt til også at yde en indsats for klimaet,” siger Thomas Andersen, Vice President hos Schneider Electric Danmark.

Idet Schneider Electric de seneste tre år har taget temperaturen på danskernes vaner og præferencer i forhold til energioptimering, er det muligt at identificere udviklingen på området. Desværre er der tale om stilstand, idet andelen af danskere, der ikke finder energirenovering i privaten relevant, har ligget støt omkring en tredjedel i hele perioden. I 2019 var tallet 29 procent, i 2020 lå det på 31 procent og i 2021 altså igen på 29 procent.

”Det seneste år har verden primært, med god grund beskæftiget sig med Covid-19. Tilbage står vi stadigvæk med vores øvrige udfordringer til at forsvinde. Klimakrisen er virkelig, og den er vi alle sammen nødt til at forholde os til. Vi ved, at bygninger står for omkring 40 procent af det samlede energiforbrug i EU, og derfor har vores private hjem et enormt potentiale i forhold til at nedbringe CO2-udledningen,” siger Thomas Andersen

Schneider Electric blev i begyndelsen af 2021 kåret til verdens mest bæredygtige virksomhed blandt flere end 8.000 nominerede i det såkaldte Global 100-indeks. Senest er Schneider Electric i Danmark gået i partnerskab med interesseorganisationen Synergi, der arbejder for at reducere energispild. Formålet med samarbejdet er at realisere potentialet for energieffektivisering inden for kommunale bygninger, hvor anslået 70 procent har et dårligt energimærke, og der ikke bliver stillet krav om energioptimering.

Det svarer danske boligejere på spørgsmålet ”I hvilken grad anser du energioptimering i dit private hjem som relevant for dig?”

Slet ikke 7 procent

I mindre grad

22 procent

I nogen grad

33 procent

I høj grad 21 procent
I meget høj grad 13 procent
Ved ikke 3 procent


Om undersøgelsen
Undersøgelsen er udarbejdet af YouGov på vegne af Schneider Electric Danmark. Den omfatter et repræsentativt udsnit af den danske befolkning med enten en andels- eller ejerbolig og i alderen 18+. Spørgeskemaundersøgelsen omfatter i alt 1.225 respondenter, som er tilfældigt udvalgt på tværs af blandt andet køn, alder og geografi, således at undersøgelsen afspejler befolkningssammensætningen på disse parametre.

Emner

  • Miljø, energi

Kategorier

  • energibesparelser
  • energirenovering
  • bygningsrenovering
  • energioptimering
  • bolig
  • bæredygtighed
  • klimamål
  • renovering
  • energieffektivitet

Om Schneider Electric

Schneider Electric blev i januar 2021 kåret til verdens mest bæredygtige virksomhed. Det skete blandt 8.080 nominerede på det internationalt anerkendte Global 100-indeks.

Schneider Electrics formål er at gøre alle i stand til at få mest muligt ud af vores energi og ressourcer, så vi alle kan forbinde udvikling og bæredygtighed. Vi kalder dette Life Is On.

Vores mission er at være din digitale partner for bæredygtighed og effektivitet.

Vi driver den digitale transformation og muliggør de fuldt integrerede digitale ledelsesværktøjer og administrationsløsninger til bygninger, datacentre, infrastruktur, private hjem og industrivirksomheder. Dette gør vi muligt ved at integrere vores førende process- og energiteknologier, ”end-point to cloud” IoT produkter, styringsenheder, software og services.

Vi er det mest lokale af de globale virksomheder. Vi er fortalere for standarder og økosystem af partnerskaber, der er åbne og, som også brænder for vores værdier: Meningsfuldt, Inkluderende og Styrkende.

www.se.com/dk/da/

Kontakt

Caroline Bülow

Pressekontakt Internal Communication Business Partner Denmark PR and Internal Communication 28 99 15 94

Benedicte Flamand

Pressekontakt Marketing Communication Manager +45 88 30 20 00