Pressemeddelelse -

Nyt, energirigtigt partnerskab skal udpege energiforbedringer for millioner

60 kommunale bygninger fordelt på 110.000 m2 i Herlev Kommune kigges i løbet af det næste halve år grundigt efter i sømmene. Potentialet for energibesparelser er så stort, at de forventes at kunne finansiere renovering af de 60 bygninger og medføre en årlig besparelse på 5 mio. kr., når renoveringerne er realiseret. Schneider Electric er partner på projektet, mens Rambøll har været Herlevs Kommunes rådgiver. Projektet er det første af sin art, der også analyserer 26 trafiklys med henblik på modernisering og fremtidssikring.

”I Herlev værner vi om det lokale liv og de lokale ejendomme. Nu får vi energianalyseret 60 bygninger, og vi får nogle bud på mere energirigtige trafiklys. Når analysen foreligger, får vi overblik over, hvordan vi kan modernisere og opnå energibesparelser til gavn for både borgere og miljø”, siger Thomas Gyldal Petersen, Borgmester i Herlev Kommune, og fortsætter:

”Forventningen til energianalysen er, at en efterfølgende energirenovering kan give økonomiske besparelser - så store, at de kan finansiere sig selv og dermed ikke belaster det kommunale budget. Den halve million, vi investerer nu, kan føre til en egentlig ESCO-aftale med renoveringer, der nedsætter CO2-forbruget og sikrer bedre indeklima på vores skoler, institutioner og i andre kommunale bygninger.”

Garanteret besparelse

Schneider Electric er valgt som samarbejdspartner på baggrund af et EU-udbud, hvor Schneider Electric kom med det mest fordelagtige tilbud for Herlev Kommune. Schneider Electric har forlods analyseret syv udvalgte ejendomme - blandt andet Kildegårdskolen, Herlev Hallerne, institutioner og Herlev Rådhus. Analysen viser, at energirenoveringerne vil medføre en årlig reduktion af energiomkostningerne på 76 %, og at kommunen i de syv ejendomme vil udlede
79 % mindre CO2.

”Størstedelen af de danske kommuner står overfor en stor udfordring, når det gælder vedligeholdelse af kommunale bygninger. Nu tager Herlev Kommune udfordringen op og får lavet en energiplan. Herlev Kommune har opstillet nogle rammer for analysen, som muliggør, at tiltag der har en relativ lang tilbagebetalingstid som f.eks. vinduesudskiftning, facaderenovering og vedvarende energi kan indgå i analysen. Desuden vil vi også have fokus på, at de tiltag, vi foreslår udført, har en gavnlig effekt på indeklimaet, siger Casper Højgaard, der er salgschef for Energy Solutions i Schneider Electric

Grønne trafiklys

Som det første ESCO-projekt i Danmark er der i udbuddet lagt op til, at inkludere trafiklys. Hvis Herlev Kommunes trafiklys energirenoveres sparer kommunen ifølge Schneider Electric 59 % på CO2-udledningen. Det betyder, at 26 lysreguleringer kan udskifte lyskilden til LED-teknologi og blive udstyret med en fotocelle, som tilpasser lysstyrken til vejr- og lysforhold. Det vil reducere energiforbruget yderligere med ca. 15 %. Desuden vil lysene blive koblet op til intelligent styring via kontrolbokse.

FAKTA

Energirigtigt partnerskab

·  Energiaftalen indgås med henblik på senere eventuelt at indgå en egentlig ESCO-aftale. ESCO er en forkortelse for Energy Service Company, og ved et ESCO-projekt stiller ESCO-partneren garanti for, at kunden når de planlagte energibesparelser. Hvis besparelserne ikke nås inden for garantiperioden, skal partneren dække omkostningerne. Hvis der omvendt opnås større besparelser end forventet, deles summen mellem Herlev Kommune og Schneider Electric. De opnåede energibesparelser finansierer de grønne investeringer på kommunens bygninger.

·  Borgmester Thomas Gyldal Petersen og Andrea Waenerlund, Vice President Buildings Business i Schneider Electric, underskrev tirsdag den 11. juni en aftale om en energianalyse af de mange kommunale bygninger. Projektet er samtidig det første af sin art, som inkluderer modernisering og fremtidssikring af trafiklys/-signaler.

·  I løbet af de næste seks måneder vil de resterende ejendomme blive analyseret, hvorefter den samlede besparelse gøres op.

·  En central del af en ESCO-aftale vil være, at Schneider Electric garanterer den årlige energibesparelse, således at den finansierer projektet og dermed sikrer, at aftalen ikke belaster kommunens økonomi.

Det vil energirenoveringen af de kommunale bygninger omfatte

·  Den omfattende renovering inkluderer alt fra ventilation, varme, lyssensorer, udskiftning af vinduer, isolering samt installation af vedvarende energi som fx solceller.

En betydelig del af de tekniske installationer, som alligevel skulle udskiftes i kommunens bygninger, bliver nu udskiftet og finansieret af energibesparelserne, og vil dermed ikke belaste det kommunale budget.

Emner

  • Miljø, energi

Kategorier

  • energibesparelser
  • indeklima
  • energianalyse
  • kommune
  • vedligeholdelsesefterslæb
  • renovering
  • case-historier
  • bygninger
  • esco

Som global specialist i energioptimering i over 100 lande tilbyder Schneider Electric integrerede løsninger, der gør strømmen sikker, effektiv, pålidelig og grøn. Schneider Electric er bl.a. førende inden for energiforsyning og infrastruktur, industri og produktion, bygningsautomation, datacentre og netværk samt i løsninger til privatboligen. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det kendte brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende inden for el-materiel, intelligente systemer og løsninger til data og kommunikation. I 2012 opnåede de over 140.000 medarbejdere en omsætning på 24 mia. euro ved at fokusere på at hjælpe omverdenen med at få mest muligt ud af deres energi. 

Kontakt

Caroline Bülow

Pressekontakt Internal Communication Business Partner Denmark PR and Internal Communication 28 99 15 94

Benedicte Flamand

Pressekontakt Marketing Communication Manager +45 88 30 20 00