Skip to main content

Defensive aktier er (stadig) det trygge og smarte valg

Nyhed   •   Nov 01, 2017 11:09 CET

Afkast på globale aktier 1996-2016. Kilde: Bloomberg, Stonehenge Fondsmæglerselskab

Det økonomiske opsving har bredt sig til stort set alle lande og sektorer og der er ikke umiddelbart grund til at frygte en økonomisk nedtur i de kommende år. Tværtimod har den internationale valutafond, IMF, for nylig opjusteret sin vækstprognose for anden gang i år og venter nu en global vækst på 3,7% i 2018. Det vil i givet fald være den højeste vækst i 7 år. Vi deler absolut IMF’s optimisme og forventer tilsvarende en stærk økonomi i de kommende år.

Når økonomien har det godt er det især en fordel for de konjunkturfølsomme selskaber indenfor f.eks. transport, industri, finans og luksusvarer, idet disse selskaber er kendetegnet ved, at efterspørgslen efter deres produkter stiger, når det økonomiske råderum stiger. Aktier fra disse sektorer kaldes cykliske aktier og giver typisk rigtig gode afkast, når økonomien boomer, men dårlige afkast, når der er krise.

Defensive selskaber er omvendt kendetegnet ved en langt mere stabil udvikling og bliver ikke i samme grad påvirket af den øjeblikkelige konjunktur. Det drejer sig f.eks. om selskaber indenfor medicin, dagligvarer, strømproduktion og telekommunikation som alle oplever nogenlunde stabil efterspørgsel, uanset om økonomien har det godt eller skidt. Defensive aktier giver derfor typisk et mere stabilt afkast.

De seneste års stærke økonomi har især været en fordel for de cykliske aktier, som på globalt plan er steget 37 procent siden 1. januar 2015 og frem til den 23. oktober i år. Defensive aktier har derimod haltet noget bagefter og er kun steget 14 procent. Vores aktieportefølje indeholder både defensive og cykliske aktier og er i samme periode steget knap 23%. Vi har været optimistiske i flere år og har derfor gradvist øget andelen af cykliske aktier, men vi har alligevel stadig ca. 65% defensive aktier i porteføljen. Med baggrund i den stærke økonomi vil vi formentlig øge andelen af cykliske aktier en smule mere, men vi vil dog altid have mindst halvdelen investeret i defensive aktier, uanset hvor positive vi måtte blive.

Grunden er, at man aldrig kan være helt sikker på de økonomiske prognoser. Kriser starter altid uventet og skiftet fra højkonjunktur til lavkonjunktur sker typisk i løbet af meget få måneder. På lang sigt giver det derfor en langt mere tryg og stabil formueudvikling, at have størstedelen af sine penge investeret i de defensive aktier.

Vi ser valget mellem defensive og cykliske aktier lidt på samme måde, som når man vælger forsikring. Ved at være årvågen og forsigtig kan du i meget stor udstrækning undgå, at dit hus brænder. Men du har sikkert en brandforsikring alligevel. For hvad nu hvis… Pengene du bruger på forsikringen vil højst sandsynligt være spildt, men det gør ikke noget, for det giver jo stor tryghed. Du vælger næppe heller forsikringen fra, bare fordi huset ikke er brændt de sidste 10 år. Succeskriteriet for en brandforsikring er jo ikke, at huset brænder! Ved at investere i defensive aktier betaler du på samme måde en slags forsikringspræmie mod en uventet økonomisk krise. Kommer krisen er du godt forsikret, da selskaberne typisk vil give et langt bedre afkast end de cykliske selskaber. Prisen er, at du ofte vil få et lidt mindre afkast, når højkonjunkturen buldrer, men du vil dog typisk stadig få et positivt og fornuftigt afkast. ”Præmien” er endvidere slet ikke så stor, som man skulle tro.

Et kig på de historiske afkast kan illustrere pointen. Figuren viser afkastene i de cykliske og defensive sektorer siden 1995. Som det fremgår har de cykliske selskaber givet et noget højere afkast end de defensive i de gode år. Til gengæld har de også givet et væsentligt lavere afkast i de dårlige år. Og set over hele perioden som helhed, har de faktisk givet et lidt lavere aflast end de defensive aktier. Det vil sige at defensive aktier både har givet et tryggere (mere stabilt) og et højere afkast end de cykliske. Det svarer lidt til at penge for at have en brandforsikring og det virker jo ikke helt dumt… Derfor mener vi, at de ”kedelige” defensive aktier både er det trygge og smarte valg for en langsigtet investor.

Konklusion

I en tid med lidt halvlunkne afkast på defensive aktier, kan det være fristende at søge mod de cykliske og mere sprælske aktier. Desværre ender jagten på høje afkast ofte med unødvendigt store tab – det er det vi mener med vores motto ”hellere langsomt rig end hurtigt fattig”. Vi vil være det stabile fundament i vores kunders portefølje og derfor er det en fast del af vores investeringsstrategi, at vi altid har mindst halvdelen investeret i gode defensive selskaber med stabil indtjening og lav gæld. Også selvom det kan være nok så fristende at øge porteføljens risiko. I valget mellem afkast og risiko kan vores kunder altid regne med, at vi prioriterer deres tryghed højest.