Skip to content
Klimaløsning: SpaceInvaders transportsystem øger PostNords fyldningsgrad i lastbilerne så meget, at de sparer hver 10. fragt væk og reducerer CO2 og NoX udledning med 8,64% - efter blot 6 ugers test.
Klimaløsning: SpaceInvaders transportsystem øger PostNords fyldningsgrad i lastbilerne så meget, at de sparer hver 10. fragt væk og reducerer CO2 og NoX udledning med 8,64% - efter blot 6 ugers test.

Press release -

SpaceInvader: Prøvepakke afklarer gevinstpotentiale

Der er både plads, penge og CO2 at spare, hvis transport- og logistikbranchen (T&L) optimerer pallegods i logistik-flowet. Alt for mange lastbiler kører halvtomme rundt. Det er ikke bæredygtigt, hverken for konkurrencedygtigheden eller klimaet. Dét problem kan SpaceInvader løse med sit modulære transportsystem, der gør det muligt at dobbeltstable pallegods sikkert og fleksibelt. PostNord deltager lige nu i et prøvepakke-forløb, der har udløst store besparelser.

De fleste i T&L branchen taler om kapacitetsknaphed, høje transportpriser og i stigende grad klima. Klimaansvarlighed er blevet et vigtigt konkurrenceparameter. Markedet er presset, og mange leder efter konkrete optimeringsløsninger, hvad enten det er ny teknologi, arbejdsgange eller nye værktøjer. Dét handler om at reducere omkostningerne, men også om at nedbringe klima- og miljøaftrykket,” fortæller Steen Frederiksen, adm. direktør i SpaceInvader.

SpaceInvader lancerede sin innovative løsning i 2017 og dokumenterede dengang en 20% besparelse i omkostninger og CO2-aftryk hos en af Norges største fødevaredistributører. PostNord kører i øjeblikket et prøvepakkeforløb med SpaceInvader og har påvist store gevinster allerede i testforløbet:

”SpaceInvader mindsker vores miljøbelastning fra vejtransporten, da vi ved hjælp af stativerne kører færre godstransporter”, siger transportkonsulent i PostNord Logistics, Lars Nguyen Høeg, og fortsætter:

”Efter de første seks uger har vi sparet hver tiende godstransport som følge af en øget fyldningsgrad. De sparede ture, har reduceret CO2-udledningen og forureningen fra NoX med 8,64 procent”.

Innovation kræver god kommunikation og forandringsledelse

”Vi ser både innovationslyst og stor interesse for vores løsning på direktionsgangene. Det reflekteres dog ikke altid i driftsmiljøet, hvor mange foretrækker at gøre som de plejer og er knapt så åbne over for nye værtøjer. Selv om vores løsning er delvis ’plug n play’, kræver det også forandringsledelse og én klar business case, som alle i logistikkæden køber ind på. En klar plan og god kommunikation er derfor essentiel,” fortæller Steen og fortsætter:

”Alle i værdikæden skal kunne se værdien af forandringen, og hvordan de er med til at skabe den. Vi hjælper kunderne med at planlægge og synliggøre den del.”

Konkret indsigt skaber værdi

I prøveforløbet opnår virksomheder i samarbejde med SpaceInvader konkret indsigt i, hvor og hvordan løsningen skaber værdi i kundernes logistikkæder, og hvor mange SpaceInvader stativer der skal til for at indfri den værdi. En vigtig del af forløbet er planlægningen og gennemførelsen af en driftstest, hvor løsningen afprøves i praksis i mindre skala, inden løsningen eventuelt rulles bredere ud.

Data giver svaret

”Når vi kender kundernes behov, samarbejder vi om at skaffe den nødvendige gods- og transportdata, som vi analyserer med udgangspunkt i at løsningen indgår i et samlet logistik-flow. Vi går både metodisk og lavpraktisk til værks og laver herefter en business case, der viser den potentielle gevinst på omkostnings- og klimasiden. Sidst men ikke mindst, afprøver vi løsningen i praksis med kunden i centrum,” siger Steen Frederiksen.

Forløbet vil være skræddersyet til kundens konkrete behov og virksomhedsstørrelse. Som udgangspunkt opfordrer SpaceInvader sine prøvekunder til at afsætte op til tre måneder. I praksis kan forløbet være både kortere eller længere tid, da det planlægges efter kundens ambitioner og casens kompleksitetsgrad.

Kunder modtager efter forløbet en værdirapport og en business case, der viser, hvilke gevinster de kan opnå på kapacitets-, omkostnings- og klimasiden. Prisen for prøvepakkeforløbet vil altid være fast og dermed kendt for kunden for hele forløbet. Prisen beregnes og aftales per kunde.

Læs mere om prøvepakkeforløbet eller book et møde

Related links

Subjects

Categories

Regions


SpaceInvader er en dansk virksomhed stiftet i 2015. Vi har udviklet et unikt, patenteret og modulært transportsystem, pallestativet ’SpaceInvader’, som kan revolutionere transportbranchen.  SpaceInvader systemet gør det muligt at dobbeltstable gods stabilt ved at udnytte højden optimalt under transport. Systemet er designet, så det passer til en standard EUR-palle og dermed skaber værdi i hele logistikkæden. SpaceInvader reducerer både lager- og transportomkostninger og hjælper med at optimere planlægning og pakning af lastbiler og lagerrum. Det er SpaceInvaders mission at effektivisere palletransport og lagring – palle for palle, og gøre logistikbranchen mere bæredygtig til gavn for transport- og logistikbranchen, samfundet og klimaet.

Contacts

Susanne Tolstrup

Susanne Tolstrup

Press contact Head of Communications Communications and Media Relations +45 31720144

Velkommen til SpaceInvaders nyhedsrum

SpaceInvader er en dansk virksomhed, som har udviklet det banebrydende modulære transportsystem, 'SpaceInvader". Systemet består af et pallestativ, der gør det muligt at dobbeltstable gods stabilt ved at udnytte højden optimalt under transport. Løsningen reducerer både lager- og transportomkostninger, forbedrer ergonomien og gør logistikbranchen mere bæredygtig. Det er SpaceInvaders vision at indføre en ny standard for stabling af paller, der bliver lige så skelsættende for transport, som containeren var for shipping.

SpaceInvader
Refshalevej 147
DK-1432 København K
Danmark