Pressemeddelelse -

TDC A/S Kvartalsrapport Delårsrapport januar - marts 2010

• Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den
nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet med 1. kvartal 2009 og følger
den positive udvikling, der har været i hele 2009. I Sunrise steg omsætningen
med 4,5% som følge af en betydeligt voksende kundebase. 

• Stærk EBITDA-vækst og forbedrede EBITDA-marginer i både den nordiske
forretning og Sunrise. 

• Forventningerne til 2010 bekræftet.

• Stærk generering af frit cash flow fra driften i den nordiske forretning
modvirket af ugunstig udvikling i Sunrises driftskapital. 

• Reduktion i årets resultat af fortsættende aktiviteter skyldes primært
valutakursreguleringer samt stigende afskrivninger og amortiseringer. 

• Sammenlægning af Sunrise og Orange Switzerland afvist af de schweiziske
konkurrence¬myndigheder. 

• Fortsat vækst i antallet af kunder i alle segmenter og brands. 


TDC A/S
Teglholmsgade 1-3
0900 København C
tdc.dk


Source: Millistream

Emner

  • Virksomhed, generelt

Kontakt

TDC Group Communications

Pressekontakt 70203510