Pressemeddelelse -

Vestforbrænding øger sikkerheden med nye kameraer

Målrettet sikringsstrategi forebygger tyveri, hærværk og sikrer, at den døgnbemandede virksomhed i Glostrup er en tryg arbejdsplads for de godt 300 ansatte. Desuden bliver  politiets efterforskning nu nemmere med videooptagelser i høj kvalitet.

Danmarks største affalds- og energivirksomhed, Vestforbrænding, behandler årligt mere end 1 million ton affald og forsyner det, der svarer til mod 70.000 husstande med el og varme. Den døgnbemandede virksomhed har nu taget den nyeste videokamerateknologi i brug som led i en målrettet sikringsstrategi, der skal forebygge tyveri og hærværk samt sikre trygge rammer for de 300 ansatte.

- Den direkte anledning er bl.a. flere episoder, hvor der er sket tyverier, hvor det ikke var muligt at efterforske sagerne effektivt, forklarer Per Wulff, der er teknik - og energichef på Vestforbrænding. 

Derfor har man i samråd med Schneider Electric - virksomhedens faste sikringsleverandør - valgt at udstyre alle vigtige yderdøre med markedets nyeste videokamerateknologi.

Det betyder, at alle indgange nu overvåges af nye Pelco Sarix MP 2.0 videokameraer fra Schneider Electric, som er blandt verdens førende udbydere af løsninger med  videoovervågning.
Det digitale kamera optager i så høj en kvalitet, at datamaterialet kan bruges til personidentifikation selv under meget svage lysforhold. Videoovervågningen kører via det centrale netværk, hvor de højt opløselige billedsekvenser gemmes til brug for eventuel efterforskning.  Uden for åbningstiden optager kameraerne automatisk, når der registreres bevægelse og sikrer derved bygningen yderligere som supplement til øvrig tyverisikring.

Video med præventiv effekt
 - Vi har fået et værktøj, som kan lette politiets efterforskning af episoder, hvor de før måtte give op. Desuden har videoovervågning med tydelig skiltning på virksomhedens arealer en præventiv effekt.  Det afholder mange fra at tiltvinge sig adgang, fordi deres adfærd i høj grad ændres, når de ser risikoen for at blive afsløret ved fx tyveri. Sidst, men ikke mindst giver medarbejderne udtryk for større tryghed på grund af den kombinerede videoovervågning og adgangskontrol, siger Per Wulff.

Valget af en samlet videoovervågningsløsning sker også som led i en udfasning af de analoge kameraer på udendørsområder til fordel for de nye højt ydende digitale kameraer.

- Det præventive aspekt og muligheden for efterforskning har begge stor betydning for vores valg af sikringsteknologi. Vi har tidligere oplever tyverier af kobberkabler mv. på vores store udendørsarealer, og her kan de lysfølsomme HD-kameraer gøre god fyldest som led i efterforskningen samt øge trygheden for medarbejderne, uddyber teknik- og energichefen.

Udfasningen af de analoge kameraer til fordel for digitale kameraer kan i øvrigt ske løbende i det eksisterende IP-netværk, da Pelco teknologien bygger på åbne standarder, forklarer Thomas Jensen, der er Account Manager i Schneider Electric.

- Vores produkter, teknologi og software giver mulighed for at integrere dem i andre platforme og benytte data fra såvel digitale som analoge kameraer uanset leverandør. Det gør det lettere at omstille sig fra analog til digital teknologi, som er en udfordring for en lang række af vores kunder, der på linje med Vestforbrænding ønsker at udfase den ’gamle’ teknologi til med færrest mulige gener.


Emner

  • Miljø, energi

Kategorier

  • sikring/overvågning
  • el-materiel
  • energi
  • videoovervågning
  • vestforbrænding
  • case-historier
  • bygninger

Som global specialist i energioptimering i over 100 lande tilbyder Schneider Electric integrerede løsninger, der gør strømmen sikker, effektiv, pålidelig og grøn. Schneider Electric er bl.a. førende inden for energiforsyning og infrastruktur, industri og produktion, bygningsautomation, datacentre og netværk samt i løsninger til privatboligen. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det kendte brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende inden for el-materiel, intelligente systemer og løsninger til data og kommunikation. I 2012 opnåede de over 140.000 medarbejdere en omsætning på 24 mia. euro ved at fokusere på at hjælpe omverdenen med at få mest muligt ud af deres energi. 

Kontakt

Caroline Bülow

Pressekontakt Internal Communication Business Partner Denmark PR and Internal Communication 28 99 15 94

Benedicte Flamand

Pressekontakt Marketing Communication Manager +45 88 30 20 00

Relateret materiale