Pressemeddelelse -

SE køber Stofa

Det er med stor glæde, at SE i dag kan offentliggøre, at der er indgået aftale om at købe Stofa A/S for 1,9 mia. DKK. Med købet af Stofa forstærker SE både sin forretning inden for internet og TV samt den samlede koncerns lønsomhed generelt.

Med mange flere kunder i ryggen bliver SE og Stofa en national og folkeligt forankret udfordrer til de store spillere på markederne for TV og internet til gavn for konkurrencen og dermed de danske TV- og internetkunder. Opkøbet er betinget af en godkendelse fra SE’s repræsentantskab samt konkurrencemyndighederne.

Store forretningsmæssige perspektiver

Energi- og telekoncernen SE (tidligere kendt som Syd Energi) har indgået en aftale med svenske Ratos, der ejer TV- og bredbåndsudbyderen Stofa, om at købe Stofa for 1,9 mia. kr. SE bliver med opkøbet én af de største udbydere af TV- og internet i Danmark og kan med flere kunder i ryggen indtage rollen som national udfordrer til de store spillere på markedet:
 
- Vi har forhandlet en fornuftig aftale på plads med Stofas svenske ejere Ratos. Med de resultater, Stofa har leveret de seneste år, er vi sikre på, at Stofa i kombination med vores eksisterende tilbud bliver en rigtig fornuftig forretning. SE og Stofa har hver især nogle stærke kompetencer, dygtige medarbejdere med kundeorienterede kulturer samt stærke tekniske platforme, der gensidigt forstærker hinanden. Det skal vi bygge videre på, udtaler Niels Duedahl, adm. direktør i SE.

SE har de senere år oplevet en solid vækst og kan med opkøbet af Stofa tage et stort skridt videre mod koncernens mål, om at være den mest lønsomme aktør i den danske energisektor, med en forventet omsætning i 2015 på niveauet 5 mia. kr. og et overskud fra den primære drift på mere end 1 mia. kr.:

- Vi vil med opkøbet af Stofa sikre en fortsat bundsolid forretning, og med styrkede pengestrømme fra driften bliver vi i stand til at fortsætte de forgangne års betydelige investeringer i el-nettet, fiberbredbånd, vindmøller mm.; men nu alene for penge tjent på den årlige drift, forklarer Niels Duedahl.

Kunderne i fokus

SE har de senere år haft succes med fiberbredbånd. Som en kundeorienteret andelsvirksomhed er opkøbet af Stofa derfor et naturligt næste skridt for SE. Både teknologisk og produktmæssigt kan SE og Stofa tilføre hinanden noget, som sikrer, at kunder i begge selskaber over tid vil få nye og bedre produkter at vælge i mellem. Derudover sikrer det større kundegrundlag, som opkøbet medfører, at mulighederne for at tilbyde kunderne mere og bedre indhold til en konkurrencedygtig pris forbedres:-

SE og Stofa er et oplagt match, fordi tætte relationer og gode kundeoplevelser er kernen i begge virksomheders succes. Derfor er det tvingende nødvendigt, at begge virksomheder til stadighed formår at følge kundernes behov. Med Stofa vil vi kunne give vores kunder endnu bedre kundeoplevelser med mere og bedre indhold til en konkurrencedygtig pris, fortæller Niels Duedahl, og fortsætter:

- Rent kulturelt er Stofa og SE også et oplagt match. Stofa er nemlig ligesom SE baseret på, at kunderne har medbestemmelse. Hos SE er det andelshaverne, mens det hos Stofa er antenneforeningerne. Vi har den folkelige rodfæstning til fælles, og derfor er det helt naturligt for både Stofa og SE, at kundernes behov sættes i centrum.

Forudsætninger for opkøbet

Købet af Stofa er betinget af, at SE´s repræsentantskab godkender handlen på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 13. november og konkurrencemyndighederne herefter godkender købet. 
 
For yderligere information kontakt:

Niels Duedahl, Adm. direktør, SE, mobil 29 22 85 08
Jan Lyng Lauridsen, Kommunikationschef, SE, mobil 20 53 58 76

 


 

Emner

  • Virksomhed, generelt

SE er et af landets største el-selskaber og udbydere af lynhurtigt fibernet. Vi er et moderne og åbent selskab - med kort vej til dig som kunde. Vi er et andelsselskab, så alle der bor i vores forsyningsområde, og har en el-måler fra os, er andelshavere – og dermed medejere af SE. At hovedparten af vores kunder er vores medejere, er et omdrejningspunkt for hele vores tankegang. I stedet for blot at tænke på overskud og profit, kan vi koncentrere os om at skabe en sund forretning til gavn for vores medejere og hele regionen.

Kontakt

Jan Lyng Lauridsen

Pressekontakt Kommunikationschef Presse 2053 5876

Mette Husted

Pressekontakt Kommunikationskonsulent SE Next Step - Next Step Challenge, Next Step Citizen og Next Step City m.m. 40730418