Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Telenor og TeliaSonera går sammen for å skape en solid utfordrer på det danske mobilmarkedet

(Fornebu 3.desember, 2014) Telenor og TeliaSonera har 3. desember 2014 inngått en avtale om å slå sammen sine danske virksomheter i et felleseid selskap, der hver av partene vil eie 50 prosent. Det nye selskapet vil bli en robust mobiloperatør, som vil være i stand til å øke investeringene i nettverk til fordel for kundene.

Det nye selskapetvil ha rundt 3.5 millioner mobilkunder. Med en mobilmarkedsandel på rundt 40 prosent, omsetning på over ni milliarder danske kroner og et betydelig synergipotensial vil transaksjonen skape en robust operatør i det danske markedet.

Der har lenge vært et uttalt behov for konsolidering i det danske telemarkedet, hvor operatørene har opplevd press både omsetning og lønnsomhet, noe som har medført begrenset rom for investeringer og innovasjon. Telenor og TeliaSonera har siden 2012 hatt et felles infrastrukturselskap i Danmark, og de to partene er nå enige om at et fullverdig og uavhengig teleselskap er den strategisk foretrukne løsningen for å utnytte synergieffekter og skape verdier fremover.

Synergieffekter

Sammenslåingen av de to selskapene forventes å skape årlige effektiviseringsgevinster på mer enn 800 millioner danske kroner, med full effekt fra 2019. De største synergieffektene forventes innenfor distribusjon, salg og markedsføring, kundeservice, administrasjon, samt nettverk og IT. Integrasjonskostnadene forventes å beløpe seg til rundt 0,8 milliarder danske kroner i perioden 2015-2017.

Fordel for kundene

Sammenslåingen av TeliaSonera og Telenor i Danmark vil også gi de danske kundene betydelige fordeler. Blant annet vil selskapet få flere utsalgssteder og være bedre rustet til å gi kundene en enda bedre nettverksopplevelse. I tillegg vil det felleseide selskapet være bedre i stand til å investere i attraktive og brukervennlige tjenester. Sammenslåingen av selskapenes fastnettvirksomheter vil i tillegg skape en enda bedre bredbåndleverandør for danske privat- og bedriftskunder.

“Konkurransen i Danmark er intens, og vi ser et fortsatt press på omsetning og lønnsomhet, så en konsolidering er ikke til å unngå. Ved å slå sammen Telenors og TeliaSoneras virksomheter og kundebaser i Danmark skaper vi en robust operatør. Vi vil kunne tilby våre kunder et fremragende mobilnett og den beste brukeropplevelsen i det danske markedet,” sier Kjell-Morten Johnsen, konserndirektør og Europa-sjef i Telenor.

”Å etablere et felles selskap sammen med Telenor der vi bygger videre på vårt eksisterende nettverkssamarbeid var både et naturlig og nødvendig steg å ta. Ved å slå oss sammen kan vi sikre fortsatte investeringer i Danmark, ikke bare til glede for vårekunder men også for det danske samfunnet,” sier Robert Andersen, konserndirektør og Europa-sjef i TeliaSonera.

Styringsstruktur

Telenor og TeliaSonera vil være likt representert i styret i det felleseide selskapet. Styret vil ha sju medlemmer, der hver av partene peker ut tre medlemmer og styreformannen blir valgt enstemmig av de to partene i fellesskap. Rekrutteringsprosessen for å finne en administrerende direktør for det nye selskapet vil nå starte, og det forventes at ny leder vil være på plass i god tid.

Verdsettelse

Telenor og TeliaSonera er enige om at verdsettelsen av deres respektive selskaper er tilnærmet lik, og avtalen er dermed basert på likt eierskap. Forskjeller i nettogjeld og endringer i arbeidskapital fra signering til gjennomføring av transaksjonen vil bli gjort opp i kontanter.

Tidsplan

Telenor og TeliaSonera er enige om alle sentrale betingelser i avtalen. Transaksjonen krever godkjennelse fra EU-kommisjonen. Partene venter EU-godkjennelse og gjennomføring av transaksjonen i løpet av 2015. Selskapene vil fortsatt være uavhengige og operere selvstendig frem til gjennomføring av transaksjonen.

Presse- og analytikerkonferanse kl 0900 CET

Telenor og TeliaSonera inviterer til telefonkonferanse med Telenors finansdirektør Richard Olav Aa og TeliaSoneras finansdirektør Christian Luiga.

Presentasjonsmaterialet er tilgjengelig på Telenors websider http://www.telenor.com/investors/presentations

For å delta i telefonkonferansen, ring +44 (0) 2071 928000, pin-kode: 44826589

Telefonkonferansen vil også være tilgjengelig for avspilling frem til 8. desember 2014. For avspilling av telefonkonferansen, ring +44 (0) 1452 55 00 00, pin-kode 44826589

Pressekonferanse i Danmark kl 11:30 CET

Telenor og TeliaSonera inviterer til pressekonferanse med konserndirektør og leder for Telenors operasjoner i Europa Kjell Morten Johnsen og Robert Andersson, konserndirektør og leder for TeliaSoneras operasjoner i Europa.

Pressekonferansen finner sted på Radisson Blu, Amager Boulevard 70, København.

Related links

Emner

Kategorier


Telenor hjælper danskerne med at skabe gode forbindelser via mobil og bredbånd. Vi er en del af en global virksomhed, som er et af Nordens største teleselskaber og en af verdens største leverandører af mobiltelefoni. Telenor er repræsenteret i 13 lande, og på verdensplan hjælper vi 208 millioner kunder med at kommunikere. I Danmark er vi ca. 1500 medarbejdere, som hver dag yder vores bedste for at gøre det enkelt og nemt for vores kunder at kommunikere. Det er vigtigt for os, at Danmark bliver et førende videnssamfund. Derfor investerer vi hvert år massivt i den danske teleinfrastruktur. I Danmark er CBB Mobil og Canal Digital også en del af Telenor-familien. Du kan læse mere om os på www.telenor.dk. 

Kontakt

Cecilie Bruun Iversen

Cecilie Bruun Iversen

Pressekontakt Pressechef 25 600 800

Gode forbindelser via mobil og bredbånd

Telenor hjælper danskerne med at skabe gode forbindelser via mobil og internet. Vores mål er at skabe sammenhæng i vores kunders digitale liv og i det danske samfund. Derfor investerer vi hvert år massivt i innovation og i udvikling af den danske teleinfrastruktur.

Telenor er Danmarks næststørste teleselskab og en del af Telenor-koncernen, som opererer i hele Skandinavien og i Asien, og på verdensplan hjælper vi 186 millioner kunder med at kommunikere. I Danmark er vi ca. 1000 medarbejdere, har 38 butikker fordelt over hele Danmark og gør hver dag vores yderste for at gøre det nemt for vores kunder at kommunikere og sikre deres forbindelse på både mobil og internet. I Danmark er CBB Mobil også en del af Telenor-familien. Du kan læse mere om os på www.telenor.dk.

Telenor A/S
Frederikskaj 8
2450 København SV
CVR: 19433692