Pressemeddelelse -

Lynhurtigt fibernet til hele Bornholm

Bornholmerne og øens erhvervsliv får adgang til helt nye muligheder og langt større konkurrenceevne, når Bornholms Fibernet ApS og Østkraft, i samarbejde med det Syd- og Sønderjyske energiselskab SE (Syd Energi) i løbet af de kommende fem år udruller lynhurtigt fiberbredbånd med enorm kapacitet og høj sikkerhed ud på hele øen.

Bornholms Fibernet ApS, Østkraft og SE  offentliggjorde i dag projektet ’Fibernet Bornholm’, som fra 2012 til 2016 vil føre til etableringen af et lokalt og ø-dækkende fibernet. De første kunder vil kunne få fiberforbindelser fra 15/15 til 90/90 Mbit/s allerede i løbet af foråret. Nettet forventes at ville nå ud til mindst 60 procent af øens husstande.

Bornholm er i øjeblikket blandt de områder i Danmark, hvor borgere og virksomheder må leve med den dårligste forsyning af hurtigt bredbånd, viser en nyligt offentligjort bredbåndskortlægning foretaget i Erhvervs- og Vækstministeriet, hvilket fortrinsvis skyldes, at de udbudte bredbåndsforbindelser foregår via kobberledninger. Men med det lokale fibernet-projekt kommer Bornholm nu på forkant med det 21. århundredes digitale muligheder og kan tage kampen op med både ind- og udland.

Borgmester Winni Grosbøll giver på den baggrund projektet sin helhjertede opbakning:

”Det er en god nyhed for Bornholm, at lokale kræfter kan og vil løfte så stort et projekt. Det får stor betydning for vækstmulighederne i vores erhvervsliv og dermed for vores bestræbelser på at stoppe og vende nedgangen i befolkningstallet. Det har længe set ud som om moderniseringen på teleområdet ville gå uden om Bornholm, men det gør vi nu selv noget ved”, siger hun.

Etableringen af fibernettet vil imødekomme det behov som flere og flere lokale virksomheder har for at kunne kommunikere hurtigt og sikkert med kunder og samarbejdspartnere i det øvrige Danmark og i resten af verden. Fibernettet gør det f.eks. muligt for dem at sende og modtage tunge arbejdstegninger, grafik, billeder, video og lignende over nettet.

Fibernettet forbedrer også forudsætningerne for distancearbejde. Det vil være et plus i bestræbelserne på at fastholde og tiltrække nye indbyggere, idet det vil blive nemmere at være ansat i udenøs virksomheder, men have sin primære arbejdsstation på øen.

For private kunder vil fibernettet give adgang vil hurtigere internet, skarpere TV og billig telefoni.

Fiber nødvendigt i forbindelse med forsøgsprojekter 
Det er Østkrafts involvering i en række udviklings- og forsøgsprojekter – som eksempelvis det store fælleseuropæiske EcoGrid EU med 2.000 el-forbrugere som deltagere - der gør det lokale energiselskabs deltagelse i Fibernet Bornholm muligt. Østkrafts formand, Knud Andersen, forklarer:

"Vi har behov for fiberen, så vi kan kommunikere hurtigt og sikkert med de tusindvis af test-forbrugere, der deltager i projekterne. Derfor har vi søgt og fået tilladelse af Energistyrelsen til at etablere fibernet ud til en del af disse test-deltagere. Men vi kommer langt fra til at beslaglægge fiberens fulde kapacitet, og derfor har vi indgået en aftale med Bornholms Fibernet ApS om, at de kan leje den overskydende kapacitet af os. Den model betyder, at det ser økonomisk forsvarligt ud”, siger han.

Knud Andersen understreger endvidere, at projektet ikke kommer til at påvirke el-priserne.

Østkraft må dog kun lægge fiber helt ud til de el-forbrugere, der er test-deltagere. Derfor bliver det Bornholms Fibernet ApS, der fører nettet ud til øvrige kunder.

