Pressemeddelelse -

Nyt energicenter på SDU sætter fokus på intelligent energiforbrug

Politikerne og eksperterne taler om det hele tiden – hvordan producerer vi bæredygtig energi? Men hvad med spørgsmålet om, hvordan vi bruger energien mere intelligent? Ifølge Danfoss Fonden og SE (Syd Energi) ligger svaret bl.a. i et nyt tiltag, Syddansk Energicenter, som de i fællesskab nu vil gøre til virkelighed.

SE har derfor doneret 9,5 og Danfoss Fonden 6,5 mio. til det nye energicenter. Centeret skal også være med til at sikre, at langt flere unge tager de ingeniøruddannelser, som regionens største virksomheder efterspørger, så regionen får en væsentlig andel af fremtidens mange grønnere arbejdspladser.

Ifølge klimakommissionen bliver el omdrejningspunktet i fremtidens energiforsyning - med vindenergien som den altafgørende faktor. Den største forandring vil dog ikke være måden, vi producerer energien på, men derimod hvordan vi i fremtiden bruger energien. Vi bliver derfor nødt til at finde løsninger, der kan tilpasse energi-forbruget til den aktuelle energiproduktion, fordi vi ikke kan styre, hvornår vindmøllerne producerer lidt eller meget –det afhænger af blæsten.Adm. direktør for SE, Niels Duedahl, siger:

’Vi står overfor en revolution i den måde vi skal styre energien på i fremtiden - netop derfor er vi utrolig glade for, at vi kan virkeliggøre ambitionen om at etablere et energicenter på Syddansk Universitet. Centeret vil kunne understøtte uddannelse af flere energiingeniører og bidrage til at virkeliggøre den fremtid, som bl.a. Klimakommissionen har skitseret for os. Vi har i SE fundet det helt naturligt at bidrage til uddannelsen af flere energiingeniører, da behovet for specialiseret viden inden for styring af energi bliver stadig større’.

Pt. rummer Sønderjylland 26 virksomheder, der arbejder med udvikling af energiteknologi – et relativt højt antal sammenlignet med resten af Danmark. Syddansk Energicenters formål er gennem forsknings- og udviklingsprojekter at samarbejde bredt med de mange virksomheder for at sætte skub i udviklingen af intelligent styring af energiforbrug.

Dekan for Det Tekniske Fakultet på SDU, Per Michael Johansen, siger:

’Vores mål er at skabe et regionalt forankret center med globalt udsyn. Region Syddanmark er stærk på udvikling af bæredygtig energiteknologi. Donationen til Syddansk Energicenter giver SDU mulighed for at øge sin forskning på området. Og med centeret som ankerplads kan vi invitere alle regionens energivirksomheder til at samarbejde på tværs. Dermed bliver forskningen virkeliggjort. Vi kommer til at skabe resultater, der kan mærkes af borgerne her i regionen, og som samtidig gør os mere konkurrencedygtige på videnstunge energiprodukter globalt set’.

For yderligere information kontakt venligst: 
Per Michael Johansen, dekan, Det Tekniske Fakultet, SDU: 2778 7302
Niels Duedahl, adm. direktør for SE: 2922 8508
Ole Daugbjerg, Chief Reputation Officer, Danfoss: 2424 8815 

Emner

  • Virksomhed, generelt

SE er et af landets største el-selskaber og udbydere af lynhurtigt fibernet. Vi er et moderne og åbent selskab - med kort vej til dig som kunde. Vi er et andelsselskab, så alle der bor i vores forsyningsområde, og har en el-måler fra os, er andelshavere – og dermed medejere af SE. At hovedparten af vores kunder er vores medejere, er et omdrejningspunkt for hele vores tankegang. I stedet for blot at tænke på overskud og profit, kan vi koncentrere os om at skabe en sund forretning til gavn for vores medejere og hele regionen.

Kontakt

Jan Lyng Lauridsen

Pressekontakt Kommunikationschef Presse 2053 5876

Mette Husted

Pressekontakt Kommunikationskonsulent SE Next Step - Next Step Challenge, Next Step Citizen og Next Step City m.m. 40730418