Pressemeddelelse -

SBi's forskning har høj kvalitet og er nyttig for samfundet

SBi's forskning har både en høj videnskabelig kvalitet og giver ny viden, som den danske bygge- og boligsektor kan bruge i praksis. Sådan lyder vurderingen fra et nordisk panel af anerkendte forskere, der har evalueret Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet.

"SBi har en dobbelt udfordring i at skulle forske på internationalt niveau og samtidig arbejde for praktiske forbedringer af byggeriet og det byggede miljø i Danmark", siger formanden for evalueringspanelet, professor Gudni A. Jóhannesson, der til daglig er generaldirektør for Islands energistyrelse. Han fortsætter:

"Vi vurderer, at SBi har løftet denne udfordring på udmærket vis. Men når det er sagt, så påpeger vi også, at instituttet i de kommende år bør satse på at hæve den videnskabelige kvalitet yderligere".

Fusion med universitet har skærpet kravene

For snart fire år siden fusionerede SBi med Aalborg Universitet. Fusionen var et led i den samlede reform af den danske forsknings- og universitetssektor, som bl.a. indebar, at de fleste af landets sektorforskningsinstitutter blev integreret i universiteterne. Evalueringspanelet har beskæftiget sig indgående med, hvordan reformen påvirker kravene til SBi. For at kunne fungere som en ligeværdig del af universitetet, må SBi forske på samme, høje niveau som resten af universitetet, og SBi må også bidrage til universitetsuddannelserne, hvilket sektorforskningsinstitutterne ikke tidligere har gjort i nævneværdig grad.

"Fusionen med Aalborg Universitet har skærpet kravene til SBi. Instituttets centrale opgave og eksistensberettigelse er fortsat at levere forskningsbaseret myndighedsbetjening og praksisnær forskning. Men med fusionen skal SBi også fungere som et universitetsinstitut på lige fod med andre universitetsinstitutter", forklarer formanden for SBi's styregruppe, borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune.

"Jeg er enig med evalueringspanelet i, at den største opgave, der nu ligger foran os, er at fastholde SBi's profil som et praksisnært forskningsinstitut med umiddelbar samfundsmæssig nytte i tæt samarbejde med erhvervslivet, samtidig med at instituttet udnytter sine nye muligheder som en integreret del af universitetsverdenen", siger Michael Ziegler.

SBi skal fokusere

Lidt under halvdelen af SBi's samlede omsætning udgøres af en finanslovsbevilling. Den anvendes på forskning og myndighedsrådgivning inden for en række emner, som aftales med Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Erhvervs- og Byggestyrelsens direktør, Finn Lauritzen, er tilfreds med forskningsevalueringen:

"Vi ser SBi som vores tungeste og vigtigste videnleverandør på byggeområdet, både i dag og fremover, og det bekræfter evalueringen. Men på nogle områder er der også plads til forbedringer, særligt med hensyn til internationalt udsyn og perspektiv. Vi har behov for hjælp til at finde ud af, hvad der sker i resten af verden", siger Finn Lauritzen.

Han erklærer sig enig i evalueringspanelets anbefalinger i retning af, at SBi målrettet skal prioritere at skrive artikler i udvalgte internationale tidsskrifter, der giver videnskabelig anerkendelse, frem for artikler og konferenceindlæg i mindre prestigegivende sammenhænge.

"For os er det afgørende vigtigt, at SBi har en dokumenteret forskningshøjde", siger Finn Lauritzen.

Han pointerer, at SBi's offentlige bevillinger næppe stiger voldsomt i de kommende år, og at instituttet må vælge mellem de mange mulige forskningsområder, man kan beskæftige sig med, hvis SBi skal være med i front på nogle af dem. Finn Lauritzen oplyser, at Erhvervs- og Byggestyrelsen i de kommende år særligt vil efterspørge viden om energi, indeklima og sikkerhed i byggeriet.

"SBi hverken er eller skal være verdensmester på alle dele af byggeforskningen", bemærker Finn Lauritzen.

SBi's direktør, Thorkild Ærø, oplyser, at instituttets ledelse og medarbejdere er i gang med at analysere evalueringsrapporten og udarbejde handlingsplaner til gennemførelse af dens anbefalinger.

"Vi har fået en række gode råd af evalueringspanelet, der hele vejen har set deres opgave som omfattende langt mere end blot at give en vurdering af SBi's videnskabelige kvalitet. Panelet har lige så meget set sig selv som konsulenter i forhold til SBi's ændringsproces. Det har ubetinget været positivt og konstruktivt", siger Thorkild Ærø.

Yderligere oplysninger: Evalueringspanelets formand, Gudni A. Jóhannesson (gudni.a.johannesson@os.is, telefon +354 569 6000), formanden for SBi's styregruppe, Michael Ziegler (borgmester@htk.dk, telefon 4399 3898), Erhvervs- og Byggestyrelsens direktør, Finn Lauritzen (fl@ebst.dk, telefon 3546 6650), samt SBi's direktør, Thorkild Ærø (tka@sbi.dk, telefon 9940 2261).

Læs mere om forskningsevalueringen

Emner

  • Videnskab, generelt

Kontakt

Jesper Kirkeskov

Pressekontakt Kommunikationschef +45 9940 2262

Pia Dyregaard

Pressekontakt Kommunikationskonsulent +45 9940 2347