Ole Kofod, der ejer Bornholms Fibernet ApS sammen med Hans Bech, fremhæver det positive i, at private og kommunale kræfter i fællesskab løfter fibernet på Bornholm:

”Der er virkelig tale om, at tingene går op i en højere enhed: Vi får mulighed for at leje os ind i det ledningsnet, som Østkraft vil etablere i forbindelse med bl.a. EcoGrid Eu-projektet. Dermed et der skabt et økonomisk grundlag for et ø-dækkende fibernet, som vil give rigtig mange af øens husstande og virksomheder mulighed for at blive koblet på den digitale motorvej, som vil føre Bornholm ind i fremtiden”, siger Ole Kofod og tilføjer:

”Jeg håber, at mange bornholmere vil bakke op om dette lokale projekt, som vil åbne nye muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser på øen”.

Udbydes af SE 
Når fiberen er lagt i jorden vil det være det syd- og sønderjyske energiselskab SE (Syd Energi), der ved at leje sig ind på det bornholmske net, udbyder internet, tv og telefoni til øens kunder i form af Waoo-produkter. SE står i dag for Danmarks største udrulning af fiberbredbånd i Syd- og Sønderjylland, hvor over 45.000 privat- og erhvervskunder nyder godt af landets bedste kundeservice og dækning af fiberbredbånd. Niels Duedahl, adm. direktør i SE mener, at der er klare paralleller mellem det syd- og sønderjyske og bornholmske fiberprojekt:

”Som et forbrugerejet, moderne andelsselskab føler vi et stort ansvar og en forpligtigelse for at sikre vækst og udvikling i vores region – vel at mærke, med en sublim service overfor vores kunder. Derfor er vi i dag det fiberselskab i Danmark med den bedste dækning, flest kunder samt den største kundetilgang, og da vi blev kontaktet af Østkraft og Fibernet Bornholm ApS, så vi mange parraller til den rejse vi har været på de senere år. Vi mener, at vi i dag har erfaringen og kræfterne til at hjælpe Bornholm ind i fremtidens digitale virkelighed, samtidig med at vi skaber endnu mere driftmæssig volumen til gavn for alle vores kunder, og derfor ser vi store perspektiver i dette spændende projekt”, siger han.

FAKTA om fibernet på Bornholm:

 • Udrulningen af Fibernet Bornholm vil ske over en periode på fem år. Udrulningen begynder i Hasle, Sorthat-Muleby, Nyker, Østermarie, Østerlars og Vestermarie, hvor der i forbindelse med den nylige udgravning til fjernvarme blev lagt rør, som fiberen skal gå gennem. Udgravningerne i Rønne vil ligeledes begynde i 2012.
 • Takten i udrulningen på resten af øen vil i høj grad afhænge af, hvor interessen for at tilslutte sig nettet er størst - kunderne kan med andre ord være med til at påvirke udrulningsplanen.
 • Selve udrulningen af Fibernet Bornholm vil i anlægsfasen skabe mindst 20 arbejdspladser i fem år. Derefter vil overvågningen, vedligeholdelsen og driften af nettet skabe arbejde til fire personer om året.
 • Projektets samlede investeringsramme fra 2012-2016 er beregnet til 190 mio. kr. fordelt på parterne. Investeringen vil blive tjent ind på 20-30 år afhængigt af tilslutningen til nettet, hvilket er en kortere periode end når der kabellægges i el-nettet. Investeringen er derfor økonomisk set ikke meget anderledes end andre investeringer Østkraft har foretaget.

Rollefordelingen i Fibernet Bornholm-projektet ser således ud:

 • Østkraft: Fører fibernettet ud til de forbrugere, der deltager i udviklings- og forsøgeprojekter.
 • Bornholms Fibernet ApS: Fører fibernettet ud til de kunder, der ikke deltager i test-projekter. Varetager det lokale salg og den lokale kundeservice.
 • SE: Varetager kundeforholdet, via salg af Waoo! produkter, foretager afregning, leverer kundeservice-support, foretager den overordnede markedsføring samt leverer det aktive udstyr til kundernes hjem.

FAKTA om fibernet :

 • At gå fra en bredbåndsforbindelse via kobber til en forbindelse via fiber vil for mange opleves som, hvis man skifter sin gamle folkevogn ud med en spritny Ferrari.
 • Fibernet er lysledere med en kerne af rent glas. Via disse lysledere sendes data med næsten ubegrænset hastighed ved hjælp af lysstråler, hvilket er en langt hurtigere og mere effektiv transport-form end traditionelle kobberkabler, hvor data sendes ved hjælp af elektriske signaler. Med fibernet bevarer signalerne deres kraft over selv meget store afstande, hvormed f.eks. tv-billeder forbliver fejlfrie fra udbyder til modtager.
 • Med fibernet vil du modtage digitalt tv, som giver en knivskarp billedkvalitet og lyd i topklasse.
 • Med internet via fibernettet går det meget hurtigere end med de gamle kobberkabler - du kan surfe på internettet med lysets hastighed. Fibernettet vil betyde, at det er slut med ventetid, når du sender billeder, når du henter tv-udsendelser, og når børnene spiller over nettet. Det er slut med ventetid, når du gemmer filer på fællesdrevet fra din hjemmearbejdsplads, når du henter musik - og når du en dag får muligheder, vi end ikke kan forestille os i dag.
 • Med en telefon på fibernettet taler du uden om teleselskabernes kobberkabler. Det betyder, at samtalepriserne bliver mere konkurrencedygtige, samtidig med at lydkvaliteten er den samme.
 • I dag har over 200.000 danskere fibernet i boligen, mens over 1,2 millioner danskere får bredbånd via det gamle kobbernet. Ifølge statens telemyndighed er antallet af danskere med kobbernetforbindelser faldet med 21.000 danskere på blot et år. I samme periode steg antallet af danskere med fibernet med cirka 25 pct.
 • I en rapport fra Google (2011), lavet af analysehuset The Boston Consulting Group, estimeres internettet at have bidraget med 96 milliarder kroner til den danske økonomi. Danskerne er ifølge rapporten blandt de bedste i verden til at tage internettet til sig, og bruge penge på online-handel.
 • Google-rapporten konkluderer, at hvis der navnlig gøres en indsats for at sikre højhastighedsforbindelser over hele landet, så er der et potentiale for, at internetøkonomiens bidrag til den danske BNP kan nå helt op på 10 procent i 2015.
 • Tilsvarende har Copenhagen Economics i en rapport sidste år, udarbejdet for Dansk Energi, estimeret, at en opgradering af de danske bredbåndsforbindelser fra 10 Mbit/s til 100 Mbit/s vil kunne øge det danske BNP med 169 mia. kroner i 2020, samt bevirke flere tusinde yderligere danske arbejdspladser.

Læs mere på www.bornholmsfibernet.dk 


Emner

 • Virksomhed, generelt

SE er et af landets største el-selskaber og udbydere af lynhurtigt fibernet. Vi er et moderne og åbent selskab - med kort vej til dig som kunde. Vi er et andelsselskab, så alle der bor i vores forsyningsområde, og har en el-måler fra os, er andelshavere – og dermed medejere af SE. At hovedparten af vores kunder er vores medejere, er et omdrejningspunkt for hele vores tankegang. I stedet for blot at tænke på overskud og profit, kan vi koncentrere os om at skabe en sund forretning til gavn for vores medejere og hele regionen.

Kontakt

Jan Lyng Lauridsen

Pressekontakt Kommunikationschef Presse 2053 5876

Mette Husted

Pressekontakt Kommunikationskonsulent SE Next Step - Next Step Challenge, Next Step Citizen og Next Step City m.m. 40730418